Inseminering og drektighetskontroll, rapportering til GENO