Inseminering og drektighetskontroll, hvordan rapportere til GENO via DHP

Dyrehelseportalen (DHP) er et nettsted for registrering av helsedata, inseminasjon og uthenting av matkjedeinformasjon. Denne portalen lar veterinærene rapportere medisinen de bruker, slik at Mattilsynet og andre aktører kan motta data de ønsker fra DHP. Integrasjonen forklart i dette dokumentet gjør det mulig å rapportere medisinen som blir brukt direkte fra Provet Cloud. Det gjør rapporteringen så kjapp, korrekt og effektiv som mulig.  

Rapportering til DHP

Når en konsultasjon er opprettet og medisin og diagnose er angitt, kan konsultasjonen sendes til en integrasjonsside og derfra rapporteres til DHP. Før den sendes må noen forholdsregler settes. 

Ansvarlig veterinær

For at konsultasjonen skal være synlig på integrasjonssiden må den påloggede brukeren settes som ansvarlig veterinær på den aktuelle konsultasjonen. Dette angis når konsultasjonen opprettes, og det kan endres i delen «Generell info» på konsultasjonen. I bildet under er «David Bruce» ansvarlig veterinær, og det er også han som er logget på Provet Cloud. 

2021-01-06_08_38_14-DHP_rules_-_Google_Docs.png

Prosedyrer

Legg til korrekt prosedyre, alt etter hva som ble gjort i konsultasjonen. Det må eksistere en inseminering- og en drektighetskontrollprosedyre (eller begge deler hvis en gruppe pasienter blir behandlet i konsultasjonen).

2021-01-08_14_48_49-https___provetcloud.com_4009_consultation_6_.png

Integrationssiden

Når konsultasjonen pågår og de aktuelle prosedyrene er lagt til, kan formeringsdetaljene sendes til DHP og videre til GENO. Rapporteringen bør gjøres før konsultasjonen avsluttes, derfor er den brune knappen som åpner integrasjonssiden plassert i konsultasjonssiden:

2021-01-08_14_55_41-Eng_-_GENO_integration__User_Guide_-_Google_Docs.png

Integrasjonssiden åpnes i en ny fane.

2021-01-08_14_57_50-Eng_-_GENO_integration__User_Guide_-_Google_Docs.png

  1. Bruk datofeltene på toppen av siden for å sette ønsket tidsperiode. Standard periode er 14 dager. 
  2. Aktiv og pålogget bruker vises. 
  3. Avdeling vises. Om brukeren har tilgang til flere avdelinger vil alle avdelingene brukeren har tilgang til vises om det er konsultasjoner å rapportere på tilgjengelig. 
  4. Bytt mellom Konsultasjoner siden som viser konsultasjoner å rapportere på, og Arkiv som viser de allerede rapporterte konsultasjonene.

Klikk på et konsultasjonsnummer for å velge det og se detaljene. Nummeret er det samme nummeret som finnes i URL-en på konsultasjonssiden:

pasted_image_0.png

Når konsultasjonen er valgt bestemmer den prosedyren som er lagt til konsultasjonen hvilken type som vises på integrasjonssiden. Filtrering gjøres basert på ansvarlig veterinær og om pasienten er koblet til den relevante prosedyren. 

 

Filtrering:

Konsultasjonen vil kun vises / tillatt å bli sendt hvis

-dens status er 6, 8 eller 9 (den er en aktiv konsultasjon eller er ferdigstilt)

-den inneholder dyr som kan rapporteres på (pr i dag kun kyr)

-den har konsultasjonselementer relatert til inseminering eller drektighetskontroll for minst noen av de behandlede dyrene 

-> kun dyr som oppfyller kravene over til bli sent fra konsultasjonen

 

Drektighetskontroll

pasted_image_0__1_.png

I eksempelet over er prosedyren Drektighetskontroll lagt til 3 kyr, og fakturering skal gjøres av GENO (dette fører til at “Gratis innlegg og sæddose” automatisk blir valgt). Hver fane representerer ei ku, velg hver og en av dem og registrer resultatet av drektighetskontrollen, om hun er drektig eller ei. Når det er gjort trykkes knappen “Lagre og send”. 

Arkivside

Det er kun mulig å sende resultatet en gang, og når det er gjort ender konsultasjonen opp i “Arkiv” siden som historikk:

pasted_image_0__2_.png

Klikk på den aktuelle konsultasjonen for å se detaljene på det som ble sendt. Ikoner gir en rask oversikt over hva konsultasjonene inneholdt

 

unnamed.png

Inseminering

unnamed__1_.png

Drektighetskontroll

unnamed__2_.png


Både inseminering og drektighetskontroll


Hvis inseminasjonsprosedyre legges til en ku i konsultasjonen, vises dette på integrasjonssiden

2021-01-08_15_14_06-Eng_-_GENO_integration__User_Guide_-_Google_Docs.png

Hver gang en inseminering rapporteres må “Beholdernummer” bekreftes, dette er et krav fra Animalia. Nummeret kan velges fra en nedtreksmeny om det allerede har blitt brukt, eller et nytt kan registreres. pasted_image_0__3_.png

Velg beholdernummer og bekreft.

2021-01-08_15_20_36-.png

Dato, konsultasjonsnummer, produsent og kunummer blir automatisk hentet fra Provet Cloud. 

Oksenummer vises i en nedtreksmeny hvor data hentes fra Animalias API, og en match mellom korrekt oksenummer og batchnummer kreves. 

Når dette er registrert, klikk "Lagre og send".

I "Arkiv" blir all historikk lagret. Samme historikk sendes også tilbake til Provet Cloud når en rapportering er gjort. I konsultasjonens Generell info, i feltet Tilkoblede notater vises om en rapportering til GENO er gjennomført: 

mceclip2.png

På pasientsiden --> Historikk vises detaljene angående rapporteringen:

mceclip1.png

Valideringsfeil

Om en valideringsregel som kreves fra Animalia / DHP ikke blir oppfylt vises en valdieringsfeil: 

2021-01-08_15_23_11-GENO.png

I eksempelet over er ikke batchnummeret gyldig, og en feilmelding vises under dette feltet. Fanene som viser konsultasjonens dyr kan også være røde, så i eksempelet under er det flere feil og det er lett å se på hvilke dyr det gjelder:

pasted_image_0__4_.png

Merk at om flere kyr er inseminert vil hver ku vises som en separat fane, samme som på drektighetskontrollsiden. 

Konsultasjon status

Det er mulig å se om konsultasjonen er ferdigstilt eller ei basert på ikonene foran konstultasjonsnummerne
2021-01-08_15_25_24-GENO.png

 

unnamed__4_.png

Konsultasjonen er ferdigstilt. Dette er en Provet Cloud status, det betyr at konsultasjonen er ferdigstilt og at det finnes en start- og en sluttdato.

unnamed__3_.png

Konsultasjonen er ikke ferdigstilt. Dette er også en en Provet Cloud status, og betyr at konsultasjonen fremdeles pågår og at kun startdato eksisterer. 

Angi korrekte innstillinger 

Før integrasjonen kan brukes må korrekte innstillinger settes.  

To-faktor autentisering (2FA)

For å kunne rapportere til DHP krever Animalia at 2FA aktiveres i Provet Cloud. Denne funksjonaliteten skrus på når DHP integrasjonen legges til systemet. Det kreves tilgjengelige SMS for at denne funksjonen skal virke.

Land innstillinger 

Land må være Norway da denne rapportingen skal trigges kun for Norske klinikker. Sett innstillingen i 

  • Innstillinger -> Avdelingsinnstillinger -> Avdelingsprofil 

2021-01-06_12_46_30-https___awstest.provetcloud.com_846_organization_administration_department__prof.png

Brukerinnstillinger

DHP krever Veterinær ID og Resept ID for at bruker skal kunne rapportere medisinbruk. Denne informasjonen legges til i: 

Innstillinger -> Brukere -> Rediger bruker

2021-01-06_12_54_27-https___awstest.provetcloud.com_846_organization_administration_users_.png

Produksjonsdyr innstillinger

En funksjon som indikerer at produksjonsdyrfunksjonalitet skal aktiveres må settes. 

Innstillinger -> Avdeling -> Aktiver produksjonsdyr egenskaper

2021-01-06_12_57_34-https___awstest.provetcloud.com_846_organization_administration_department_.png

Legg til nødvendig informasjon på pasient- og klientprofilen 

Patient profil

Når innstillingen over er satt vil produksjonsdyrfeltene vises på pasientprofilen. Legg til “Individnummer” for kyr, dette er identifikasjonsnummeret som sendes til DHP for identifisering av dyrene. Brukes integrasjonen Husdyrnedlasting settes denne ID'en automatisk. 

mceclip0.png

 

Klient profil

På klientprofilen kan “Produsentnummer” legges til. Det er også her klienten merkes som “Produksjonsdyrkunde”.

23.png

Legg til prosedyrer med nødvendige koder 

Integrasjonen viser konsultasjonene basert på en filtrering av kodene satt på prosedyrene. Legg til prosedyrer med nødvendige koder:

• Innstillinger -> Elementer og lister -> Legg til element -> Legg til prosedyre

mceclip1.png

To prosedyrer med koder trengs, det avhenger av om prosedyren er for inseminering eller for drektighetskontroll:

2021-01-08_14_50_01-https___provetcloud.com_4009_consultation_6_.png

Pris kan legges til på prosedyren og automatisk vises på fakturaen når en prosedyre legges til konsultasjonen, om dette trengs. Prisen kan også editeres direkte i faktura før denne ferdigstilles. 

 

 

 

 

Oppdatert

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.