Dagrapport

 

Vi rekommenderar att man 1 gång dagligen (t ex vid stängning), skapar en Dagrapport som sammanställer alla dagens ekonomiska transaktioner. Om ni har nedanstående inställningar, så riskerar man inte att “missa” någon transaktion i Dagrapporten.

Inställningar > Enhet > Rapportinställningar:

Överblicken långt till höger finns knappen Dagrapport:

Det är här man skapar en ny dagrapport för varje dag. De ligger kvar på denna lista tills att man godkänner den skapade Dagrapporten Klar för redovisning.

Klicka på Skapa ny rapport:

Här är själva vyn där man startar skapandet av en Dagrapport.

I listan nedan visas ev Fakturautkast som ligger, och som kanske ska fastställas innan Dagrapporten för dagen skapas. Ordna med det innan dagrapporten skapas, annars blir de transaktionerna/fakturorna inte  med på dagens Dagrapport.

När man skapar en ny Dagrapport så väljer  man: 

Transaktioner för: Samtliga användare (alla transaktioner ska vara med oavsett användare).

Startdatum : t ex 2022-11-03 00:00 (Klockslaget är viktigt, så att hela dygnets ev transaktioner                       kommer med i rapporten).
Sluttid: t ex 2022-11-03 23:59 (Klockslaget är viktigt, så att hela dygnets ev transaktioner kommer med i rapporten). 

Om man t ex anger datum 2022-11-03 kl 07:00 - 17:00 då kommer inga transaktioner med som är gjorda mellan dagrapportens klockslag från dagen innan, och inte heller efter kl 17:00 samma dag.
Viktigt att klockslagen följer varandra!

Om dagrapporten är till klockan 17:30 den ena dagen så ska nästa dags dagrapport påbörjas från kl 17:31 och sträcka sig till kl 17:30 innevarande dag!

Om man använder sig av kontanthantering så anger man:

Ingående växelkassa: Belopp

Utgående växelkassa: Belopp

Kontantuttag (bankning): Belopp

Nu är det dags att skapa Dagrapporten genom att klicka på Spara.

 

En ny Dagrapport har skapats:

här kan man nu titta på dagrapporten genom att klicka på Ögat, redigera/ändra något i de angivna uppgifterna genom att klicka på pennan, eller att radera rapporten genom att klicka på Papperskorgen.

Om allt verkar OK, går jag in i Dagrapporten genom att klicka på Ögat, för att kontrollera den skapade Dagrapporten.

Här finns 6 olika flikar: Kontanta betalningar/Kortbetalningar/Alla betalningar samt Försäljning/Fordringar/Använda förskottsbetalningar

Sammanfattning visar slutlig summa av alla olika betalningssätt.

Kontanta betalningar: 0 kr

Kortbetalningar: visar alla transaktioner som skett med kortbetalning.

T ex: förskottsbetalning som betalats med kort och resterande fakturor som betalats med kort.

Totalt en summa på 1 379,00 kr som betalats med kort.

(Man kan klicka på det blåmarkerade fakturanumret, för att komma direkt till fakturan).

Alla betalningar visar en sammanställning lika den över kortbetalningar, men här visas samtliga betalningar, oavsett betalsätt. T ex kort, kontant, bankinbetalning, direktreglering, swish m fl. Dessa olika betalningssätt visas på en egen rad i sammanfattningen.

Nästa flik avser Försäljning - alla fakturor/försäljning under den aktuella dagen.

(Man kan klicka på det blåmarkerade fakturanumret, för att komma direkt till fakturan).

Fliken Fordringar:

Här visas alla obetalda fakturor från dagen. D v s de kunder som har fått en faktura att betala senare än dagens datum. 

 

Fliken Använda förskottsbetalningar:

Här visas de förskottsbetalningar som använts som hel-/delbetalning mot någon faktura. 

Om man vill/behöver kan man skriva ut Dagrapporten med de bilagor som önskas.

Om alla transaktioner ser ut att vara med och inga “konstiga” belopp upptäcks, så klickar man nu på knappen Ange som redo för redovisning:

Klicka på Bekräfta om du vill fullfölja:

 

Nu finns den aktuella Dagrapporten under fliken Klar för redovisning:

För att granska Dagrapporten klickar du på Ögat:

Här kan man, om man har behörighet “Admin” använda funktionen Återställa status till öppen om något inte stämmer. Eller skriva ut/förhandsgranska den färdiga Dagrapporten:

Det finns en till flik - Ej utförda dagrapporter:

Här finns de transaktioner som inte finns med i någon dagrapport. Det kan t ex bero på att man anger fel tidsintervall i skapandet av dagrapporten. D v s det blir tid “mellan” dagrapporterna som inte kommer med, (se tidigare beskrivning när man skapar dagrapport och anger period/datum och klockslag).

Får man upp transaktioner här, bör man i första hand se över att de redan skapade Dagrapporterna verkligen ligger med datum och tid till tid, så det inte finns några glapp.

Även om någon transaktion har hamnat på denna listan, så finns fakturorna uppdaterade med resp betalning under resp faktura i Provet Cloud. Det är endast rapporten som saknar transaktionen.

 

 

 

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.