Oprettelse af sundhedsprogram på en patient

1. Oprette sundhedsprogram på en patient

Der er to muligheder ved oprettelse af sundsprogram
a) Gå til Klienter & Patienter > Sundhedsprogramfanen (navnet kan være et andet) og vælg Ny (1).
På abonnementssiden skal du vælge klienten og patienten.

b) Du kan også starte fra patientjournalen ved at klikke på NySundhedsprogram (2). I dette tilfælde er klient og patient informationer udfyldt på forhånd på det nye abonnement. mceclip0.png

mceclip1.png

2. Vælg sundhedsprogram

Fra Sundhedsprogram drop-down listen, vælg det sundhedsprogram du ønsker at oprette på patienten. (1) 

Hvis du vælger Filtreret, vil listen vise de planer der passer til dyrets art, vægt og alder. Alle viser alle sundhedsprogrammer i for afdelingen. (2)

Hvis klienten har andre sundhedsprogrammer på andre dyr og er berettiget til rabat på efterfølgende planer (EVT LINK TIL OPSÆTNING AF DETTE) vil det fremgå på oprettelsessiden. (3) 

mceclip2.png

3. Vælg type af fornyelse

Standardvalget for Forny plan opsættes i sundhedsprogram opsætning, men du kan ændre det. Du kan også ændre fornyelsesmulighederne senere.

4. Vælg betalingsmetode

Vælg én af følgende muligheder og tryk på Næste skridt for at fortsætte.

  • Ikke specificeret: Provet Cloud opretter ikke fakturaer relateret til sundhedsprogrammet. Klinikken bruger et tredjeparts firma til at opkræve betalingerne eller klinikken opretter manuelt faktura selv. 
  • Månedlig fakturering via Provet Cloud: Provet Cloud opretter og sender automatisk en faktura på email til klienten hver 30. dag fra den dag sundhedsprogrammet blev oprettet.
  • Kontraktperiode som forskudt: Klienten betaler hele sundhedsprogramperiodens betalinger på forhånd og vil ikke få månedlige opkrævninger.

5. Underskrivning og aktivering af abonnement

Du kan printe eller maile sundhedsprogramkontrakten til klienten.

Når klienten har godkendt og underskrevet kontrakten klik da på Markér kontrakt som underskrevet. Sundhedsprogrammets status bliver nu aktiv.
Alle betalingsmetoder på nær 'Ikke specificeret' vil ved oprettelse generere en faktura i en ny fane med første måneds betaling. 

mceclip3.png

E-signatur

Hvis e-signatur er brugt i dit system:

  1. Vælg e-signatur og bekræft oprettelsen. Oprettelsen af sundhedsprogrammet er gemt og dets status bliver nu 'Ansøgt om'. Hvis der er valgt en betalingsmetode, der genererer første måneds betaling, vil denne nu åbnes på en ny fane. Siden for sundhedsprogrammet forbliver åben.
  2. På sundhedsprogramsiden tryk på knappen E-signatur.
  3. I dialogen Anmod om en elektronisk underskrift vælg hvordan anmodningen skal sendes (e-mail og/eller SMS).
  4. I feltet Gyldighedstid for underskriftanmodning (minutter) kan du ændre den foruddefinerede tid for, hvor længe signaturanmodningen er gyldig.
  5. Du kan tilføje yderligere meddelelse til e-mail meddelelsen som indeholder signaturlinket.
  6. Tryk gem. Når klienten har underskrevet kontrakten vil sundhedsprogrammets status automatisk blive opdateret til 'Aktiv'. Du kan herefter printe det underskrevet dokument fra sundhedsprogramsiden.

mceclip0.png

mceclip2.png

mceclip3.png

mceclip4.png

 

 

Opdateret

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.