Pasienthistorikk

Snarveier

Se pasienthistorikk

Skrive ut og sende pasienthistorikk på e-post

Se opplysninger om en pasients prøvesvar, vaksiner, statuser og diagnoser

Se en kundes kjøpshistorikk

Legge til eksterne pasientdata

Introduksjon

Kunde- og pasientjournalene i Provet Cloud inneholder mye informasjon om pasienter som er lagt til under konsultasjoner, for eksempel journaloppføringer, diagnoser, legemidler osv. I tillegg kan ekstern informasjon, som pasientens tidligere sykehistorie, lagres i Provet Cloud for å supplere journalene.

Kunde- og pasientopplysningene i Provet Cloud inneholder mye informasjon om pasienter som blir lagt til under konsultasjonsbesøk, for eksempel journaloppføringer, diagnoser, medisininformasjon osv. I tillegg kan ekstern informasjon, som pasientens tidligere sykehistorie, lagres i Provet Cloud for å supplere pasientopplysningene.

Se pasienthistorikk

Finn pasienten du ønsker å se på i visningen for Kunder og Pasienter eller klikk på pasientens navn hvor det ellers er tilgjengelig. På kunde- og pasientsiden, gå til fanen Historikk (1).

Du kan også gå til fanen Historikk fra bokikonet (2) hvor som helst det er tilgjengelig, for eksempel ved siden av pasientens navn i timeavtaleopplysninger, på konsultasjonssiden eller på oversiktssiden.

Bruke og lagre filtre

På fanen Historikk kan du bruke filtrene (1) for å velge hvilken informasjon du vil se, for eksempel journaloppføringer, medisiner, diagnoser osv. Noen detaljer avhenger av avdelingsinnstillingene, for eksempel om journaloppføringer som er lagret som utkast er inkludert i historikken. Ved hjelp av rullegardinlistene kan du spesifisere tidsperioden du vil se, og om du vil se historikken kronologisk eller etter konsultasjoner. Du kan også søke etter spesifikk informasjon ved hjelp av det frie søkefeltet. Hvis du vil inkludere pasientens vekt i historikkdataene, velger du avmerkingsboksen Inkluder vekt.

Du kan lagre de valgte filtrene slik at de samme filtrene brukes neste gang du ser på pasientens historikk: Øverst til høyre over filtrene, velger du skiftenøkkel-verktøyknappen > Lagre filtre (2). Merk at lagrede filtre gjelder ikke spesifikt for en pasient, men de samme filtrene brukes som standard for alle pasienter på fanen Historikk.

Skrive ut og sende pasienthistorikk på e-post

 • For å skrive ut pasienthistorikk, velg skriver-knappen (1) øverst til høyre over filtrene. Du kan også lagre pasienthistorikk som et PDF-dokument ved å bruke utskriftsfunksjonen.
 • For å sende pasienthistorikk på e-post, velg konvoluttknappen (2) øverst til høyre over filtrene. E-postalternativene åpner seg under filtrene.

 

Se opplysninger om en pasients prøvesvar, vaksiner, statuser og diagnoser

På kunde- og pasientsiden inkluderer pasientdata separate faner for lab, vaksiner, status og diagnoser. Hvis funksjonene for bildediagnostikk brukes i din organisasjons Provet Cloud, er det også en fane tilgjengelig for bildebehandling.

 • På fanen Lab kan du se pasientens historikk for laboratorietester. Du kan bruke filtre for å se tester som ennå ikke er startet, tester som er underveis og fullførte tester, interne og eksterne tester, samt henvisninger eller analyser.
 • På fanen Bildebehandling (hvis tilgjengelig) kan du se pasientens forespørsler og data for bildediagnostikk. Du kan bruke filtre for å se planlagt bildebehandling, bildebehandling som ennå ikke er startet, bildebehandling som er underveis, og bildebehandling som er fullført.
 • På fanen Vaksinasjon kan du se pasientens vaksinasjonshistorikk. Du kan bruke filtre for å se automatisk og manuelt lagt til, gyldige og utløpte vaksinasjoner. Du kan også legge til pasientens vaksinasjonsinformasjon manuelt ved hjelp av Legg til-knappen.
 • På fanen Status får du en oversikt over statuser tatt for pasienten, for eksempel vekt, temperatur og blodtrykk, med mulighet for å se statistikk. Du kan filtrere mellom de ulike parameterne, og legge til ny data under hvert parameter ved hjelp av Legg til-knappen. 
 • På fanen Diagnoser får du en oversikt over alle diagnoser gitt til pasienten. Du kan også legge til diagnoser via denne fanen ved hjelp av Legg til diagnose-knappen.

På alle fanene kan du skrive ut dataene, og du kan også sende laboratorietesthistorikk på e-post.

Se en kundes kjøpshistorikk

På fanen Behandlinger kan du se kundens historikk for produktsalg. Historikken inkluderer medisiner, mat og utstyr. Du kan bruke filtrene for å velge hvilke salgsvarer du vil se, og om du vil se varer solgt sammen med konsultasjonsbesøk eller som direktesalg. Du kan også starte et nytt direktesalg fra siden ved å bruke handlekurvknappen.

Hvis samme kunde har flere pasienter, kan du se salgshistorikken knyttet til en spesifikk pasient eller for alle pasienter. For å se bare informasjonen til én pasient, velger du pasienten fra nedtrekksmenyen under kundens navn. Når en pasient er valgt, kan du bruke Fjern markering-knappen i nedtrekksmenyenfor å se alle pasienter.

Legge til eksterne pasientdata

På fanen Kommunikasjon kan du legge til eksterne filer og andre tilleggsnotater i pasientens journal.

 1. Velg Legg til. Du får opp en dialogboks hvor du kan legge til påkrevd informasjon og filer.
 2. Fra nedtrekksmenyen for Type, velg hvilket type notat/fil du legger til, for eksempel Tidligere klinisk historikk.
 3. I feltet for Tittel, skriv en passende tittel for notatet og filen.
 4. Feltene for Kunde og Pasient fylles inn automatisk basert på kunde- og pasientsiden du befinnes deg på. Dersom du endrer dem, vil notatet lagres for kunden og pasienten du velger.
 5. I nedtrekksmenyen for Konsultasjon kan du velge en spesifikk konsultasjon som notatet skal høre til. Notatet vil da vises på denne konsultasjonens side. 
 6. I feltet for Notat kan du legge til ytterligere notater eller en beskrivelse. 
 7. For å legge til filer, klikk på eller fra filen inn i feltet for Slipp filene her for å laste opp.
 8. Når du er ferdig, velg Lagre,eller Lagre og send på e-post, dersom du ønsker å sende notatet og filen til kunden på e-post.

 

Du kan også legge til notater og filer fra Provet Clouds delte innboks (Shared inbox) til pasientens historikk.

Du kan se lagrede notater og filer på fanen for Kommunikasjon på kunde- og pasientsiden. Når du sender pasienthistorikk på e-post, kan du også velge filer som er lagt til her som vedlegg til e-posten.

Les mer om

Direktesalg

Kundekommunikasjon og påminnelser 

Adding Notes and Files to Client and Patient Records

Oppdatert

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 1 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.