Ankomst og konsultasjon

Introduksjon

Konsultasjonsprosessen er hovedarbeidsflyten hvor veterinæren og øvrig personell møter kunder og pasienter. Provet Cloud følger det daglige arbeidet i praksisen med statuser og fargekoder for å vise hvilken fase pasienten er i. Den fulle arbeidsflyten fra en ny timeavtale til fakturaen er klar er som følger:

Screenshot 2022-03-25 at 08.41.51.png

Denne artikkelen gir tar deg gjennom prosessen fra pasienten ankommer klinikken, til gjennomføring av konsultasjonen og merking av pasienten som ventende på hjemsendelse før fakturering.

Merke pasient som ankommet

Når en kunde og pasient ankommer klinikken, kan du merke pasienten som ankommet.

  1. I avtalekalenderen, høyreklikk på timeavtalen og velg "Merk som ankommet" fra hurtigmenyen. 
  2. På siden for Merk som ankommet til konsultasjon, velg en av knappene for Merk som ankommet nederst, avhengig av hvilken side du vil bli sendt videre til.

Du kan også se og åpne timeavtaler fra oversiktssiden din, merke pasienter som ikke har en oppsatt timeavtale som ankommet, eller hoppe over 'merk som ankommet'-trinnet og gå direkte til 'konsultasjon'. For mer informasjon, se Hvordan starte en konsultasjon (engelsk artikkel).

Hvis en kunde ikke møter opp til en oppsatt timeavtale, kan du merke avtalen som "ikke fremmøtt".

Arbeidsflyt for konsultasjon

Når konsultasjonsdelen av besøket begynner, kan du fylle inn relevant informasjon, legge til behandlingselementer og opprette fremtidige gjøremål på konsultasjonssiden. Når konsultasjonen og behandlingen er fullført, kan du merke pasienten som ventende på hjemsendelse.

1. Finn pasientens timeavtale.

Du kan finne alle pasienter som har ankommet og aktive timeavtaler under "Aktive konsultasjoner" på oversiktssiden din. Ved hjelp av filtrene over tabellen kan du for eksempel se bare avtaler som er merket som ankommet.

For å åpne en avtale, velger du den grønne knappen med stetoskopet helt på slutten av raden ("Gå til konsultasjon").

Du kan også åpne timeavtaler fra avtalekalenderen eller kunde- og pasientsiden. For mer informasjon om disse alternativene, se Hvordan starte en konsultasjon (engelsk artikkel).

2. Start konsultasjonen.

Statusen for timeavtalen blir automatisk oppdatert til 'Konsultasjon' når du begynner å legge til informasjon på konsultasjonssiden, men du kan også oppdatere statusen manuelt ved å velge Start konsultasjon (1).

Hvis du ønsker å redigere den generelle avtaleinformasjonen, velger du penn-ikonet ved siden av overskriften Generell info - Konsultasjon (2). I tillegg kan du legge til notater eller prisoverslag til konsultasjonen, samt skjemaer, som samtykkeskjemaer eller vaksinasjonssertifikater, dersom de er tilgjengelige. For å legge til notater, overslag eller skjemaer, velger du + og Legg til-knappene (3).

Under konsultasjonen utføres veterinærmedisinske behandlinger eller diagnostikk, og du kan legge til journaloppføringer, behandlingskostnader, hjemsendelsesråd og annen informasjon på konsultasjonssiden. Se følgende trinn for mer informasjon.

3. Legg til journaloppføringer.

Journaloppføringer er ment for intern bruk og kommunikasjon mellom dyrehelsepersonell. I den enkleste modusen for journaloppføringer kan du skrive inn oppføringer direkte i tekstboksen eller bruke maler eller tidligere journaloppføringer for pasienten, hvis de er tilgjengelige. Feltet kan også inneholde standardtekst avhengig av avdeling eller innstillinger for avtaletype. Teksten lagres automatisk i feltet.

For mer informasjon og instruksjoner for å legge til flere journaloppføringer i samme konsultasjon og journaloppføringer for flere pasienter, se denne artikkelen (på engelsk).

4. Legg til diagnose.

Avhengig av avdelingsinnstillingene kan en diagnose være valgfri eller påkrevd informasjon.

For å legge til en ny diagnose, begynn å skrive i søkefeltet og velg den passende diagnosen fra listen. Hvis pasienten har tidligere diagnoser, kan du også se og bruke dem.

I dialogboksen for diagnose, velg om diagnosen er primær eller sekundær, og om den er endelig eller differensial. Du kan også legge til mer informasjon i feltet for beskrivelse. Når du er klar, lagre diagnosen (du kan fortsatt redigere den senere).

For mer informasjon om hvordan du legger til og administrerer diagnoser, se denne artikkelen (på engelsk).

5. Legg til diagnostikk.

Hvis bildediagnostikk- (engelsk artikkel) og laboratoriefunksjonene (engelsk artikkel) er tilgjengelige i din praksis' Provet Cloud, kan du se all diagnostisk avbildning og laboratoriearbeid som er gjort på pasienten, og legge til relevante resultater og informasjon på konsultasjonssiden. For å se og legge til pasientens data, velger du + knappene.

6. Legg til behandlingselementer.

Underveis i konsultasjonen kan du legge til behandlingselementer, som prosedyrer, medisiner, mat og utstyr, i pasientens medisinske journal og for faktureringsformål. Du kan søke etter alle tilgjengelige behandlingselementer ved å bruke søkefeltet, eller legge til ulike behandlingselementer separat ved å bruke + knappene ved siden av seksjonsoverskriftene. Du kan også bruke forhåndsdefinerte prissamlinger eller planer, dersom de er tilgjengelige. Resepter legges også til herifra. 

For mer informasjon, se denne artikkelen (på engelsk).

7. Legg til hjemsendelsesråd.

Du kan bruke hjemsendelsesråd for å kommunisere oppfølgingsinformasjon og instruksjoner til kunden. For å legge til hjemsendelsesråd, kan du skrive direkte i feltet, bruke en mal, eller bruke Hent data for å kopiere annen informasjon fra konsultasjonssiden, for eksempel journaloppføringer eller informasjon om behandlingselementer. Teksten lagres automatisk i feltet.

Du kan også skrive ut eller sende hjemsendelsesrådene til kunden via e-post (engelsk artikkel).

8. Planlegg fremtidige handlinger for pasienten

Den anbefalte konsultasjonsarbeidsflyten inkluderer planlegging av fremtidige handlinger, for eksempel å planlegge en ny timeavtale for å sikre at behandlinger og nødvendig pleie blir fullført, sette opp påminnelser for oppfølgingstjenester, eller planlegge interne oppgaver for personalet, som for eksempel en oppfølgingssamtale med kunden for å diskutere laboratorieresultater.

  • Finn timeavtalen under Aktive konsultasjoneroversiktssiden med status "Konsultasjon", og gå til konsultasjonssiden. Du kan begynne å opprette fremtidige handlinger ved å bruke + knappene. Merk at når du starter fra konsultasjonssiden for en bestemt pasient og kunde, blir kunde- og pasientinformasjonen automatisk lagt til den nye timeavtalen, påminnelsen eller oppgaven.

For mer informasjon, se:

9. Merk pasienten som ventende på hjemsendelse.

Når konsultasjons- og veterinærbehandlingdelen av besøket er fullført, kan avtalestatusen oppdateres til "Venter på hjemsendelse". I denne fasen gjennomgår klinikkpersonalet vanligvis eventuelle hjemsendelsesråd og diskuterer medisiner som skal tas med hjem av kunden. Deretter overfører de kunden og pasienten til resepsjonen for at faktureringen skal fullføres.

MERK: Denne muligheten er tilgjengelig på konsultasjonssiden hvis den er aktivert i avdelingsinnstillingene. Ellers er den tilgjengelig på fakturasiden.

  • Finn timeavtalen under Aktive konsultasjoner på oversiktssiden med status "Konsultasjon" og gå til konsultasjonssiden. Velg Merk som ventende på hjemsendelse (eller Se faktura for å først gå til fakturasiden).

Les mer om:

Sette opp og administrere timeavtaler

Konsultasjoner (engelsk artikkel)

Fakturering og betaling

 

 

Oppdatert

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.