Prisoverslag

Snarveier

Opprette prisoverslag for en konsultasjon

Bruke et prisoverslag i en konsultasjon

Se på prisoverslag

Skrive ut og sende prisoverslag på e-post

Introduksjon

Prisoverslag kan brukes for å kommunisere behandlingskostnader til kunder før man starter prosedyrer, eller når det er behov for tilleggsbehandlinger over et lengre sykehusopphold. Prisoverslag kan enkelt konverteres til faktiske fakturaposter.

Du kan opprette prisoverslag på flere steder i Provet Cloud, inkludert oversiktssiden, kunde- og pasientsiden, timeavtaler, fanen Prisoverslag i visningen Kunder og Pasienter, og konsultasjonssiden. I tillegg kan du opprette estimat prissamlinger for de mest brukte prisoverslagene, slik at du ikke trenger å opprette det samme prisoverslaget separat hver gang. Prisoverslag kan knyttes til spesifikke kunder, pasienter og timeavtaler, men det er ikke nødvendig.

Denne artikkelen forklarer hvordan man oppretter et prisoverslag fra konsultasjonssiden. For informasjon om andre alternativer, se Opprette og bruke prisoverslag (Engelsk artikkel).

Opprette prisoverslag for en konsultasjon

1. Legg til nytt prisoverslag på konsultasjonssiden.

Under Generell info i konsultasjonen, velg pluss-knappen for Prisoverslag.

2. Fyll inn grunnleggende informasjon om prisoverslaget.

På siden for prisoverslag, fyll inn grunnleggende informasjon om prisoverslaget. Kunde, pasient, veterinær og timeavtale blir automatisk fylt inn fra konsultasjonen. I tillegg kan du legge til tittel og notater. Tittel er valgfritt, men kan være nyttig for å finne igjen overslaget senere.

3. Legg til behandlingselementer og fullfør prisoverslaget.

Du kan legge til behandlingselementer, som prosedyrer, medisiner, fôr og utstyr i prisoverslaget. Du kan søke etter alle tilgjengelige elementer ved å bruke søkefeltet, eller legge til ulike elementer separat ved å bruke + knappene (1). Du kan også bruke forhåndsdefinerte prissamlinger hvis de er tilgjengelige.

Før du ferdigstiller prisoverslaget, kan du fortsatt redigere og slette elementene om nødvendig. For å redigere et element, velg pennknappen (2), endre informasjonen i feltene og velg den blå hakeknappen (3) for å lagre endringene eller x-knappen (4) hvis du vil avbryte endringene. For å slette et element, velg sletteknappen med søppelkasse (5).

Når du er klar, velger du Ferdigstill prisoverslag (6). Merk at etter at et prisoverslag er ferdigstilt, kan det ikke lenger redigeres. Ferdigstilling er valgfritt, men anbefales når en avtale er inngått med kunden. Ferdigstilling er påkrevd når elektroniske signaturer brukes.

Bruke et prisoverslag i en konsultasjon

Når du oppretter et prisoverslag fra konsultasjonssiden, vises prisoverslaget på konsultasjonssiden under Generell info. Du kan også koble et tidligere opprettet prisoverslag (engelsk artikkel) til en spesifikk konsultasjon for en kunde og pasient.

For å bruke prisoverslaget, velger du prisoverslagslenken.

I dialogboksen for Kopier prisoverslagselementer, velg elementene du ønsker å kopiere til konsultasjonsfakturaen (1). Om nødvendig kan du endre mengde og pris på elementene. Du kan justere prisen direkte i Pris-feltet, eller bruke en prosent i Prosentvis endring-feltet (for eksempel skriv inn -50 for en 50% prisreduksjon) (2).

Når du er klar, velger du Kopier (3). De kopierte elementene vises på konsultasjonssiden under Behandlingselementer og vil bli inkludert på fakturaen.

Se på prisoverslag

I tillegg til prisoverslag som er knyttet til en konsultasjon, kan du finne prisoverslag for en bestemt kunde og pasient på kundesiden under fanen Fakturering og deretter Prisoverslag.

Du kan også se alle prisoverslag på Kunder og Pasienter > Prisoverslag, der du kan bruke tekst-søk (1) for å søke etter prisoverslag og estimat prissamlinger, og filtrere for å vise alle, aktive eller arkiverte prisoverslag eller prissamlinger (2). For å lagre søket og valgte filtre slik at de samme filtrene brukes neste gang du ser på prisoverslagene, velger du skiftenøkkel-verktøyknappen > Lagre filtre (3).

For å åpne et prisoverslag, velger du etiketten Prisoverslag i slutten av raden (4).

Skrive ut og sende prisoverslag på e-post

Finn og åpne prisoverslaget du ønsker å skrive ut eller sende.

  • Skrive ut et prisoverslag: Øverst eller nederst til høyre på prisoverslagssiden, velg Skriv ut. Prisoverslaget åpnes i en separat fane i nettleseren, hvor du kan skrive det ut eller laste det ned som en fil ved hjelp av knappene i menyen øverst.
  • Sende et prisoverslag på e-post: Øverst eller nederst til høyre på prisoverslagssiden, velg E-post. I dialogboksen for Send prisoverslag på e-post, legg til e-postadresse og skriv en melding til e-posten, og trykk Send. Prisoverslaget blir automatisk lagt til som vedlegg til e-posten.

Les mer om

Opprette og bruke prisoverslag (engelsk artikkel)

Opprette og bruke estimat prissamlinger (engelsk artikkel)

Bruke e-signatur med prisoverslag (engelsk artikkel)

 

Oppdatert

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.