Kontonummer, undergrupper og kostnadsstedNår du skal igang med Provet Cloud, vil du bli bedt om å lage en kontoplan. Kontoplan brukes av alle norske regnskapsførere, og om du ikke er helt nyoppstartet, har du nok en kontoplan fra før i gammelt journalsystem. 

 

Vi i Provet Cloud har en standard som vi foreslår, og denne er som følger:

 

Kontonr Kontonavn

1500 Kundefordringer

1503 Provet Pay

1515 Kort

1530 Forsikringsfordring

1900 Kontanter

1920 Bankinnskudd

1921 Vipps

2700 Utgående merverdiavgift høy sats

2701 Utgående merverdiavgift middels sats

2703 Utgående merverdiavgift lav sats

2901 Forskudd fra kunder

2902 Overskuddsbetaling

3001 Utstyr

3002 Medisiner

3003 Salgsvarer

3004 Fôrsalg

3005 Rekvisitasalg

3020 Prosedyre

3044 Lab eksternt

3046 Lab internt

3050 Andre salgsinntekter

3080 Rabatt

3090 Fakturagebyr

3112 Varesalg avgiftsfritt

3120 Kurs

3138 Andre klinikkinntekter u/mva

3901 Purregebyr (inntekter. Foreløpig ikke i bruk)

7740 Øreavrunding, MVA-oppgjør

7780 Kostnad ved inkassoinnkreving (foreløpig ikke i bruk)

7830 Tap på kundefordring

8056 Renteinntekter på kundefordringer (rentenota)

 

Her er det slik at de kontonumrene som starter på 3000, altså de kontonumrene som skal settes på priselementene, er helt fri - man kan ha så mange og så få man vil, og de kan ha hvilke nummer man vil og hete det man vil. 

 

Noen velger f eks å kun ha ett kontonummer for hver elementtype i Provet Cloud (Prosedyre, Utstyr, Fôr, Laboratorieanalyser, Legemidler), eller kanskje enda færre enn det også, mens andre vil differensiere veldig detaljert og ha egne kontonummer for f eks tannbehandlinger, vaksiner, operasjoner, pelsstell etc.

 

Man kan hente ut rapporter basert på kontonummer i Provet Cloud, her er for eksempel Hovedboka uten oppføringsdetaljer:

 

Siden kontonummer er obligatorisk å bruke i Provet Cloud for norske kunder, blir undergrupper og kostnadssted supplerende måter å organisere elementer og trekke ut tall på.Undergrupper

 

Elementundergrupper er en måte å gruppere elementer på. Hver undergruppe kan kun innbefatte én elementtype i Provet Cloud (Prosedyre, Utstyr, Legemidler, Fôr, Laboratorieanalyser). Man kan ha en hovedgruppe, og flere undergrupper som ligger under denne hovedgruppen, se eksempel:

 

 

Elementundergrupper krever kontonummer, MEN dette kontonummeret vil ikke overstyre kontonummer på selve elementet. Du kan med andre ord sette et kontonummer på en undergruppe selv om denne skal inneholde elementer med ulike kontonummer. 

 

Undergruppene kan man filtrere på når man søker på elementer, og man kan bruke de som utgangspunkt når man skal justere priser.

 

Rapporten Salg av elementer kan hentes ut gruppert på undergrupper:Kostnadssted

 

Kostnadssted er en mer avansert måte å plassere omsetning inne i Provet Cloud. Kostnadssted går også under navnet Rapporteringsdimensjon 1, og de opprettes inne i listene i innstillingene. Spør din implementeringsspesialist om hjelp til å få på plass kostnadssted dersom dette er aktuelt for dere.

 

Kostnadssted KAN legges til direkte på elementet eller på en undergruppe, MEN fordelen med kostnadssted er at det kan være dynamisk hvor elementene plasseres basert på hvor de er brukt. Kostnadssted kan nemlig plasseres på en konsultasjon, slik at alle elementer som legges til i en bestemt konsultasjon havner på et bestemt kostnadssted. 

 

Kostnadsstedene kan legges til på avtaletyper, slik at de er forhåndsvalgt når man starter en konsultasjon med en bestemt avtaletype.

 

Eksempel:

 

Kostnadssted Tenner er knyttet til avtaletype Tannrens. Når man starter en konsultasjon med avtaletype Tannrens, havner alle elementene brukt i denne konsultasjonen på kostnadssted Tenner. Dette gjelder også elementer som brukes i mange typer konsultasjoner, f eks legemidler som Propofol, eller utstyr som Engangsutstyr. Disse beholder likevel kontonumrene og undergruppene sine, og tall kan trekkes ut både basert på kostnadssted, kontonummer og undergrupper.

 

Kostnadssted KAN gjøres obligatorisk for alle salg i Provet Cloud, men vær da oppmerksom på at det må legges på alle direktesalg også, som salg av fôr etc.

 

Rapporten Salg av elementer kan hente ut tall basert på Kostnadssted. 
Oppdatert

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.