Betalningspåminnelser till kund

Inställningar betalningspåminnelser

Inställningar för dina utskick hittar du under Inställningar >> Inställningar för utskrift >>flik Skuldbrev

Samt här:
Förseningsavgiften - en fast avgift, ej procent - läggs in på Inställningar >> Enhet >>
Avdelningsprofil i fältet Förseningsavgift. Avgiften läggs sedan på automatiskt när du skapar en
betalningspåminnelse.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

Utskick

Gå till Rapporter >> Ekonomisk uppföljning >> Skulder och påminnelser och gör önskad filtrering:

Lista med resultat kommer upp på skärmen:

Minusbelopp i någon av kolumnerna på högersidan betyder att kliniken är skyldig kunden pengar,
t ex kan det finnas en outnyttjad förskottsbetalning. Plusbelopp är kundens skuld till kliniken.

 

Kolla först!
Innan utskick i form av betalningspåminnelser görs bör man ha gått igenom alla fakturor. Ibland kan
en skuld ses p g a att kreditnota inte använts för att nollställa skuld eller om kunden gjort en
förskottsinbetalning men denna ännu inte använts.


Det kan förstås också finnas andra anledningar till att en skuld/tillgång kvarstår så kolla allt noga. När
kontroller och kopplingar gjorts ska förhoppningsvis bara faktiska skulder återstå i din lista under
Rapporter >> Ekonomisk uppföljning >> Skulder och påminnelser. Gör en ny sökning så listan
uppdateras.

 

Starta sökningen och skapa utskick

När listan är uppdaterad kan du klicka på knappen Starta bearbetning.
Markera vilka du vill skicka. Antingen genom att använda filterknapparna (1) eller genom att hålla
Ctrl nere och markera de fakturor du vill skicka genom att klicka på den med vänster musknapp.
Därefter klicka på Behandla och väl den mall du vill använda. I vårt exempel har vi lagt upp två
textmallar; Nivå 1 och Nivå 2.

Förhandsgranska ditt utskick, gör val hur utskicket ska göras, om fakturan ska med som en bilaga
samt om du vill markera fakturan som behandlad (skickad) eller ej.

Skicka sedan genom att klicka på knapp Behandla.

Provet Cloud jobbar en stund…

Sedan besked:

Klicka på Öppna för att se de pdf som skapades och skickades, eller Stäng för att lämna rutan.

Utskick Nivå 2

Om kunden inte betalar trots påminnelse kanske du vill skicka påminnelserna en gång till, om du lagt
upp t ex nivå 2? Vilka du sänt ut tidigare kan ses genom att se på kolumn Sista utskicket, då finns där
ett datum.

För att skicka på nytt gör du om samma steg som ovan men kan välja en annan mall för utskicket:

Kunden har nu fått mail (om det var det du valde, istället för att skriva ut och skicka i brev):

Bilaga:

 

 

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.