Oprette, redigere og arkivere sundhedsprogramskabelon

Quick Links

Indledende opgaver

Oprettelse af sundhedsprogram

Redigere sundhedsprogram

Arkivere sundhedsprogram

Indledende opgaver

Før du opretter et ny sundhedsprogram, skal du være sikker på, at du har opsat de nødvendige indstillinger:

Oprettelse af sundhedsprogram

1. Tilføj en en ny sundhedsprogram skabelon.

Gå til Indstillinger > Varer & Lister > Sundhedsprogram (Navet på din side kan være et andet) og vælg Ny under Sundhedsprogram skabeloner.

2. Udfyld de generelle informationer om sundhedsprogrammet.

 • Navn: Navnet på sundhedsprogrammet bruge internt i Provet Cloud.
 • Display navn: Navnet på sundhedsprogrammet brugt på klientens udskrifter og andre materialer.
 • Interne noter: Interne noter om sundhedsprogrammet f.eks., hvornår og hvordan det bør bruges. Denne information er kun for personale.
 • Beskrivelse: Beskrivelse af planen og dens indhold brugt på klient udskrifter og anden klient information.
 • Vilkår og betingelser PDF: Upload dokument medvilkår og betingelser og evt. andre materialer til klienten. VIGTIGT - Hvis e-signatur benyttes, kan virker dette ikke, hvis der vedhæftes PDF materiale på skabelonen!

3. Vælg sundhedsprogram afdeling og gyldighedsperiode.

 • Afdeling: Vælg hovedafdeling for sundhedsprogrammet.
 • Ekstra afdelinger: Et sundhedsprogram kan deles med flere afdelinger, hvis de deler den samme vareliste. Vær dog opmærksom på, at det er den primære afdeling der vil modtage den månedlige betaling. Hvis klienten forudbetaler, vil modtageren af pengene være afhængig af indstillingen Brug aktiv afdeling til forskudsbetalingsfaktura under Sundhedsprogramindstillinger.
 • Hvis du ønsker at tilbyde et sundhedsprogram i en begrænset periode, vælg periode og skriv start og slut dato for perioden, hvor programmet kan sælges. Hvis du vælger Løbende vil sundhedsprogrammet kunne sælges med det samme og har ikke en udløbsdato.

mceclip0.png

4. Specificer hvem sundhedsprogrammet er til.

 • Arter: Vælg den dyreart planen skal bruges til. Et sundhedsprogram kan kun opsættes til én art, men det er muligt at bruge den på andre arter ved oprettelse af sundhedsprogram på en patient.
 • Minimum og Maksimum vægt og alder: Hvis du ønsker at lave et sundhedsprogram baseret på patientens vægt eller alder, skal du angive minimum og makisum grænserne herfor. Når en patient skal tildeles et sundhedsprogram, kan de filtreres ud fra patientens vægt og alder.

mceclip1.png

5. Tilføj rabat tags.

For at kunne tilføje de rabatter du ønske at give til sundhedsprogram abonnenterne vælg de korrekte tags oprettet i Tilføjelse af sundhedsprogramrabatter. Tagget er automatisk tilføjet patienter med sundhedsprogram. Når kontraktperioden udløber fjernes tagget og dets rabatter fra patienten. 

6. Tilføj ydelser og varegrupper til sundhedsprogrammet.

Varer

Du kan søge efter varer i søgefeltet eller bruge de forskellige knapper (1). Efter en vare et tilføjet til listen,  kan du klikke på blyanten i højre side og ændre dens egenskaber.

 • Antal og Pris: Tilføj det antal en abonnent må bruge i abonnementsperioden (f.eks. fem gange negleklip) og prisen for én vare.
 • Per konsultation: Tilføj det antal varer en abonnent må bruge pr. konsultation. Dette begrænser antallet der kan sælges pr. konsultation således, at en abonnent ikke kan bruge alle varer på én gang og derefter opsige sit abonnement.
 • Opdatering til aktive planer: Du kan bruge denne ved redigering af sundhedsprogram hvor der i forvejen er aktive abonnenter.
 • Kan bruges når sundhedsprogrammet er afsluttet: Sommetider kan en klinik have brug for, at gøre bestemte varer tilgængelige selvom en patiens sundhedsprogram er udløbet. F.eks. hvis en patient får en månedlig behandling men har været nødt til at springe en måned over af en eller anden grund. I dette tilfælde skal der sættes flueben her og udfyldes antallet af dage efter sundhedsprogrammets udløb varen må bruges.
 • Ubegrænset brug: Klinikken kan tilbyde, at nogle varer må bruges ubegrænset for at opfordre klienten til at besøge klinikken oftere f.eks. ved negleklip eller almindelige sundhedsundersøgelser. Vær opmærksom på, at dette kun gælder ydelser.

Varegrupper

For at tilføje en varegruppe vælg knappen + Varegruppe (2).

mceclip0.png

7. Definer varighed og betalingsmuligheder for sundhedsprogrammet.

 • Måneder: Tilføj antallet af måneder sundhedsprogrammet skal være aktivt.
 • Månedligt gebyr: Tilføj det betalingsbeløb der skal betales hver måned.
 • Indledende betaling: Du kan bruge indledende betaling til at tilføje tillægsgebyrer til den første månedlige betaling (den første betaling indeholder første måneds betaling samt eventuelle gebyrer tillagt). Hvis indledende betaling bruges, vil en faktura blive lavet når et sundhedsprogram oprettes på en patient.
 • Vare som anvendes til kompensation, vare som bruges til at at opkræve månedlige betalinger og annulleringsgebyr: Tilføj ydelserne oprettet i Tilføjelse af ydelser, der bruges til fakturering.
 • Planfornyelse - standardindstilling: Vælg standardindstillingen for fornyelse af et sundhedsprogram. Denne indstilling kan ændres ved oprettelse af sundhedsprogram på en patient. Bemærk! Sundhedsprogrammer kan ikke automatisk fornyes på baggrund af patientens vægt eller alder.
 • Planfornyelse - standardplan: Den valgte plan vil blive brugt som standard ved fornyelse når der gentegnes et nyt sundhedsprogram. 
  Begge punkter om planfornyelse kan altid ændres individuelt på en patient med sundhedsprogram.
   

mceclip0.png

En oversigt over sundhedsprogrammets omkostninger og besparelser vil blive vist nederst på siden.

Bemærk! Når et sundhedsprogram indeholder varer med ubegrænset brug, vil de totale omkostninger og besparelser ikke være retvisende. Den præcise besparelse afhænger af, hvor mange gange en ubegrænset vare bruges i abonnementsperioden.

8. Gemme sundhedsprogrammet.

Når du er færdig og har udfyldt al nødvendig information tryk da på Gem. Sundhedsprogrammet vises nu som 'Aktiv' i Sundhedsprogramlisten under Sundhedsprogram skabeloner og kan vælges til patienter indenfor den definerede gyldighed.

Redigering af sundhedsprogram

Bemærk! Vær opmærksom på, at du ved redigering af et sundhedsprogram med allerede eksisterende abonnenter ikke laver ændringer der resulterer i kontraktbrud. Bemærk at prisen på eksisterende abonnementer ikke ændres automatisk, hvis du redigerer sundhedsprogrammet.

I Indstillinger > Varer & Lister > Sundhedsprogram under Sundhedsprogram skabeloner, tryk på blyanten ud for det sundhedsprogram du ønsker at redigere.

mceclip1.png

Tilføje eller slette varer og varegrupper

 • Tilføje varer: Du kan bruge søgefeltet eller vareknapperne for at finde og tilføje nye varer. Hvis du ønsker at tilføje en ny vare til allerede eksisterende abonnementer, skal du finde varen ved at bruge knapperne og vælge Opdatering til aktive planer før du gemmer. Hvis dette flueben ikke sættes, vil ændringerne kun gælde for nyoprettelser. Hvis du søger via søgefeltet, vil varen blive tilføjet direkte til sundhedsprogrammet uden muligheden for at opdatere allerede aktive abonnementer.
 • Tilføje varegrupper: Vælg + Varegruppe knappen og find den varegruppe du ønsker at tilføje. 
  Hvis du ønsker at opdatere allerede aktive sundhedsprogrammer sæt da flueben i feltet Opdatering til aktive planer før du gemmer.
 • Slette varer eller varegrupper: Klik på skraldespanden ud for varen. Hvis du også ønsker at slette varen fra aktive planer, sæt da flueben i Fjern fra aktive planer.
  Du kan redigere indholdet i varegrupperne i Indstillinger > Varer & Lister > Sundhedsprogrammer.

Arkivering af sundhedsprogram

 1. I Indstillinger > Varer & Lister > Sundhedsprogram under Sundhedsprogram skabeloner, klik på blyanten udfor det sundhedsprogram du ønsker at arkivere.
 2. I bunden af siden vælges skraldespanden og  vælg derefter Arkiver (rød knap med skraldespand).

Brug Arkiveret filter i sundhedsprogramlisten for at finde arkiverede sundhedsprogrammer Du kan redigere arkiverede sundhedsprogrammer og reaktivere dem igen.

Opdateret

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.