Manual för rapportering av djursjukdata till SJV för produktionsdjur

Denna manual förutsätter att du skrivit klart din konsultation och avslutat debiteringen. På kundkortet ska du också ha fyllt i rätt PPN och organisations eller personnummer och distriktskod för där din kunds anläggning finns i landet, enligt SJV:s kodregister. LÄNK.

Därefter öppnar du kundkortet och trycker på pilen i den bruna knappen och väljer ”SJV djursjukdata”.

mceclip0.png

Nu har du kommit till översikten av dina konsultationer (visar avdelningens/klinikens konsultationer om du har rättighet att rapportera på administratörsnivå).

mceclip3.png

Om du vill se vad din rapport innehåller kan du klicka på konsultationen i blå text. Här ser du också om du saknar några koder enligt SJV:s kodregister.

Efter varje diagnos, medicin och åtgärd visas en kod inom parentes. Saknas detta, kommer du att behöva fylla i detta här eller så gör du det inne i ProvetCloud i fältet för ”Extern rapporteringskod” i respektive artikelkort. I bilden nedan ser du hur dessa koder kan se ut, gulmarkerade.

sjv3.png

För att rapportera till SJV bockar du i rutan framför den konsultation du vill ta med, en, flera eller välj alla. Därefter ”Skapa rapport”.

mceclip2.png

Uppfyller din rapport samtliga krav för att rapportera till SJV, laddar du ner den skapade rapporten på din dator. Därefter loggar du in på SJV:s sida för djursjukdata: LÄNK.

Välj fil att ladda upp och skicka in. Här kräver SJV identifiering av dig.

Övrigt

Överst i fönstret där du ser dina rapporter, finns några fler ”knappar”, Skapa, Historik och Korrigeringar.

sjv5.png

Skapa tar dig tillbaka till den sida där rapporten skapats efter att du följt instruktionen ovan för ”vanlig rapportering”. Historik visar dig vad som skett tidigare med status etc.

sjv6.png

Korrigeringar visar de ändringar som gjorts med SJV:s koder i rapporten. Dessa kan ångras om du anser att en annan kod ska anges istället för den som visas, annars är detta endast en översikt.

sjv7.png

Skulle du vid något tillfälle få ett meddelande om att du är utloggad från rapportsidan beror det på att du varit inaktiv i Provet Cloud för länge. Uppdatera kundkortet i Provet Cloud och klicka därefter på den bruna knappen för ”SJV djursjukdata” på nytt, så är du aktiverad igen och kan fortsätta rapporteringen.

Länk till Jordbruksverkets samtliga kodlistor: LÄNK.

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.