Arbetsflöde och konsultationer

Konsultationsprocessen är den viktigaste delen där veterinärer eller vårdgivare träffar kunder och patienter. Hela processen kan hanteras i Provet Cloud, från att boka en tid till konsultationen, till fakturering och betalning. Ikoner och färgmarkeringar i Provet Clouds gränssnitt gör det lätt att följa vilket steg i processen patienten befinner sig, vi kallar det för konsultationsstatus.

Nedan finns en översikt över stegen i konsultationsprocessen och deras status. För mer information om varje steg, se länkarna i avsnitten.

 

När en ny tid bokas är statusen Kommande. Kommande bokningar visas i grått i tidbokningskalendern. På Överblicken visas de i tabellen Schemalagda besök med en grå statusetikett.

Om en kund missar eller avbokar en tid och den manuellt markeras som utebliven eller avbokad (se Mark an Appointment as a No-Show (ENG)), ändras statusen till Utebliven. Uteblivna tider visas i vitt i bokningskalendern och med en grå statusetikett på Överblicken. Avbokade tider visas i grått på Överblicken och tas bort från bokningskalendern.

Om en missad tid inte markeras manuellt som utebliven eller avbokad, ändras statusen automatiskt till Passerad efter att tiden har passerat. Passerade tider visas i gult i bokningskalendern och med en gul statusetikett på Överblicken.

Kommande bokningar kan manuellt markeras som bekräftade (se Confirm or Unconfirm an Appointment (ENG)). Bekräftade tider visas i bokningskalendern med texten Bekräftad i kalenderfältet.

När kunden och patienten har anlänt till kliniken kan är det dags att checka in patienten, status Incheckad (se Start a Consultation (ENG)). Detta är ett valfritt steg och används vanligtvis när en receptionist registrerar att kund och patient kommit och vänta på att en vårdgivare ska påbörja konsultationen. Om vårdgivaren själv checkar in sin patient kan detta steg hoppas över.

I tidbokningskalendern visas bokningar som markerats som Incheckade i lila. På Överblicken visas de i tabellen för Senaste konsultationer med en lila statusetikett.

När konsultationen påbörjats, uppdateras statusen till Pågående. Under konsultationen utförs journalförandet genom att själva behandlingarna utförs och debiteras, kliniska anteckningar skrivs, hemgångsråd och annan information läggs till på konsultationssidan. Konsultationsstatusen uppdateras automatiskt när en användare börjar lägga till information på konsultationssidan, men statusen kan också uppdateras manuellt.

I tidbokningskalendern visas pågående konsultationer i blått. På Överblicken visas de i tabellen för Senaste konsultationer med en blå statusetikett.

När konsultationen är över och alla behandlingsartiklar är tillagda kan statusen uppdateras till Klar för utskrivning, se Consultation Workflow (ENG). Detta är ett valfritt steg, beroende på din verksamhets rutiner och enhetens inställningar. Nu kan klinikern gå igenom eventuella hemgångsråd och diskutera medicinering av patienten hemma. Att markera patienten som Klar för utskrivning signalerar vårdpersonalen att de har debiterat klart och det är okej för receptionen att ta betalt eller förbereda en direktreglering.

Det är också möjligt att gå direkt från Pågående till att ta betalt. Det går även att lägga till en ytterligare status för Fakturering (se nedan) efter Klar för utskrivning.

I tidbokningskalendern visas konsultationer som är klara för utskrivning i en blågrön färg. På Överblicken visas de i tabellen för Senaste konsultationer med en blå statusetikett.

Beroende på era interna rutiner och inställningar kan en extra status, Fakturering, användas efter Klar för utskrivning. Under detta steg granskas utkastet till fakturan och alla avgifter kan kontrolleras för att säkerställa att de är korrekta och kompletta. Eventuella sista försäljningsartiklar kan också läggas till.

I tidbokningskalendern visas konsultationer som är i faktureringsstatus med blågrön färg. På Överblicken visas de under Senaste konsultationer med en blå statusetikett.

Beroende på era interna rutiner och inställningar kan fakturering och betalning göras i ett och samma steg, eller delas upp i två steg.

I tvåstegsprocessen för fakturering och betalning uppdateras statusen till Utskriven när fakturan är fastställd. I denna fas har patienten skrivits ut från konsultationen och fakturan är fastställd, men betalningen har ännu inte mottagits. Om fakturering och betalning görs i ett steg, uppdateras konsultationsstatusen direkt till Faktura betald.

I tidbokningskalendern visas utskrivna konsultationer i grönt. På Överblicken visas de under Senaste konsultationer med en grön statusetikett.

När fakturan har betalats (se Finalise a Consultation Invoice and Process Payments (ENG)) ändras statusen till Faktura betald, och flödet är klart.

I tidbokningskalendern visas färdiga konsultationer i grönt. På Överblicken visas de under Senaste konsultationer med en grön statusetikett.

Se även

För mer information om de olika stegen i konsultationsflödet, läs gärna mer på Consultation Workflow (ENG).

 

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.