Tilføj og brug af indbetaling

Introduktion

Saldi på klientkonti er indbetaling eller kreditbeløb, der er tilgængeligt til brug ved fremtidige betalinger. Beløbet kan enten tilføjes manuelt til klientens konto eller overføres fra en kreditnota. Indbetalingsfunktionerne er tilgængelige, hvis de er aktiveret i afdelingsindstillingerne.

Tilføj en indbetaling

Fra klientsiden

 1. På klientens side skal du vælge + Ny > + Indbetaling over sidebjælken i højre side.
 2. Tjek datoen og tilføj betalingstype, beløb og beskrivelse, hvis det er nødvendigt (kan være påkrævet).
 3. Klik på Gem.

mceclip0.png

Fra fakturasiden

Hvis en kunde ønsker at overføre overskydende depositum ved betaling af en endelig faktura ved afslutningen af et konsultationsbesøg, kan du betale saldo fra fakturasiden ved færdiggørelse af fakturabetalingen, hvis der tillades overbetalinger på fakturaer.

  1. Færdiggør fakturaen og tilføj betalingen som normalt i henhold til din arbejdsgang.
   • I en to-trins arbejdsgang kan du indtaste det samlede modtagne betalingsbeløb inklusive saldobeløbet på én gang.
   • I et enkelttrins workflow skal du tilføje endnu en betaling efter tilføjelse af fakturabetalingen.
 1. Vælg knappen Overfør til indbetalinger.
 2. Tilføj om nødvendigt en beskrivelse (kan være påkrævet), og vælg Bekræft overførsel til indbetalinger.
 3. Vælg Bekræft.

Fra en kreditnota

Nå du opretter en kreditnota, kan beløbet overføres til saldo, i stedet for at blive udbetalt.

Afslut overførslen som ved en faktura.

Anvend indbetalingssaldoen

Du kan bruge en kundesaldo fra kundesiden eller fra fakturasiden.

 1. Find den faktura, du ønsker at bruge en saldo på.
  • Fra kundesiden: Gå til fanen Fakturering på klientsiden. Kundens fakturaer er angivet i sektionen Fakturaer. Når kunden har en saldo tilgængelig til brug, er knappen + Brug indbetaling tilgængelig på fakturarækken af ubetalte fakturaer.
   mceclip1.png
  • Fra fakturasiden: Rul ned til sektionen Betalinger. Når kunden har en saldo tilgængelig til brug, er knappen + Brug indbetalinger tilgængelig.
   mceclip2.png
 2. Vælg knappen Brug indbetaling.
 3. Hvis en klient har indbetalt af flere omgange, skal der vælges hvilket beløb der skal bruges først fra listen Vælg hvilken indbetaling der skal bruges først. Hvis saldoen ikke dækker hele beløbet, vil den næste indbetaling på kundens konto blive brugt til resten.
  mceclip3.png
 4. Tjek og rediger beløbet, hvis det er nødvendigt
 5. Vælg Anvend.

Visning af indbetalinger

En klients indbetalinger er angivet i sektionen Indbetalinger på fanen Fakturering på kundesiden.
Du kan bruge filtrene til at se alle, ubrugte og brugte indbetalinger, såvel som afventende og fejlede, når betalingsintegrationer bruges. For at udskrive oplysninger om en indbetaling skal du vælge knappen Udskriv i slutningen af transaktionsrækken.

Indbetalingsstatusser:

 • Klar: Beløb klar til at blive brugt.
 • Afventer: Et betalingslink er sendt til klienten for en indbetaling, men klient har endnu ikke betalt beløbet. Afventende beløb kan ikke anvendes eller refunderes.
 • Brugt: Indbetalingen er brugt.
 • Fejl: Indbetalingen fejlede eller udløbsdato på linket er overskredet. Fejlede beløb kan ikke anvendes eller refunderes.
 • Afbrudt: Betalingsprocessen blev afbrudt før betalingen blev gennemført. Afbrudte beløb kan ikke anvendes eller refunderes.

Refundering af en indbetaling

 1. Gå til fanen Fakturering på kundesiden.
 2. Under Indbetalinger skal du vælge i-knappen på beløbsrækken.
  Vælg Refundering
 3. Vælg en betalingstype og tilføj en beskrivelse, hvis det er nødvendigt (kan være påkrævet).
 4. Tjek summen og datoen, og vælg Gem.

Relaterede indstillinger

Indstillinger > Generel > Afdeling > Indstillinger

I denne blok kan der opsætte regler for betalinger og indbetalinger.

 

Indstillinger > Brugere > Tillad grupper

Disse indstillinger styrer tilgængeligheden af indbetalingsfunktionaliteten for brugertilladelsesgrupper.

 • Kan manuelt indstille datoen på en indbetaling
 • Kan overføre betalinger til indbetalinger/saldo
 • Kan overføre kreditnota til indbetalinger/saldo

Opdateret

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.