Arbetsflöde för konsultation

Konsultationsprocessen är den viktigaste delen där veterinärer eller vårdgivare träffar kunder och patienter. I Provet Cloud följs det dagliga vårdflödet med statusar och färgkoder som visar de olika stegen. Hela flödet från en ny bokning till betald faktura är följande:

Här finns instruktioner för konsultationsflödet tills att en patient markeras som Klar för utskrivning innan fakturering/betalning.

När konsultationen startats kan du fylla i relevant information, lägga till behandlingsartiklar och skapa kommande aktiviteter från konsultationssidan. När anteckningar och debitering är klar kan du markera att patienten är Klar för utskrivning.

1. Hitta patientens bokning

Under Senaste konsultationer i Överblicken kan du hitta alla incheckade och aktiva konsultationer. Genom att använda filtren ovanför tabellen, kan du till exempel välja att bara se de Incheckade patienterna.

För att öppna konsultationen klickar du på den gröna knappen med ett stetoskop, i slutet av raden vid den aktuella patienten ("Gå till konsultation"). arrived.jpg

Du kan även öppna konsultationen från Tidbokningen eller från kund-och patientsidan. För mer information om de alternativen, se How to Begin a Consultation (ENG).

2. Starta konsultationen

Statusen för konsultationen blir automatiskt uppdaterad till Pågående när du börjar lägga till information i konsultationen, tex börjar skriva kliniska anteckningar eller lägger till behandlingsartiklar. Om du börjar med att undersöka patienten fysiskt, och då vill notera i systemet att du påbörjat konsultationen, så kan du uppdatera statusen manuellt genom att trycka på Påbörja konsultation (1).

Om du vill justera information om bokningen, klicka på pennikonen bredvid rubriken Konsultationsdetaljer (2). 

Under samma rubrik kan du lägga till anteckningar eller preliminär prisuppgift, du kan även lägga till formulär - såsom mottagningsbevis eller begäran om avlivning - om det finns tillgängligt. För att lägga till en anteckning, preliminär prisuppgift eller formulär klicka på + och Lägg till-knapparna (3).

Under konsultationen undersöks patienten, behandlingsartiklar och lab- samt bilddiagnostik läggs till,  tiden som undersökningen, behandlingen eller diagnostik utförs kan du lägga till kliniska anteckningar, kostnader, hemgångsråd och annan information i konsultationssidan. Se följande steg för mer information.

Under konsultationen kan behandlingsartiklar samt lab- och bilddiagnostik läggas till för debitering.  Utöver debitering är det även här kliniska anteckningar, diagnos, hemgångsråd och annan information läggas till. Se följande steg nedan för mer information.

 

 

3.  Lägg till Kliniska anteckningar.

Kliniska anteckningar är avsedda för internt bruk och som kommunikation mellan veterinärer/vårdpersonal. Med det enkla arbetsflödet med en anteckning kan du skriva anteckningar direkt i textrutan, använda mallar eller tidigare kliniska anteckningar för patienten, om detta finns tillgängligt. Fältet kan också innehålla förinställd text beroende på enhetens eller bokningstypens inställningar. Texten sparas automatiskt i fältet i detta läge.

För mer information och instruktioner om hur du lägger till anteckningar för flera patienter eller använder flera anteckningar, se Förstå Kliniska anteckningar (ENG).

4. Lägg till diagnos.

Beroende på enhetsinställningar, kan en diagnos vara valfri eller obligatorisk information.

För att lägga till en diagnos, börja skriva i sökfältet och välj lämplig diagnos från listan. Om patienten har en tidigare diagnos kan du även se och använda dem.

I dialogrutan Diagnos som öppnas kan du välja om diagnosen är primär eller sekundär samt slutlig eller differential. Du kan också lägga till mer information i fältet Beskrivning. När du klar, sparar du diagnosen(erna), du kan fortfarande redigera dem tills att fakturan är fastställd. Efter detta går det endast att lägga till fler diagnoser. 

För mer information om hur du lägger till och hanterar diagnoser, se Använda diagnoser (ENG).

 

5. Lägg till diagnostik.

Om bilddiagnostik (ENG) och laboratoriefunktionerna (ENG) är tillgängliga i din verksamhets Provet Cloud, kan du se all bilddiagnostik och laboratorieremisser som lagts till för patienten, du kan lägga till resultat och information på konsultationssidan. För att se och lägga till en bild- eller laboratorieremiss, klicka på + knappen.

6. Lägg till behandlingsartiklar.

Under konsultationen/besöket kan du lägga till behandlingsartiklar, så som Åtgärder, Mediciner, Foder och Lager. Detta är både journalskrivning men även till för att debitera det utförda arbetet. Du kan söka efter alla tillgängliga behandlingsartiklar genom att använda sökfältet, eller lägga till olika typer av artiklar separat genom att trycka på + knappen intill respektive underrubrik. Du kan även använda fördefinierade prispaket eller lägga till planer, om dessa är angett i just era inställningar.
För mer information, se Hur man lägger till artiklar i under en konsultation (ENG).

7. Lägg till hemgångsråd.

Du kan använda hemgångsråd för att kommunicera uppföljning och instruktioner till kunden. För att lägga till ett hemgångsråd, kan du antingen skriva direkt i textfältet, använda en textmall eller använda Hämta data för att kopiera information från konsultationssidan så som kliniska anteckningar eller behandlingsartiklar. Texten sparas automatiskt i fältet.
Du kan även skriva ut eller skicka hemgångsrådet (ENG) till kunden via e-post. 

8. Planera kommande aktiviteter för patienten.

Det rekommenderade arbetsflödet för konsultation inkluderar att planera kommande aktiviteter, så som boka ett nytt besök för att säkerställa att behandling och vård är slutförd, skapa påminnelser för uppföljning, eller skapa en uppgift till en kollega till exempel ett uppföljande telefonsamtal till kunden för att diskutera laboratorieresultat. 

  • Om du inte redan är på konsultationssidan så börja med att hitta bokningen/konsultationen under Senaste konsultationer i Överblicken med statusen "Pågående" och gå till konsultationssidan. Du kan skapa kommande aktiviteter genom att använda + knapparna. Notera att när du skapar dessa från en specifik patients konsultationssida så läggs kund- och patientinformationen automatiskt till i en ny bokning, påminnelse eller uppgift. 

För mer information, se:

9. Markera patienten som Klar för utskrivning.

När konsultationen och behandlingsdelen av besöket är klar kan statusen för besöket uppdateras till Klar för utskrivning. Detta indikerar att det nu är okej för receptionen att ta betalt när kunden kommer tillbaka till väntrummet. Under den här fasen brukar ofta vårdpersonalen gå igenom instruktioner och eventuell medicinering som patienten ska få med sig hem. Kunden och patienten kommer sedan ut till receptionen för att slutföra betalningen.

Notera: Det här alternativet är tillgängligt på konsultationssidan om det är aktiverat i enhetsinställningarna. Annars finns det på fakturasidan.

  • Hitta bokningen/konsultationen under Senaste konsultationer i Överblicken med statusen "Pågående" och gå till konsultationssidan. Klicka i kryssrutan Klar för utskrivning (eller Granska faktura för att först gå till fakturasidan).

Se även

För en överblick över hela arbetsflödet från bokning till betalning, se Consultation Visit Workflow and Statuses (ENG).

För mer information om de olika stegen i konsultationens arbetsflöde, se Consultation Workflow (ENG).

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.