Översikt av Provet Cloud

Vad är Provet Cloud?

Provet Cloud är ett modernt molnbaserat verksamhetssystem för veterinärer vars mål är att hjälpa veterinären och alla verksamma inom en verksamhet att effektivisera processer, öka standarden på journalföring och säkerhet, förbättra vården och tiden med patienten och för att få nöjda kunder.

Kärnan av Provet Cloud ligger i processen kring konsultationen, arbetsflödet i systemet då veterinären träffar sin patient och kund. Verksamheten ska enkelt kunna schemalägga, boka tider, ta emot patienter och få en överblick av den totala vården samt kunna ta betalt.

Det är här Provet Cloud kommer in i bilden, men det är bara början. Provet Cloud erbjuder också en lång rad olika funktioner som hjälper dig att sköta din klinik eller verksamhet. Du kan samla in återkoppling från kunder, hantera påminnelser, integrera med olika diagnostiska enheter, hantera lager och inventering, ekonomiska rapporter och mycket mer. Provet Cloud är själva motorn i din verksamhet.

Molnbaserat, vad menas med det?

Molnbaserat betyder att en applikation, service eller annan resurs finns tillgängligt i realtid via internet och som använder en fjärruppkoppling för att det ska vara möjligt (vi använder Amazon Web Services). Det betyder att  Provet Cloud inte kräver en lokal installation eller någon extra utrustning såsom tex lokal server. Du behöver dock en stabil internetuppkoppling och datorer till dina användare, då du når allt genom en webbläsare (Google Chrome rekommenderas). Din verksamhets Provet Cloud är på så vis tillgängligt överallt, men kan begränsas om så önskas.

 

Användargränssnitt

Provet Clouds användargränssnitt består av tre huvudkomponenter:

Navigationsmenyn till vänster - Detta är huvudmenyn där du navigerar till de olika avsnitten i Provet Cloud.

Sidhuvudmeny - Du har alltid tillgång till denna menylist. Här hittar du supersök-fältet, funktioner för iinternkommunikation samt åtkomst till din användarprofil.

Huvudinnehållet, med ljus bakgrund - Denna sida ändras allt eftersom vad som sker i Provet Cloud. 

Navigationsmenyn

Via navigationsmenyn till vänster når du Provet Clouds olika delar såsom överblicken, databasen med kunder och patienter, bokningskalendern, rapporter och inställningar. Notera att vissa av dessa avsnitt kan vara dolda beroende på vad du har för behörighet som användare. Om du tycker att denna tar upp mycket plats på skärmen så går den att dölja.

Patientvård

Under Patientvård hittar du Överblicken som ger dig en översikt av kommande och pågående konsultationer, det som händer på kliniken just nu. Beroende på ditt abonnemang och andra inställningar så kan du även komma åt andra avsnitt, såsom triage, planer, översikt av laboratorie- och bilddiagnostik, patientremisser, samt lista över patientplatser.

Dokument

Under Dokument hittar du din kund- och patientdatabas. Beroende på ditt abonnemang och andra inställningar så kan du även komma åt andra avsnitt, såsom preliminära prisuppgifter, fakturor, direktreglering, påminnelser, samt hälsoplaner.

Kalender

Under Kalender hittar du Provet Clouds kalendrar för bokningar och arbetspass. Arbetspasskalendern används för att schemalägga och hantera personalens arbetspass medan bokningskalenders är till för att hantera dina patientbokningar.

Rapporter

Via rapporter så kan du hämta ut data från Provet Cloud, detta kan vara rapporter över din verksamhets prestation och utfall, ekonomisk uppföljning, lagerhantering, samt återkoppling från kunder. Detta avsnitt är oftast dold för den vanliga användaren.

Inställningar

Via inställningar har verksamhetsansvarig möjligheten att göra klinikanpassade inställnignar och hantera tillgång till funktioner såsom lagerhantering, systemloggar och abonnemangshantering.

Hjälpcenter

I hjälpcentret hittar du kontaktupgifterna till Provet Cloud-supporten samt länkar till vår kunskapsbas.

Sidhuvudmeny och huvudinnehåll

I Provet Cloud är listen i sidhuvudet alltid synligt. Där finns ett supersökfält samt tillgång till din användarprofil, uppgifter och notiser. Huvudinnehållsområdet visas med en ljus bakgrund. Detta är området som ändras beroende på var du navigerar dig i Provet Cloud. Textinnehållet visas vanligtvis i svart medan länkar till andra sidor är vanligtvis blå. Du kan dölja det vänstra navigeringsmenyn för att visa mer av huvudinnehållsområdet.

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.