Visa patienthistorik

 

Patienthistoriken i Provet Cloud är den information som läggs till vid konsultationer, såsom kliniska anteckningar, diagnoser, medicinering och laboratorieanalyser etc. Utöver det så innefattar det även extern information, såsom patientens tidigare sjukdomshistoria, bilagor eller kommunikationsanteckningar, sparas i Provet Cloud för att komplettera patientjournalen.

Hitta patienthistoriken

Sök fram önskad patient via sidan Kunder & patienter, via Supersöken eller klicka på patientnamnet någon annanstans där det är tillgängligt. På kund- och patientsidan, gå till fliken Historik.

Du kommer också direkt till fliken Historik genom att klicka på historikikonen (boken) var som helst där den är tillgänglig, bredvid patientens namn i tidbokningskalendern, på konsultationssidan eller på Överblicken.

Använda och spara filter

I fliken Historik kan du använda filter (1) för att sortera ut vilken information du vill se. Det kan vara kliniska anteckningar, mediciner, diagnoser etc. Du kan ange för vilken tidsperiod som ska visas och om du vill se historiken kronologiskt eller som hela konsultationer. Du kan också söka efter specifik information med hjälp av sökfältet för fritext. Om du vill inkludera patientens vikt i historiken, kryssa i Inkludera vikt.

Du kan spara dina valda filter så att samma filter används nästa gång du visar patienthistoriken: i det övre högra hörnet ovanför filtren, välj Skiftnyckeln > Spara filter (2). Observera att sparade filter är användarspecifika, inte patientspecifika, och samma filter används som standard för samtliga patienter i fliken Historik.

save_filters.jpg

Se även

Skriva ut och e-posta journalkopia

Granska patientens labprover, vaccin och status

Granska en kunds historik för produktförsäljning

Lägg till extern patientdata

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.