Refundering og kreditering

Quick Links

Muligheder for refundering og kreditering

Kreditering af en hel faktura

Hel er delvis kreditering af en vare fra faktura

Kreditering og refakturering

Introduktion

Kreditnotaer bruges når et salg er bogført, men fakturaen skal rettes f.eks. ved returnering af et produkt.

I Provet Cloud ligner kreditnotaer meget fakturaer, men de er altid forbundet med en faktura eller en anden kreditnota.

Muligheder for refundering og kreditering

For at se en klients fakturaer, gå til klientsiden > fanen Fakturering. Du kan også åbne fakturaer fra Aktiviteter.

På fakturaen vælg Kreditnota for at se mulighederne for kreditering.

mceclip0.png

Dialogboksen for kreditering inkluderer mulighed for kreditering af hele fakturaen, kreditering af valgte varer eller kreditering af hele fakturaen og oprettelse af ny faktura. Hvis annullering af betalinger er slået til i afdelingsindstillingerne og du har rettigheder, kan der også være en fjerde mulighed for at rette betalingsmåden.
For mere information om denne mulighed se fakturering og betaling.

mceclip1.png

Kreditering af en hel faktura

 1. Tryk på knappen Kreditnota og vælg Refunder alt. og nyt vindue åbner. Bemærk: Hvis der er brugt kortbetaling med integreret terminal vil denne betalingsmåde ikke være tilgængelig og derfor ikke automatisk påført kreditnotaen. For mere information om refundering med integreret kortbetaling, se Refundering af kreditnota med integreret terminal.
 2. Hvis du ønsker at bruge fakturatatoen på kreditnotaen, vælg Brug den oprindelige fakturadato.
  Hvis ikke du vælger denne, vil den aktuelle dato blive brugt på kreditnotaen.
 3. Hvis du ønsker mulighed for at ændre eller slette kreditnotaen efter oprettelse, vælg Opret kreditnota som udkast. Bemærk: Betalinger kan ikke tilføjes til kreditnotaerkladder.
 4. Under Betalinger der refunderes vælg den betaling(er) du ønsker at refundere. Hvis der er brugt indbetaling kan du tilbageføre betaling til at stå som saldo på klienten.
 5. Vælg Fortsæt. Kreditnotaen er oprettet og den refunderende sum er vist med negativt fortegn på kreditnotasiden.

mceclip2.png

Hel eller delvis kreditering af en vare fra faktura

 1. Stå på fakturaen, tryk på knappen Kreditnota og vælg Refunder alt. og nyt vindue åbner. Vælg Refunder valgte enheder. Bemærk: Hvis der er brugt kortbetaling med integreret terminal vil denne betalingsmåde ikke være tilgængelig og derfor ikke automatisk påført kreditnotaen. For mere information om refundering med integreret kortbetaling, se Refundering af kreditnota med integreret terminal.
 2. Hvis du ønsker at bruge fakturatatoen på kreditnotaen, vælg Brug den oprindelige fakturadato.
  Hvis ikke du vælger denne, vil den aktuelle dato blive brugt på kreditnotaen.
 3. Hvis du ønsker mulighed for at ændre eller slette kreditnotaen efter oprettelse, vælg Opret kreditnota som udkast. Bemærk: Betalinger kan ikke tilføjes til kreditnotakladder.
 4. Vælg de rækker du ønsker at kreditere og rediger Antal der skal refunderes eller Procent ændring hvis nødvendigt. F.eks. for at refundere 50% af en procedure skriv -50 i Procent ændringsfeltet. Do kan også kommentere årsagen til krediteringen.
 5. Vælg Fortsæt. Kreditnotaen er bogført og tilbagebetalingen er vist med minus foran. Hvis du vælger Opret kreditnota som udkast, kan du tilføje den korrekte vare til kladden for at erstatte den refunderede vare hvis nødvendigt.
 6. Vælg+ Betaling for at tilføje betalingen til kreditnotaen. Bemærk: Beløbet skal være negativt, når du tilbagebetaler penge til en klient. Hvis du har erstattet en vare kan beløbet også være positivt afhængig af differencen mellem de to varer. Hvis betalingen kommer fra en indbetaling kan du tilbageføre beløbet til klientens saldo.
  Bemærk: Hvis der er betalt via integreret kortterminal kan denne ikke betalingsmåde ikke bruges til kredinotaen. For mere information om refundering med integreret kortterminal se Refundering med integreret kortterminal.

mceclip0.png

Kreditering og refakturering

Sommetider kan du have brug for at ændre noget information på en bogført faktura f.eks. hvis fakturaen skal adresseres til en anden eller noget information skal rettes til forsikring.

Bemærk: Hvis der er brugt integreret kortterminal kan denne betalingsmetode ikke bruges til kreditnotaen medmindre der også er brugt en indbetaling. For mere information om refundering med integreret kortterminal se Refundering med integreret kortterminal.

 1. Stå på fakturaen, tryk på knappen Kreditnota og vælg Krediter og fakturer igen.
 2. Hvis du ønsker at bruge fakturatatoen på kreditnotaen, vælg Brug den oprindelige fakturadato.
  Hvis ikke du vælger denne, vil den aktuelle dato blive brugt på kreditnotaen.
 3. Under Betalinger der refunderes, vælg den betaling du ønsker at refundere. Typisk vælges alle betalinger (hvis blandet betaling) for derefter at fakturere det hele igen. Hvis der er brugt indbetaling kan denne sættes tilbage på klientens saldo.
 4. Vælg Fortsæt. En ny fakturaside vil automatisk blive oprettet på baggrund af den oprindelige faktura og kreditnotaen.
 5. Lav de nødvendige ændringer på fakturaen og bogfør.

 

Se også

Overblik over kreditnotaer

Fuld tilbagebetaling

Delvis tilbagebetaling

Kreditering og genfakturering

Tilbagebetaling med integreret kortterminal

Annullering og ændring af betalinger

Kreditnota indstillinger

Kreditnota fejlfinding og ofte stillede spørgsmål

Brug af indbetalinger

Fakturering og betaling

 

 

 

Opdateret

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.