Oprettelse og redigering af tekstskabeloner

Oversigt

Tekstskabeloner er foruddefinerede skabeloner til notater eller instruktioner såsom kliniske noter, hjemsendelsesinstrukser, medicininstruktioner eller klientkommunikation. Tekstskabeloner minimere tidsforbruget og ensretter journalisering i forbindelse med kliniske noter, kommunikation, hjemsendelsesinstrukser osv. 
Tekstskabeloner er som sagt skabeloner, og kan derfor redigeres ved brugen af disse. At have veldefineret tekstskabeloner er smart fordi brugerne undgår at definerer et langt standardskriv fra start til slut hver gang

Vejledning i opsætning

Tekstskabeloner skal oprettes, før de kan bruges. 
For at oprette nye eller ændre eksisterende tekstskabeloner skal du gå til:
Indstillinger > Lister og skabeloner  > Skabeloner > Tekstskabeloner

 

 

Tekstskabelontyper

Det er muligt at oprette 7 forskellig typer tekstskabeloner. De er alle sammen tilgængelig forskellige steder i Provet Cloud programmet. De skabeloner, som oftest oprettes er markeret sorte, mens andre interessante skabeloner er markeret grå.

 1. Klinisk undersøgelsesskabelon - et klinisk notat er en skabelon til jeres journaliseringsfelt under en igangværende konsultation. Det er her I skriver klinisk bemærkninger vedrørende patientens besøg.
 2. Hjemsendelsesskabeloner – skabelon til hjemsendelsesnotater som kan udleveres /sendes til klienten ​ efter ​et konsultationsbesøg eller en behandling.
 3. Medicin instruktions skabelon – skabelon til f.eks udleveret medicin.
 4. Kommunikationsskabelon – tekstskabelon som bruges til kommunikation i programmet. Det kan eksempelvis være en standardtekst i forbindelse med afsendelse af journal til anden klinik eller lignende.
 5. Anamneseskabelon – foreløbig note, som kan indsættes ved ankomstregistrering af en patient.
 6. Rekvisitionsskabelon – kan benyttes som laboratoriebemærkning eller henvisningsnote
 7. Laboratorieresultatrapport - note, der giver kommentarer til laboratorieresultater og kan indtastes i en tilsvarende laboratoriehenvisning

Sådan opretter du en tekstskabelon

 1. Vælg 'Opret' i tekstskabelonafsnittet
 2. Vælg den ønskede tekstskabelontype  
 3. Definer en titel, eks. ”efter kastration”
 4. Opret tekst i tekstskrivefeltet, som enten kan være fri tekst eller en kombination af tekst og flettefelter. For instruktioner om brug af flettefelter læs da afsnit  'Brug af pladsholdere'
 5. Formater tekst som ønsket ved hjælp af tilgængelige skrifttyper, punktformsinddelinger og tabeller.
 6. Definer afdeling(er), som skabelonen skal være tilgængelig i (hvis I har flere afdelinger)
 7. Vælg 'Gem', når informationsfelterne er udfyldt

TIP : Hvis du ikke er færdig med at oprette eller redigere din tekstskabelon, kan du gemme denne som en kladde og rette den til på et andet tidspunkt. Kladder sikre at du ikke opretter skabeloner, som ikke er klar til brug endnu.

 

Brug af flettefelter

Flettefelter identificeres med dobbelt modstående klammer, som oprettes på tastaturets tast 8 og 9.  [[......]]. 
Flettefelter har til formål at udfylde information automatisk fra Provet Cloud.
Der er mange flettefelter tilgængelige i programmet. Hvis du skriver de første to startklammer vil programmet vise hvilke flettefelter, der er tilgængelige. Eksempler på flettefelter er patientens navn (patient_name), medicin instruktion (medicine_instructions) osv.

TIP : Tilgængelige flettefelter er defineret af skabelontypen. Hvis der ikke er valgt nogen type, vises der ingen flettefelter.

Flettefelter, tabeller og punktformer…

 • Sådan tilføjer du et skriveaktivt felt i skabelontypen:  [[ ]]
  Hvis du vil tilføje en beskrivelse til skrivefeltet, skal du skrive beskrivelsen mellem de dobbelt modstående klammer: [[ Valgfri tekst ]]
 • Et større skrivefelt kan tilføjes til skabelonen ved at inkludere + :  [[+ +]] 
  Hvis du vil tilføje en beskrivelse til det store tekstfelt skal du skrive beskrivelsen mellem de dobbelte modstående klammer: [[+ Valgfri tekst +]]
 • Afkrydsningsfelter kan tilføjes ved hjælp af:  [[ tekst 1 | tekst 2 | tekst 3 | osv ]]
  hvor valgmuligheder er adskilt af en lodret linje. Du kan definere så mange valg som nødvendigt.
 • Enkelte valgmuligheder kan tilføjes ved hjælp af:  [[ text for option 1 / text for option 2 / osv ]] hvor valgmuligheder er adskilt af en skråstreg. Du kan definere så mange valg som nødvendigt.

 

Redigering af tekstskabeloner

For at redigere en tekstskabelon skal du trykke på den lille kuglepen til højre for skabelonen. Husk at trykke gem, når du har redigeret tekstskabelonen. 

Slet dine tekstskabeloner

For at slette en tekstskabelon skal du trykke på skraldespandsikonet til højre for skabelonen.
Du skal nu trykke arkiver for at slette tekstskabelonen. 

TIP : Når vi arkiverer skabelonerne i stedet for at slette, har vi mulighed for at gendanne dem. Det er bedre end at skabelonerne fjernes for bestandigt fra programmet. 
Hvis man vil gendanne en skabelon skal man markere kategorien "arkiveret" og trykke på gendannelses ikonet. Hvis I trykker på øjet åbnes en forhåndsvisning af skabelonen

 

Brug tekstskabeloner

Tekstskabeloner er delt op i 7 forskellige typer, hvilket betyder at de er tilgængelige forskellige steder i programmet. Læs mere om under Tekstskabelontyper.
En liste over tilgængelige tekstskabeloner kan ses og vælges ved at klikke på ikonet "tekstskabeloner" på eksempelvis konsultationssiden.
Her vil der fremvises den skabelontype, som hedder klinisk undersøgelsesskabelon. 

 

 

 

 

 

Opdateret

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 1 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.