Listor

Snabblänkar

Se listor

Att notera gällande listor

Lägga till ny lista

Hantera listornas innehåll

Typer av listor

Introduktion

En lista är en samling objekt som används för att styra eller ge underlag för olika funktioner i programmet. Till exempel kontrolleras tillgängliga arter och raser genom listor.

En lista kontrollerar generellt funktionaliteten i hela Provet Cloud-kontot där det är aktivt, vilket innebär att dess effekter är organisationsomfattande om inte annat anges.

Observera att artikellistor skiljer sig från andra allmänna listor som beskrivs här och beskrivs separat.

Se Listor

Listor hanteras i Inställningar > Artiklar & listor > Listor.

På listsidan kan du se de listor som för närvarande finns i ditt system. Du kan söka och filtrera, eller sortera genom att klicka på en kolumnrubrik, för att hitta specifika listor.

Lägga till ny lista

Provet Cloud innehåller några standardlistor, och vissa anpassade listor kan ha ställts in under din implementeringsfas. Du kan också lägga till nya listor.

1. Lägg till ny lista

 1. Välj + Lägg till lista på listsidan.
 2. Välj listtyp. Observera att ytterligare alternativ kan visas beroende på typ.
 3. Ge listan ett namn.
 4. Välj Spara.

Listan finns nu tillgänglig på listsidan men är ännu inte redo för funktionell användning. Du måste lägga till artiklar i listan samt aktivera den.

2. Lägg till artiklar till lista

Som standard är en nyskapad lista tom. Observera att du vid det här laget fortfarande kan redigera listtypen och namnet med hjälp av pennikonen på listraden. Du kan också ta bort listan om den är tom.

Så här lägger du till artikel i en lista:

 1. Hitta listan i listtabellen.
 2. Klicka på listans namn. Listan öppnas på en ny sida.
 3. Välj + Lägg till objekt. En ny dialog öppnas.
 4. Alternativt kan du ge en kod till listartikeln. Vissa typer av listor kan kräva kodade artiklar.
 5. Lägg till ett namn för objektet i fältet Etikett.
 6. Välj eller fyll i andra alternativ som du kan se beroende på listtyp.
 7. Välj Spara.

När du har lagt till de nödvändiga artiklarna kan du aktivera listan.

3. Aktivera lista

Aktivering av listan gör den funktionellt tillgänglig.

1. Hitta listan i listtabellen.

2. Välj Aktivera på listraden.
3. En bekräftelsedialog visas. Välj Aktivera för att bekräfta.

Listan är nu aktiv och redo att användas med de funktioner som den stöder.

OBS: Endast en enda lista av en specifik typ ska vara aktiv åt gången. Om du lägger till en ny lista för att ersätta en gammal, avaktivera den gamla innan du aktiverar den nya. För vissa listor sker avaktiveringen per automatik när en annan lista av samma typ aktiveras, t ex diagnoslista.

 

Hantera listornas innehåll

Förutom att lägga till nya artiklar kan du hantera befintliga listartiklar. Klicka på listans namn. Listan öppnas på en ny sida.

 • Om du vill arkivera en artikel väljer du Arkivera på listobjektraden. Arkivering av en artikel behåller dess gamla referenser intakta, vilket innebär att det inte kommer att bryta någon tidigare funktionalitet som en patients ras i deras register.
 • För att redigera eller ta bort artikel, välj pennan eller papperskorgen på artikelraden. Observera att när en listartikel har använts med den relaterade funktionen kan det inte längre redigeras eller raderas, bara arkiveras om det behövs.

Att notera gällande listor

 • Endast en enda lista av en specifik typ ska vara aktiv åt gången. Om du behöver byta ut en lista, avaktivera den gamla innan du aktiverar den nya.
 • En lista kan i allmänhet avaktiveras när som helst, men var försiktig eftersom vissa listtyper kan påverka tredjepartsintegrationer och andra viktiga funktioner.
 • En lista kan inte raderas om den innehåller artiklar eller har använts funktionellt.
 • Ett listnamn kan i allmänhet ändras, men listtypen kan inte ändras om listan innehåller artiklar.

Typer av listor

Djurslag

Styr djurslagen som är tillgängliga när du skapar eller redigerar patienter. Denna lista kan importeras.

För vissa djurslag kan en ikon läggas till i fältet för kategori. Ikonen visas vid patientens uppgifter överst på konsultation.

Ras

Styr vilka raser som är tillgängliga när du skapar eller redigerar patienter. En raslista behöver kopplas ihop med ett djurslag från en djurslagslista. Vanligtvis har ett enda Provet Cloud-konto en enda djurslagslista och flera raslistor. Denna lista kan importeras.

Diagnos

Kontrollerar vilka diagnoser som finns att välja på vid konsultationer. Eventuellt avdelningsspecifik. Denna lista kan importeras. I Sverige rekommenderas att aktivera diagnoslistan Pyramidion. Denna lista ägs och uppdateras av Gröna Arbetsgivare och är därför inte redigerbar i Provet Cloud.

Försäkringsbolag

Kontrollerar vilka försäkringsbolag som finns tillgängliga när du skapar eller redigerar patienter. Du kan här lägga till försäkringsbolagets mottagande epostadress för direktregleringar.

Kliniska anteckningstyper

Kontrollerar tillgängliga typer av kliniska anteckningar. Enskilda artiklar kan vara specifika för avdelningar eller avdelningsgrupper. Observera att anteckningstypen 'Allmänt' alltid är tillgänglig.

Rapportdimension 1 and 2

Styr de tillgängliga rapporteringsdimensionerna. Kan vara avdelningsspecifik.

Patientstatus 1 till 12

Med varje patientstatuslista kan du definiera upp till 12 anpassade patientstatusar tillgängliga på konsultationer. Var och en av artiklarna blir ett enda val för respektive anpassat statusfält. Efter aktivering av en lista måste respektive statusfält aktiveras från avdelningsinställningen 'Fält som automatiskt syns i patientens status för en konsultation'. 

Rapporttyp

Kontrollerar tillgängliga typer av finansiella rapporter.

Kategori för komplikationsrapport

Styr de tillgängliga komplikationsrapportkategorierna.

Undergrupp för komplikationsrapport

Styr de tillgängliga underkategorierna för komplikationsrapporter. En underkategorilista måste kopplas till en artikel från en komplikationsrapportkategorilista.

Laboratorierapport 1, 2 and 3

Kontrollerar tillgängliga laboratorierapporter.

Urvalstyp

Styr vilka provtyper som är tillgängliga när du konfigurerar laboratorieartiklar i en artikellista.

Medicinsk orsak till användningstyper

Styr de tillgängliga alternativen när du väljer användningsorsak för medicin.

Medicinrelaterad diagnos

Styr de tillgängliga alternativen vid val av relaterade diagnoser för medicin.

Orsak till sändande av remiss

Kontrollerar tillgängliga skäl för att skicka hänvisningar.

Remissens exportområde

Kontrollerar tillgängliga remissexpertområden.

Subggrupp för artikel

Styr de tillgängliga undertyperna för artikelinmatning. Eventuellt avdelningsspecifik.

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.