Lista på platshållare

Introduktion

Den här artikeln listar samtliga platshållare i Provet Cloud. Dessa kan användas på flertalet platser i systemet och hjälper användaren med förifylld information.

Kunder

Dessa platshållare används för att koppla kundinformation.

 • client_tags
 • client_title
 • client_id
 • client_phone
 • client_last_name
 • client_address
 • client_street_address
 • client_street_address_2
 • client_street_address_3
 • client_organization
 • client_name
 • client_city
 • client_state
 • client_email
 • client_customer_number
 • client_zip_code
 • client_phonenumbers
 • client_additional_emails

Patient

Dessa platshållare används för att koppla patientinformation.

 • patient_microchip
 • patient_gender_genetive
 • patient_species
 • patient_date_of_registration
 • patient_color
 • patient_passport_number
 • patient_register_number
 • patient_critical_notes
 • patient_date_of_birth
 • patient_name
 • patient_official_name
 • patient_gender_nominative
 • patient_breed
 • patient_age
 • patient_zip_code
 • patient_insurance_company
 • patient_insurance_number
 • patient_city
 • patient_stable_name
 • patient_gender
 • patient_insurance_company
 • patient_street_address_2
 • patient_street_address
 • patient_gender_accusative
 • patient_id
 • patient_tags
 • patient_weight

Konsultation

Dessa platshållare används för att koppla konsultationsinformation.

 • consultation_supervising_vet
 • consultation_supervising_vet_email
 • consultation_supervising_vet_first_name
 • consultation_supervising_vet_last_name
 • consultation_supervising_vet_phone
 • consultation_supervising_qualifications
 • consultation_complaint
 • consultation_date
 • consultation_date_only
 • consultation_is_finished
 • consultation_start_time
 • consultation_id
 • consultation_patients
 • consultation_residing_vet
 • consultation_referring_organization_phonenumbers
 • consultation_referring_organization_city
 • consultation_referring_vet_street_address
 • consultation_referring_organization_street_address
 • consultation_referring_organization_street_address_2
 • consultation_referring_organization_street_address_3
 • consultation_referring_organization_customer_number
 • consultation_id
 • consultation_patients
 • consultation_referring_vet_title
 • consultation_referring_vet_street_address
 • consultation_referring_vet_street_address_2
 • consultation_referring_vet_street_address_3
 • consultation_referring_vet_email
 • consultation_referring_organization_phone
 • consultation_referring_vet_customer_number
 • consultation_referring_organization_customer_number
 • consultation_referring_organization_last_name
 • consultation_referring_vet_tags
 • consultation_referring_vet_phonenumbers
 • consultation_start_time
 • consultation_referring_organization_id
 • consultation_referring_vet_phone
 • consultation_referring_vet_address
 • consultation_referring_vet_city
 • consultation_referring_vet
 • consultation_referring_vet_last_name
 • consultation_supervising_vet
 • consultation_referring_vet_id
 • consultation_referring_organization_email
 • consultation_complaint
 • consultation_referring_organization_tags
 • consultation_referring_organization_name
 • consultation_referring_organization_address
 • consultation_date
 • consultation_date_only
 • consultation_referring_organization_zip_code
 • consultation_referring_vet_zip_code
 • consultation_is_finished
 • consultation_referring_organization_title
 • consultation_referring_vet_name
 • consultation_complaint

Hemgångsråd

Dessa platshållare används för att koppla information kring hemgångsråd.

 • discharge_instructions_text

Mediciner i konsultation

Dessa platshållare används för att koppla mediciner som använts i konsultationer.

 • medicine_batch_number
 • medicine_dosage
 • medicine_instructions
 • medicine_name
 • medicine_allowed_use
 • medicine_prescriber
 • medicine_vet
 • medicine_vet_email
 • medicine_vet_first_name
 • medicine_vet_last_name
 • medicine_vet_initials
 • medicine_vet_qualifcations
 • medicine_vet_veterinarian_id
 • medicine_withdrawal
 • medicine_strength
 • medicine_expiry_date
 • medicine_print_name
 • medicine_default_label_text
 • medicine_id
 • medicine_repeats_remaining
 • medicine_repeats_uses

Labremisser

Dessa platshållare används för att koppla information i labremisser.

 • panels_codes
 • panels_names
 • referral_internal_notes
 • analyses_internal_instructions
 • referral_id
 • panels_internal_instructions
 • referral_vet
 • panel_notes
 • referral_remarks
 • referral_internal_id
 • referral_laboratory_remarks
 • analyses_names
 • analyses_codes

Labsvar

Dessa platshållare används för att koppla information i labsvaren.

 • sample_analyses_codes
 • sample_comment
 • sample_id
 • sample_analyses_internal_instructions
 • sample_analyses_names
 • sample_quantity
 • sample_type
 • sample_site

Faktura

Dessa platshållare används för att koppla information i faktura.

 • invoice_date

Onlinebokning

Dessa platshållare används för att koppla information i onlinebokning.

 • client_phone
 • client_email
 • client_city
 • client_id
 • client_zip_code
 • client_name
 • client_last_name
 • client_address
 • client_street_address
 • patient_species
 • patient_name
 • patient_breed
 • patient_id

Användare

Dessa platshållare används för att koppla information om användare.

 • user_active_department
 • user_expired_tasks
 • user_undone_tasks
 • user_name
 • user_email

Enhet

Dessa platshållare används för att koppla information om enheten.

 • department_name
 • department_street_address
 • department_street_address_2
 • department_zip_code
 • department_city
 • department_phone
 • department_email

Övrigt

Övriga platshållare.

 • column_sep
 • current_date
 • current_time
 • date (används vid bokningsbekräftelse och -påminnelse)
 • time (används vid bokningsbekräftelse och -påminnelse)

Se också

Forms

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.