Oversiktssiden

Snarveier

Aktive konsultasjoner og planlagte avtaler

Laboratorieanalyser og rekvisisjoner

Delt innboks

Andre faner

Handlingsknapper

Introduksjon

Provet Clouds Oversiktsside gir en rask oversikt over kommende, pågående og nylige konsultasjoner og fungerer som et sentralt startpunkt for navigering til andre sider. I tillegg til hovedfanen, kan Oversikten også inkludere andre faner avhengig av avdelingsinnstillingene. Brukere kan også tilpasse innholdet på Oversiktssiden til en viss grad gjennom sine brukerprofilinnstillinger (personal profile settings). 

 

Aktive konsultasjoner og planlagte avtaler

Oversiktssiden kan du se lister over pågående og nylige konsultasjoner samt kommende, avlyste eller ikke møtte avtaler.

Aktive konsultasjoner viser alle pågående eller fullførte konsultasjoner. Du kan bruke fritekstsøkefeltet for å finne spesifikke konsultasjoner, valgfeltene for å se konsultasjoner etter avdeling, personell og dyreart, og filtrene for å se konsultasjoner etter status. Fra aktive konsultasjoner kan du gå til konsultasjons- eller fakturasiden ved å velge statusetiketten eller det grønne stetoskopet eller seddelen.

Planlagte avtaler viser kommende, passerte, avbestilte og ikke fremmøtte avtaler. Søke- og filtreringsalternativene inkluderer fritekstsøk, valglister for avdeling og personell, og filtre for status og tidsperiode. Fra planlagte avtaler kan du gå til siden "Merk som ankommet" ved å velge statusetiketten eller knappen med pil og døråpning. Hvis du vil redigere en planlagt avtale, velger du redigeringspenn-ikonet.

Fra Kolonner kan du velge hvilke kolonner som skal vises i listene. For å lagre valgte filtre og kolonner slik at de samme valgene blir brukt neste gang du ser på listen, velger du verktøyknappen med skiftenøkkel > Lagre filtre. Merk at filtrene er avdelingsspesifikke.

Tekster med blå skrift er hyperlenker som åpner andre sider. For eksempel vil valg av kundens eller pasientens navn ta deg til kundens eller pasientens side, og lenken til avtaletidspunktet tar deg til kalenderen.

For mer informasjon om statusene for avtaler og konsultasjoner, se Arbeidsflyten i konsultasjon og de ulike statusene i Oversikt over Provet Cloud.

Laboratorieanalyser og rekvisisjoner

Oversiktssiden inkluderer seksjonene for laboratorieanalyser og laboratorierekvisisjoner hvis du har lagt dem til i innstillingene i din brukerprofil (your personal profile settings). For mer informasjon om disse seksjonene, se Laboratorieoversikt (Laboratory Dashboard Widgets).

Delt innboks

Nederst på Oversiktssiden finner du delt innboks, som brukes for å motta e-poster til din Provet Cloud. Disse e-postene kan legges til i Provet Cloud og tilordnes spesifikke kunder og pasienter. Den delte innboksen kan bare brukes til å motta e-post - e-poster kan ikke sendes fra adressen. For mer informasjon, se Delt innboks (Shared Inbox).

Andre faner

Oversiktssiden kan også inneholde andre faner avhengig av avdelingsinnstillingene.

  • Triage: Viser en oversikt over avdelingens triagerte avtaler. For mer informasjon, se Bruk av triage-funksjonalitet (Using Triage Functionalities).
  • Mitt arbeidsområde: På denne personlige fanen kan du legge til widgeter fra menyen for nye widgeter for å få rask tilgang til informasjon som er relevant for deg.
  • Planer: Viser en oversikt over planlagte behandlinger dersom funksjonen brukes i avdelingen. 
  • Laboratorium: Viser en oversikt over avdelingens laboratoriehenvisninger. For mer informasjon, se Laboratoriefunksjoner (Laboratory Features).
  • Bildediagnostikk: Viser en oversikt over avdelingens henvisninger for bildediagnostikk. For mer informasjon, se Diagnostisk bildebehandling (Diagnostic Imaging).
  • Pasienthenvisninger: Viser en oversikt over avdelingens pasienthenvisninger. For mer informasjon, se Pasienthenvisninger (grunnleggende arbeidsflyt) (Patient Referrals (Basic Workflow)).
  • Pasientlokasjoner: Viser en oversikt over pasientlokasjoner dersom pasientlokasjoner brukes i avdelingen.

Handlingsknapper

Oversiktssiden inkluderer handlingsknapper for noen funksjoner.

Oppdatert

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.