Sundhedsprogram opsætning og indledende opgaver

Quick Links

Generelle indstillinger

Afdelingsindstillinger

Opsætning af Nordhealth Pay

Opsætning af ydelser og rabatter brugt til sundhedsprogrammer


Generelle indstillinger

Indstillinger > Virksomhed > Sundhedsprogram (navnet er defineret under Brugerdefineret navn, se nedenunder)

Disse indstillinger styrer sundhedsprogrammer for alle afdelinger (hvis der er mere end én) i organisationen.

 • Brugerdefineret navn: Du kan tilføje dit eget kaldenavn for sundhedsprogram (f.eks. VetPlan) 
  Dette navn vil fremgå gennem hele systemet og i alle klientdokumenter.
 • Tillad ændring af varer: Med denne indstilling kan du vælge om ydelser såsom medicin, produkter eller foder skal kunne ændres til et andet end på det aktive program ved taksering i konsultation. F.eks. Du kan tillade at produkter skal kunne ændres når lagerbeholdningen er lav.
  Mulighederne er: Aldrig, lav lagerbeholding, udsolgt og altid
 • Lav lagergrænse: Her kan du (hvis du har valgt 'Lav lagerbeholding' i forrige punkt) definere, hvornår lagerbeholdningen er lav. Defineres som stk. 
  Hvis produktets lagebeholdning er under denne grænse, kan produktet ændres til et andet.
 • Tillad ændringer i priserne: Du kan vælge, om priserne på sundhedsprogram ydelser skal kunne ændres på konsultationssiden.
 • Brug denne vares priser: Når denne er valgt, vil produktprisen på produktkortet altid blive brugt og 'Tillad ændringer i priserne' vil blive deaktiveret.
 • Signaturerklæring: Her kan du skrive en brugerdefineret signaturerforklaring, som er en del af abonnementskontrakten.
  Hvis dette felt er tomt vil følgende tekst blive brugt: "Jeg har verificeret oplysningerne ovenfor og bekræfter, at klientoplysningerne er rigtige og gyldige. Ved at underskrive acceptere jeg vilkårene og betingelserne."
 • Rabatter til opfølgende planer: Hvis en klient har mere end et dyr og af den grund ønsker flere sundhedsprogrammer, kan man give rabat for at have mere end ét program. Vælg denne mulighed og definer rabatten i rabatfeltet DKK inkl. moms. Hvis det første sundhedsprogram får status 'udløbet' eller 'annulleret', vil de efterfølgende sundhedsprogrammer miste deres rabat.
 • Annulleringsgebyr: Med denne indstilling kan du sætte et standard annulleringsgebyr (inkl. moms) Gebyret vil blive tilføjet til en annulleringsfaktura, hvis klienten  beslutter sig for at afmelde et sundhedsprogram før en periodes afslutning.
  Anulleringsgebyret kan ændres i forbindelse med opsigelsen af det enkelte sundhedsprogram.
 • Brug aktiv afdeling til forskudsbetalingsfaktura: Når denne indstilling benyttes, vil den aktive afdeling modtage forudbetalingerne.
 • Brug aktiv afdeling til Nordhealth betalingsfaktura: Når denne er valgt, vil betalinger lavet via Nordhealth Pay blive bogført på den aktive afdeling. Hvis denne ikke er valgt vil betalingerne blive bogført på sundhedsprogrammets hovedafdeling.

Afdelingsindstillinger

Indstillinger > Afdeling > Sundhedsprogram

Disse indstillinger styrer sundhedsprogrammer for specifikke afdelinger.

 • Aktiver sundhedsprogram: Når denne er valgt er sundhedsprogram tilgængeligt under menuen Klienter & Patienter.
 • Kompensér varer automatisk: Når en ydelse som er inkluderet i en patients sundhedsprogram takseres direkte på en konsultation (ikke igennem sundhedsprogramdialogen) vil varen som standard vælges fra sundhedsprogrammet, når denne indstillinger er valgt. 
  Hvis ikke denne indstilling er valgt, er varerne fra sundhedsprogrammet tilgængelige, men ikke valgt som standard.
 • Send email notifikationer vedr. mislykkede betalinger: Gælder når Nordhealth Pay anvendes til månedlig fakturering af sundhedsprogram. 
  Du kan også tilføje en email tekst for mislykkede betalinger.

Opsætning af Nordhealth Pay 

Nordhealth Pay, som er et tilvalgsmodul, kan bruges til den månedlige fakturering af en klients sundhedsprogram, når der et standardbetalingskort er gemt i klientens faktureringsoplysninger.
Ønsker din klinik at bruge Nordhealth Pay - kontakt vores salgs-/hotline personale.

Disse indstillinger bestemmer, hvordan Nordhealth Pay styrer mislykkede tilbagevendende sundhedsprogrambetalinger.

Indstillinger > Virksomhed > Sundhedsprogram:

 1. Sæt flueben i Prøv automatisk mislykkede tilbagevendende betalinger igen.
 2. I Maximalt antal automatiske forsøg, skriv det maximale antal gange du ønsker Nordhealth Pay skal prøve at trække betaling efter første fejlede forsøg.
 3. I Automatisk genforsøgsinterval, skriv antallet af dage mellem forsøgene på betaling.
 4. I Maximalt antal automatiske genforsøg, før planen suspenderes, skriv det antal gange  Nordhealth Pay skal forsøge at trække betaling før sundhedsprogrammet suspenderes.
  Hvis ikke du angiver noget her, vil sundhedsprogrammet blive suspenderet når antallet i Maximalt antal automatiske forsøg er opnået.

Indstillinger > Afdeling > Sundhedsprogram:

 • Send e-mail meddelelser om mislykkede betalinger: Når denne er valgt, vil der blive sendt e-mail meddelelser til klienten hver gang en Nordhealth Pay betaling fejler.

 

Opsætning af ydelser og rabatter brugt til sundhedsprogrammer

Tilføjelse af ydelser, der bruges til fakturering

To ydelser er nødvendige ifm. sundhedsprogram fakturering:

 • Ydelse til at kompensere de ydelser/produkter som takseres ved konsultation eller kontantsalg
 • Ydelse til at kompensere den månedlige betaling af sundhedsprogrammets abonnement

Derudover kan et afbestillingsgebyrprodukt bruges i forbindelse med afmelding. Dette produkt er ikke nødvendigt at have, men det kan bruges til at skelne netop dette gebyr fra andre gebyrer.

Sådan opsætter du faktureringsydelserne:

 1. Gå til Indstillinger > Varer & Lister > Varer
 2. Vælg Opret emne > Tilføj procedure
 3. Tilføj et beskrivende navn for ydelsen f.eks. 'Sundhedsprogram dækning' (til brug ved taksering) og 'Sundhedsprogram månedlig betaling'. 
 4. På fanen lager og prissætning vælger du kontonummer til registrering af sundhedsprogram indtægt.
  (Det kan lade sig gøre at gemme uden kontonummer, men det er KUN MED kontonummer, at det muliggør fremtidig statistik)
 5. Tryk gem

Tilføjelse af sundhedsprogramrabatter

For at kunne tilbyde rabatter som en del af sundhedsprogrammerne skal rabatterne oprettes på forhånd, så de kan bruges ved oprettelse af sundhedsprogrammerne.

1. Opret et tag til dine sundhedsprogrammer

 1. Gå til Indstillinger > Varer & Lister > Tags og vælg opret 
 2. Tilføj en beskrivende tekst f.eks. 'Sundhedsprogramrabatter' og vælg farver for baggrund og tekst.
 3. For Kan bruges i, vælg mindst Klient og Patient.

2. Oprettelse af rabatordninger

 1. Gå til Indstillinger > Varer & Lister > Rabatter og vælg Opret under Rabatordninger
 2. Skriv et beskrivende navn for rabatten f.eks. 'Sundhedsprogramrabatter', og andre relevante oplysninger såsom rabatprocent og produkterne rabatten gælder for
  Du kan vælge at lave én samlet rabatordning med alle produkter du ønsker at give rabat på, eller vælge at dele dem op i f.eks. brands eller type som f.eks. 'SP foderrabatter'.
 3. Under Til hvem, vælg sundhedsprogramtagget du oprettede i 1. Opret et tag til dine sundhedsprogrammer

Oprettelse af sundhedsprogram varegrupper

Sundhedsprogram varegrupper kan bruges til. f.eks. vacciner.
Hvis man ved vaccination bruger forskellige vacciner, at kan man gruppere dem her, så man altid har den rigtige at taksere ved konsltation.

Du kan finde sundhedsprogram varegrupper under Indstillinger > Varer & Lister > Sundhedsprogram under Sundhedsprogram varegrupper.

mceclip0.png

For at tilføje en varegruppe:

 1. Vælg Ny. Rediger Sundhedsprogram varegruppe side åbner. 
 2. Afkryds boxen Aktiv for at gøre varegruppen synlig for brug i Sundhedsprogrammer.
 3. Skriv et beskrivende navn for varegruppen.
 4. Vælg varelisten, hvorfra du ønsker at søge for varer.
 5. I Antal mængde, der kan bruges, skriv det max antal en abonnement kan bruge. f.eks. to vacciner fra varegruppen (kan både være forskellige eller samme begge gange). Hvis du ikke ønsker at have begrænsning på mængden der kan forbruges/udleveres, så skal der flueben i Ubegrænset brugere .
 6. Under Varer, tilføj de produkter du ønsker at inkludere i varegruppen. Du kan søge efter produkter ved at bruge søgefeltet eller knapperne.
  Når et produkt er tilføjet udfyld da:
  • Antal: Skriv det antal en abonnent har lov til at forbruge.
  • Pris: Normalprisen for en en vare.
  • Kan bruges, når ordinationen er afsluttet (ORDINATIONEN = abonnementet):
   Sommetider kan man være nødt til at gøre visse ydelser tilgængelige for en patient, selv efter et sundhedsprogram er udløbet. F.eks. hvis patienten får en fast behandling, men af en eller anden grund har misset en måned, så kan klinikken i dette tilfælde stadig tilbyde behandlingen.  I disse tilfælde sæt da flueben og udfyld antallet af dage efter endt sundhedsprogram, at behandlingen er tilgængelig.
 7. Vælg Gem.

mceclip1.png

Redigering og reaktivering af  and varegrupper 

I Indstillinger > Varer & Lister > Sundhedsprogram under Sundhedsprogram varegrupper, vælg blyanten på den gruppen du ønsker at redigere.

For at deaktivere en varegruppe, så den ikke længere kan bruges på sundhedsprogrammer, skal fluebenet i boksen Aktiv fjernes. Varegruppen er nu arkiveret. For at finde arkiverede grupper, brug arkiveret filteret under Indstillinger > Varer & Lister > Sundhedsprogram under Sundhedsprogram varegrupper. Du kan redigere arkiverede grupper og reaktivere dem igen.

 

Opdateret

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.