Modtagelse og konsultation

Introduktion

Provet Cloud følger det daglige workflow med statusser og farveændringer for at kommunikere faserne. Det komplette workflow fra ny aftale til fakturering er:

mceclip0.png

Denne artikel giver instruktioner for opgaverne fra modtagelse af en patient til håndtering af konsultationen til markering af patienten som klar til hjemsendelse/fakturering.

Modtagelse af en patient til konsultation

Når en klient og patient ankommer til klinikken kan du markere patienten som ankommet.

  1. I kalenderen kan du højreklikke på en aftale og vælge Ankommet

  2. På siden Ankommet kan du blandt andet tilføje anamnesetekst, vælge lokation for, hvor patienten tages hen inden du markerer patienten som ankommet på en af knapperne i bunden af siden.

Du kan også se alle aftaler fra Aktiviteter, indtage patienter uden aftale eller springe 'Ankommet' over og gå direkte til 'konsultation'. For mere information, se Sådan begynder du en konsultation.

Hvis en klient ikke møder op til en aftale kan den markeres som udeblevet.

Konsultationsworkflow

Når konsultationen startes kan relevante informationer udfyldes, behandlinger og varer tilføjes og fremtidige handlinger oprettes. Når konsultationen og behandlingerne er færdige, kan du markere patienten/konsultationen som klar til fakturering

1. Find patientens aftale.

Du kan finde alle ankomne og aktive aftaler under Seneste konsultationer under Aktiviteter. Ved at sætte filtre kan du vælge kun at se f.eks. ankomne aftaler.

Klik på den grønne knap for enden af linjen for at åbne en aftale ('Gå til konsultation').

mceclip0.png

Du kan også åbne aftaler fra aftalekalenderen eller klient- og patientsiden. For mere information om disse muligheder se Sådan begynder du en konsultation.

2. Begynd konsultationen.

Konsultationens status ændres automatisk til 'Konsultation' når du begynder at udfylde informationer på konsultationssiden, men du kan også opdatere statussen manuelt ved at klikke på Begynd konsultation (1).

Klik på blyanten ved siden af Generel Info - Konsultation, hvis du ønsker at redigere i den gennerelle konsultationsinformation (2). Du kan også tilføje bl.a. anamnese, prisoverslag eller formularer til konsultationen. Klik på en af knapperne med + for at tilføje noter, prisoverslag eller formularer (3).

3.  Tilføj kliniske undersøgelsesnoter.

Kliniske noter er beregnet til intern brug og kommunikation mellem personalet. Du kan skrive direkte i tekstboksen, bruge tekstskabeloner eller tidligere kliniske noter. Feltet kan også indeholde standardtekst afhængig af indstillinger for afdeling eller aftaleårsag. Teksten bliver gemt automatisk.

For mere information og instruktion om tilføjelse af multi-note og multi-patient noter, se Forstå kliniske undersøgelsesnoter.

mceclip0.png

4. Tilføj en diagnose.

Afhængig af afdelingsindstillinger kan en diagnose være enten valgfri eller påkrævet.

Start med at skrive i søgefeltet og vælg fra listen for at tilføje en diagnose til konsultationen.
Hvis en patient har tidligere diagnoser, kan du også se og anvende disse. 

I vinduet Diagnose kan du vælge, om diagnosen skal være primær/sekundær og differentiel/endelig.
Du kan også tilføje yderligere beskrivelse i feltet Beskrivelse. Når du er klar klik på Gem (Du kan stadig redigere efterfølgende).

For mere information om tilføjelse og brug af diagnoser se Brug af diagnoser.

5. Tilføj diagnostik.

Hvis diagnostik og laboratoriefunktioner er tilgængelige i din Provet Cloud, kan du se al billeddiagnostik og laboratoriearbejde udført på patienten og tilføje relevante resultater og information på konsultationssiden. For at se og tilføje patientens data tryk på + knapperne.

mceclip1.png

6. Tilføj ydelser.

Under konsultationen kan du tilføje behandlingspunkter såsom ydelser, medicin, foder og andre produkter til patientens journal og faktura. Du kan søge efter tilgængelige varer ved at bruge søgefelterne eller + knapperne på afsnittenes titler. Du kan også bruge prædefinerede lister (ordinationslister) eller behandlingsplaner, hvis de er tilgængelige. 

For mere information se Tilføjelse af varer under konsultationen.

mceclip2.png

7. Tilføj hjemsendelses instruktioner.

For at tilføje hjemsendelsesinstruktioner kan du skrive direkte i feltet, bruge skabelon eller bruge "Find data" for at hente andre data fra konsultationssiden sådan kliniske noter eller behandlings information. Teksten gemmes automatisk i feltet 

Du kan også printe eller e-maile hjemsendelsesinstruktioner til klienten.

mceclip3.png

8. Planlagte fremtidige handlinger på patienten.

Det anbefalede konsultationsworkflow indeholder også planlægning af fremtidige handlinger såsom booking af ny aftale til kontrol, tilføjelse af remindere for opfølgning eller oprettelse af interne opgaver  såsom opfølgningskald eller opkald vedr. laboratoriesvar.

  • Klik på + knapperne for at oprette fremtidige handlinger. Bemærk information på den specifikke patient tilføjes automatisk til handlingerne når de tilføjes fra en konsultationsside. 

    mceclip0.png

For mere information, se:

9. Marker patienten/konsultationen som klar til fakturering

Når konsultationen og behandlingen er færdig kan konsultationens status ændres til 'Klar til fakturering'. Ved denne fase vil klienten typisk få hjemsendelsesinstrukser og medicinvejledning. Efterfølgende kommer klienten til receptionen for afregning.

BEMÆRK: Denne status er kun tilgængelig, hvis den er slået til under afdelings indstillinger.
Ellers er den tilgængelig på fakturasiden. 
  • Klik på Marker som klar til fakturering nederst i højre hjørne på konsultationssiden , eller Vis faktura for at gå til fakturasiden.

    mceclip1.png

Se også

Booking og administrering af aftaler

Konsultationer

Fakturering og betaling

Opdateret

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.