E-recept inställningar

Den här artikeln visar hur man aktiverar och ställer in svensk e-receptfunktion tillsammans med förklaringar och effekter av olika alternativ.

Aktivering

För att aktivera den svenska e-receptfunktionen måste kliniken först identifiera sig som ett juridiskt företag i Sverige. Detta kan göras genom att skriva ut och fylla i formuläret nedan. 

Formuläret ska fyllas i av veterinären eller ägaren som är ansvarig för e-recept på kliniken.

DOWNLOAD FILE

Vänligen returnera det ifyllda formuläret till support@provet.info tillsammans med din begäran om att aktivera den svenska e-receptfunktionen.

Instruktioner

E-recept inställningarna görs på två olika platser. De flesta inställningar görs under Enhet och den andra definierar användaren som är veterinär och att användaren har ett förskrivnings-ID ifyllt.

1. Inställningar

Alla inställningar för e-recept kan hittas på Inställningar> Enhet> Svenska e-recept. När du klickar på länken  Svenska e-recept överst på sidan flyttas du till relevanta inställningar.

E-recept aktiverat: Aktiverar e-receptfunktionen.

Arbetsflödetyp: Det finns två olika arbetsflödestyper för e-recept - Standard och förenklad. Detta påverkar hur artiklarna väljs för e-recept.

Standardarbetsflöde: Standardarbetsflödet är utformat som en tvåstegsprocess för att vägleda användaren att göra ett steg i taget. Användaren väljer att lägga till antingen en medicin eller en lagervara till e-receptet. Båda har sina egna sökfönster där du väljer artikeln för receptet. Flera artiklar kan läggas till från plusikonen längst ner i dialogen.

E-receptet kan bara sparas som ett utkast först innan det kan skickas vidare. Först när det har sparats kan e-receptet skickas vidare.

Förenklat arbetsflöde: Utformat för att vara mer kompakt och snabbare. Kombinerar objekt som söker direkt till den första dialogen. Tillagda artiklar listas i den nedre halvan. Det färdiga e-receptet kan sparas och skickas med ett klick. Vi rekommenderar att det här arbetsflödet används. Denna funktion har också det extra alternativet att se FASS-doseringsinstruktioner samt använda klinikens egna textmallar för mediciner.

Visa "Lägg till beställning": gör alternativet "Lägg till beställning" synligt.. Detta ger förskrivaren möjlighet att begära att läkemedlet ska levereras till ett specifikt apotek eller till kundens adress om möjligt.

image5.png

Tillåter att skapa E-recept som kassaförsäljning utan konsultation: Om detta är aktiverat, kan användare också skapa e-recept direkt från patientvyn och eventuella avgifter faktureras som kassasäljning.

Standardobjekt för kassaförsäljning: Det är möjligt att lägga till en eller flera artiklar som ska läggas till på fakturan när du skapar ett e-recept.  Dessa kan användas för att fakturera kunden för en separat avgift för att göra e-receptet. Dessa artiklar läggs till för varje enskilt recept.

Standardobjekt för en konsultation: Det är möjligt att definiera en eller flera artiklar som ska läggas till i en konsultation när du skapar ett e-recept. Dessa kan användas för att fakturera kunden för en separat avgift för att göra e-receptet. Dessa artiklar läggs till för varje enskilt recept.

Max antal för standardobjekt för konsultation: Maximalt antal avgifter som kan läggas till i en och samma konsultation för e-recept.

Kunddata krävs innan e-recept kan skrivas: Om den här inställningen är aktiverad ombeds användaren att fylla i kundinformation innan e-receptet skapas.

image4.png

Skicka ett SMS meddelande till kunden när e-receptet är godkänt: Aktiverar skickandet av ett SMS till klienten när eHälsomyndigheten har godkänt e-receptet.

Text för SMS-meddelande: SMS-meddelandets innehåll.

2. Användarinställningar

Varje veterinär som har tillåtelse att skapa och skicka e-recept måste ha ett giltigt förskrivar-ID ifyllt på sin användarprofil. Detta är något som görs av klinikens administrativa användare från användarhantering. (Inställningar> Användare).

Användarprofilen har ett fält för recept ID som är deras officiella registrerade veterinär-ID hos eHälsomyndigheten. Utan detta kan användaren inte skapa e-recept.

Användarens arbetsroll ska också ställas in som "Veterinär".

image6.png

Läs även här:

E-recept förskrivning

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.