Boka en tid

Här kan du läsa om hur du bokar en ny tid för din kund och patient i Provet Cloud.

I Provet Cloud finns två kalendrar för att organisera din personals dagliga arbete. Kalendern för Arbetspass (shift calendar (ENG)) används för att planera och hantera personalens arbetspass, och kalendern Tidbokning bokar du in själva besöken för patienterna. När schema lagts i arbetspasskalendern visas de i Tidbokningen och det är möjligt att boka in patienter.

1. Boka en ny tid.

För att boka en ny tid så klickar du i kolumnen för den användaren (eller resursen, avdelningen osv) som du vill boka en tid till.

Ett nytt fönster öppnas, Ny avtalat bokad tid, här kan du ange tiden för bokningen klockslag och varaktighet. Det går även att i efterhand flytta eller eller dra ut tiden i kalendern efter att du bokat tiden.

2. Ange bokningsinformationen.

I fönstret Ny avtalat bokad tid är det viss information som måste fyllas i. 

Det som måste anges är Bokningstyp (kan variera beroende på enhetsinställningarna), Besöksorsak, och Vårdgivare/Veterinär eller Resurs (t.ex. utrustning som ultraljud). Om du inte har en befintlig kund att lägga till bokningen, eller skapar en ny, så måste en anteckning skrivas i fältet Preliminära (interna) anteckningar.

Observera att texten i fälten Besöksorsak och Instruktioner till kund kommer att finnas med i bokningsbekräftelse och -påminnelser till kunden (se steg 3).

3. Utskicka av bokningsbekräftelse och -påminnelse.

Längst ner i fönstret Ny avtalat bokad tid kan de välja alternativ för att skicka bekräftelse och påminnelser via e-post eller SMS till kunden. Dessa är förinställda beroende på vad som angetts i inställningarna (se mer på Overview of Appointments (ENG) och appointment reason settings (ENG)). 

Observera att kommunikationsalternativen och meddelandena vanligtvis definieras enligt verksamhetens policy. Innan du gör några ändringar i standardinställningarna, kontrollera vad ni har bestämt på just er klinik.

 

4. Spara bokningen.

När du har fyllt i all nödvändig information och kommunikationsalternativ, välj Spara. Bokningen visas i kalendern för den användare eller resurs den lades till för.

Olika bokningsinställningar definieras i inställningarna, till exempel bokningstyper, storlek på kalenderspalt, tider för utskicka ut påminnelser, information som visas för bokningen samt inställningar för e-post- och SMS. För mer information om att schemalägga bokningar och de relaterade inställningarna, (se även Overview of Appointments (ENG)).

För att visa och redigera en bokning, högerklicka på bokningen i kalendern och välj Redigera bokad tid i menyn.

 

Se även

Tidbokningskalender

Boka om en tid

Avboka en tid

Markera en bokning som Utebliven

Book an Appointment for a Client (ENG)

Shifts (ENG)

Check In and Consultation (ENG)

Invoicing and Payments (ENG)

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.