Använd Preliminär prisuppgift i en konsultation

När du skapar en preliminär prisuppgift från konsultationssidan, visas prisuppgiften på konsultationssidan under Konsultationsdetaljer. Du kan också koppla en tidigare skapad prisuppgift (ENG) till en specifik konsultation för en kund och patient.

För att använda prisuppgiften, klicka på länken till prisuppgiften.

estimate.jpg

I dialogrutan Kopiera artiklar från preliminär prisuppgift, välj de artiklar du vill kopiera in till konsultationen. Vid behov kan du ändra mängd och priser. Du kan justera ett pris direkt i prisfältet eller använda en procentandel i fältet Procentuell ändring (till exempel, ange -50 för en 50% prissänkning).

När du är klar, välj Kopiera. De kopierade artiklarna visas på konsultationssidan under Behandlingsartiklar och läggs till på fakturan.

estimate_copy.jpg

Se även

Skapa preliminär prisuppgift från konsultation

Visa Preliminär prisuppgift

Skriv ut och e-posta preliminär prisuppgift

Managing Treatment Estimates (ENG)

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.