Boka en tid

 1. Gå till kalendern Tidsbokning och klicka på den önskade tiden i kolumnen för användaren som du vill boka en tid på (kan även vara på en resurs eller avdelning). Se till att det är en tid då användaren är schemalagd, det visas tydligast genom att det är en bakgrundsfärg i kalendern. 
 2. I dialogrutan Ny avtalad bokad tid fyller du i följande information: 
  • Bokningstyp: Denna är endast tvingande om den är aktiverad i era enhetsinställningar.
  • Besöksorsak: Skriv kort och koncist, denna text skickas även med till kund om du skickar ut bokningsbekräftelser och/eller bokningspåminnelser via e-post.
  • Kund och patient: Om du inte har uppgifter på en kund eller patient så måste något skrivas i rutan Anteckningar. 
  • Veterinär/Vårdgivare eller Resurser (resurser kan vara ex en röntgenapparat)
 3. Fyll även i valfri ytterligare information.

  Observera att när du checkat in patienten eller påbörjar konsultationen kan du fortfarande redigera och lägga till information. Du kan till exempel lägga till ansvariga sjuksköterskor till konsultationen, om ni i enhetsinställningarna har aktiverat fältet för att lägga till sjuksköterskor.

 4. Justera hur du vill skicka ut en bokningsbekräftelse och/eller -påminnelse. Beroende på enhetsinställningarna så kommer det redan finnas ett förvalt alternativ.
 5. Välj Spara. Bokningen syns nu i kalendern för den användare och/eller resurs som bokningen gjordes på.

Ytterligare information och tips

 • Notera att en användare kan förhindra att bokningar görs utanför ett arbetspass.
 • Beroende på inställningarna så kan det var möjligt att boka en tid utanför klinikens öppettider.
 • Du kan också starta en konsultation eller boka en ny tid från kund-och patientsidan. Antingen från kunden via Ny > +Boka tid, eller från patienten via knappen +Boka tid. Du tas då till bokningskalendern, information om kund och patient fylls automatiskt i. När du sparar bokningen kommer du att skickas tillbaka till kund- och patientsidan som du startade ifrån.

Ytterligare information:

 • I fältet Typ av bokad tid listas olika val, du kan här definiera om det är en vanlig Konsultation som bokas. Onlinebokning väljs automatiskt när bokningen görs via onlinebokning, en Intern bokning kan användas vid bokning på annan personalresurs. Typen Annan används främst när tid vill blockas i kalendern, tex för att få tid till ett personalmöte på kliniken.
 • I fältet Instruktioner kan du skriva instruktioner eller information till kunden och detta skickas med i bekräftelse och påminnelse. Det kan finnas instruktioner här som är kopplade till bokningstypen, men du kan alltid redigera dessa.
 • Fältet Övriga användare kan du ange andra användare som också ska bokas på samma tid.
 • Patienttyp är möjligt att ange om funktionen för Patientremisser är aktiverat.

Skicka e-post eller SMS:

 • När du väljer Skapa e-postpåminnelse och/eller Skapa SMS-påminnelse kommer ett meddelande visas, under datumet för bokningen, för när påminnelsen planeras att skickas.
 • You can edit the confirmation or reminder messages to add additional information or instructions: select the edit link to open the message field. You can type directly in the field or use a template if available.
 • Om förregistrering är aktiverat i ditt Provet Cloud så kommer även en länk till förregistreringen att skickas med i bekräftelse och påminnelsen där kunden kan justera sin information och eventuellt svara på frågor.
 • Notera att valen för dessa utskick ofta redan har bestämts enligt organisationens policy. Innan du gör egna ändringar här, kontakta en administratör för att se vad ni har för regler på kliniken.

Se även

View and Edit Appointments (ENG)

Copy an Appointment (ENG)

Cancel an Appointment (ENG)

Reschedule an Appointment (ENG)

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.