Diagnostilise pildistamise seaded

Sissejuhatus

Kuigi diagnostilise pildistamise funktsioonid on üles seatud Provet Cloudi tehniku ja seadme teenusepakkuja poolt, on siiski rida seadeid, mida saab ka kliiniku poolt kontrollida.

Piltdiagnostika integratsiooni seaded

Saate seadetele ligi, kui lähete Seaded > Üldine > Integratsioonid > Piltdiagnostika seaded.

Täiustatud töövoog

Võite valida, kas kasutusel on täiustatud töövoog või mitte. See töövoog võimaldab luua täpsemat skeemi erinevatest pildistatavatest aladest, organitest ja vaadetest.

Ressursid ja nähtavad tekstiväljad

Võite valida ressursid, mis on piltdiagnostika töölaual (vaheleht põhitöölaual) nähtaval. Samuti saate valida, millised filtriväljad on nähtaval.

piltdiagnostika-seaded.png

Modaalsuste haldamine

Piltdiagnostika seadete all on lisaks sektsioon "Diagnostiliste pildistusmodaalsuste haldus", mille abil saab hallata modaalsusi (seadmeid) ning nendega seotud kaardistatud vaateid. Modaalsused on seadistatud Provet Cloudi tehniku poolt koos esmase vaatega.

Protseduurid, seostatud ressursid ja vaikimisi staatus

Võite valida protseduuri(d), mis iga kord piltdiagnostilise suunamisega vastuvõtule lisatakse. Samuti võite seostada ressursid, mis vastuvõtuga ühendatakse. Lisaks on võimalik seadistada suunamise vaikestaatust.

Soovitud vaade / organ /  suund

Kasutage sinist pluss-märgiga nuppu, et lisada soovitud vaateid. Lisage vaatele nimi, valikuline kood ning seostage valikuliselt protseduuriga, mis automaatselt vastuvõtule võib minna. Info jõuab piltdiagnostika seadmesse ning aitab töötajatel protsessi juures otsuseid teha. Vaated on valikutena suunamist Proveti kaudu luues nähtaval. Kui te seda infot edastada ei taha või seda ei ole vaja teha, sest töötate üksi või annate info muul moel edasi, siis on vajalik ühe üldise vaate olemasolu iga modaalsuse juures.

soovitud-vaade.png

Piltdiagnostika osakonnaseaded

Sarnaselt integratsiooniseadetele on võimalik teha mõningad üldist tööd puudutavad seadistused osakonnaseadete kaudu. Need asuvad: Seaded > Üldine > Osakond > Piltdiagnostika seaded.

Ülesannete loomine piltide valmimisel

Süsteem saab automaatselt luua valitud kasutajatele ülesandeid, kui pildistustulemused on valmis ja arhiveeritud. See võib aidata sisekommunikatsiooni parandada.

Lisanõuded

Võite töövoole lisada nõudeid. See võib olla kasulik, kui teil on suurem kliinik või haigla, kus on eraldi meeskonnad piltdiagnostika teostamiseks.

piltd-osakonnaseaded.png

Vaata lisaks

Piltdiagnostika tööjärjekorra kasutamine

Diagnostiliste piltide vaatamine ja saatmine

Updated

Kas see artikkel oli abiks?

0 kasutajale 0st oli see abiks

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

Kommentaarid

0 comments

Palun logi sisse, et lisada kommentaar.