Skapa och redigera textmallar

Översikt

En textmall är en förifylld mall för alla typer av texter, såsom kliniska anteckningar, hemgångsråd eller tex en medicininstruktion. En textmall förenklar arbetsflödet och gör arbetet mer effektivt och förbättrar dokumentationen för användaren.  Vi rekommenderar dig att använda textmallar överallt där du som användare behöver skriva samma sak upprepade gånger.

Instruktion

Textmallar måste skapas innan de kan användas. För att göra det, går du till Inställningar --> Artiklar & listor --> Mallar & formulär --> Textmallar

Typer av textmallar

Det finns sju olika typer av textmallar. Varje typ har ett bestämt användningsområde i de olika delarna av Provet Cloud.

 1. Kliniska anteckningar - en klinisk anteckning eller annan anteckning som sker i en konsultation
 2. Hemgångsråd - instruktioner i ett hemgångsråd som kan delas med kunden vid utskrivning av patienten
 3. Medicininstruktioner - instruktion på hur en förskriven eller medlämnad medicin ska ges
 4. Kommunikation - en mall för tex e-post
 5. Preliminära anteckningar - preliminära anteckningar som görs vid inskrivningen som inte är klar
 6. Remiss - lab eller andra remissanteckningar som finns tillgängliga i remissfönstret
 7. Labresultat - anteckningar som görs vid utsvarandet av prover och det som skrivs mellan beställande person och den som svarar ut resultatet

Hur skapar man en textmall

 1. Välj "Lägg till" i sektionen för textmallar
 2. Välj lämplig typ av mall  
 3. Döp mallen till något som är tydligt för innehållet
 4. Skriv in den text du önskar eller kombinera text med sk. platshållare. För mer instruktioner för hur du använder platshållare, vänligen följ länken längst ner på sidan.
 5. Du kan själv designa din mall med olika typsnitt osv
 6. Ange avdelning/ar för vilken mallen ska vara tillgänglig (om ni har flera avdelningar)
 7. Avsluta med att "Spara"
TIPS: Det går att klicka i rutan för "Utkast". Då är mallen inte tillgänglig mer än om du söker efter den som ett utkast. Denna funktion kan vara bra att använda innan du är helt klar med din mall

Använd platshållare

Du kan se och skapa en sk. platshållare genom klicka fram den symbol som här visas på tangentbordet (Alt+8) [[......]]. Platshållare anger vad och var du vill att automatisk information flätas in i textmallen. Platshållare finns för standardinformation såsom patientinformation, kundinformation, medicininformation, avdelning (klinik)information, konsultation och ansvarig veterinärs information, såväl som datum och tid. Exampel på platshållare kan vara [[patient_name]] eller [[current_date]].

För att inkludera en platshålleare med information trycker du in "Alt" och siffran 8. En lista visas då på vilka platshållare som finns tillgängliga. Om du börjar skriva in namnet på den platshållare du önskar, minskas listan och blir enklare att söka i.

TIPS: Tillgängliga platshållare visas beroende på den typ av mall du valt.

Att föra in textfält

 • För att få in ett fritextfält i en mall: [[ ]]
  Om du vill ha en förslagstext mellan platshållarna, skriver du texten mellan dessa tecken: [[ optional placeholder text ]]
 • För att få ett längre textfält kan du lägga till plustecken som i förslaget här: [[+ +]] 
  Och vill du ha en förklarande text mellan platshållarna, gör du som det visas här: [[+ optional placeholder text +]]
 • För att lägga in en kryssruta, gör du som följer: [[ option 1 | option 2 | option 3 | ... ]]  där varje val avdelas med en vertikal linje. Du kan lägga in så många du vill.
 • Enstaka val läggs in så här: [[ text for option 1 / text for option 2 / ... ]] där val avdelas med ett snedstreck. Antalet är också här frivilligt.

TIPS: Det är inte alla platshållare som kan väljas överallt. Tex kan inte en platshållare för ett fakturanummer väljas in om inte mallen är av rätt typ.

Redigera textmall

För att redigera en textmall, klickar du enkelt på "pennan". Genom att trycka på pennan öppnas ett redigeringsfönster och du kan göra de ändringar och skriva in det som önskas och därefter Spara.

Radera en textmall

Om du vill radera en textmall, klickar du på den röda sopkorgen. Det visas då en varningsruta som frågar om du är säker på ditt knappval. En mall tas aldrig riktigt bort, den arkiveras bara. 

Det går att titta på borttagna mallar om du väljer filtret för "Arkiverade" mallar. Om du råkat radera en mall, kan du via denna filtrering "återaktivera" en mall genom att trycka på den runda symbolen med pilarna. Åter igen visas en ruta som talar om att mallen kommer att aktiveras. Kom ihåg att "Spara" fär att mallen ska ligga kvar som aktiv. 

Att använda en textmall

En textmall är tillgänglig beroende på vilken "typ" mallen är. En undersökningsmall ligger tex i kliniska anteckningar och ett hemgångsråd under sektionen med samma namn. En lista över alla tillgängliga mallar visas i varje sektion. Tryck på pilen ner, så kan du välja den mall du önskar. Nedan visas ett exempel på hur det kan se ut när en textmall används.

Nedan visas ett exempel på en textmall där man valt att ha både text och fält att fylla i:

Se även...

List of Placeholders

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.