Granska patientens labprover, vaccin och status

Hitta patienten, tex via Dokument > Kunder & Patienter eller klicka på patientnamnet vart som helst i Provet Cloud.

Patientdata på kund- och patientsidan inkluderar separata flikar för laboratorie-, vaccination- och status. Om diagnostikfunktionerna används i din organisations Provet Cloud finns även en flik tillgänglig för lab- och bildremisser.

  • På fliken Lab kan du se patientens laboratoriethistorik. Du kan använda filter för att se analyser som inte har påbörjats ännu, de som är pågående och avslutade, interna och externa analyser samt remisser eller analyser.
  • På fliken Bild (om tillgänglig) kan du se patientens diagnostiska bildremisser. Du kan använda filter för att se planerade, ej påbörjade, pågående och avslutade bildremisser.
  • På fliken Vaccinering kan du se patientens vaccinationshistorik. Du kan använda filter för att se automatiskt och manuellt tillagda, giltiga och utgångna vaccinationer. Du kan också lägga till vaccinationsinformation manuellt med knappen +Lägg till.
  • På fliken Status kan du se patientens olika mätdata med hjälp av tillgängliga filter, till exempel vikt, temperatur och blodtryck. Du kan också lägga till status för patienten manuellt med knappen +Lägg till.

På alla flikarna kan du skriva ut informationen som finns där, inklusive labresultat.

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.