Lägg till extern patientdata

Hitta patienten, tex via Dokument > Kunder & Patienter eller klicka på patientnamnet vart som helst i Provet Cloud.

Under fliken Kommunikation kan du lägga till externa filer och anteckningar till patientens journal. Detta syns i patienthistoriken och det är här du kan lägga till när du vill göra anteckningar från tex ett telefonsamtal med kunden.

  1. Välj +Lägg till. En dialog öppnas där du anger önskad information.
  2. Från rullgardinsmenyn Typ väljer du typen vilken typ av anteckning du ska göra, till exempel Tidigare klinisk historia eller Telefonsamtal.
  3. I fältet Titel lägger du till en beskrivande titel för anteckningen.
  4. Fälten Kund och Patient fylls automatiskt i baserat på kund- och patientsidan du är på. Om du ändrar dem sparas anteckningen istället i journalen för den valda kund och patienten.
  5. Från rullgardinsmenyn Konsultation kan du välja en specifik konsultation som anteckningen är relaterad till. Anteckningen visas då även på konsultationssidan.
  6. I fältet Anteckning kan du skriva ytterligare anteckningar eller en beskrivning.
  7. För att lägga till filer, klicka på området Dra filer hit för att ladda upp.
  8. När du är klar väljer du Spara. Med Spara och skicka e-post kan du spara och skicka anteckningen till kunden.

Du kan se de sparade anteckningarna under fliken Kommunikation på kund- och patientsidan. När du skickar patienthistorik via e-post kan du även välja filer som lagts till här som bilagor till e-postmeddelandet.

Se även

Visa patienthistorik

Skriva ut och e-posta journalkopia

Granska patientens labprover, vaccin och status

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.