Rapportering av djursjukdata till Svenska Jordbruksverket

För att kunna rapportera till Jordbruksverket via Provet Cloud behöver applikationen Rapporter SJV läggas till under integrationer. Kontakta supporten för hjälp.

Inställningar 

När applikationen finns på plats krävs vissa inställningar innan du kan börja rapportera. Du behöver göra inställningar i Provet Cloud men även i applikationen.

Inställningar i Provet Cloud

Under Enhetsinställningar aktiverar du Produktionsdjursinställningar och gör val för vad som ska visas i Provet Cloud.

    

Under Avancerade inställningar för konsultation görs inställningar för att kunna rapportera och vilka typer av konsultationer som automatiskt ska läggas till som en rapport.

Inställningar i applikationen Rapporter SJV

Ni kommer åt applikationen precis som förut via knappen Rapportera SJV i Provet Cloud på kundsidan. Alternativt kan ni logga in direkt till applikationen via https://sjv-report.nordhealth.app och ange webbadressen för ditt Provet cloud https://provetcloud.com/xxxx/ (xxxx = ditt cloud ID som är inkluderad i webbadressen).
Exempel

 

Nu är du inne i applikationen och kan göra dina inställningar.

Mappningar (1)

Här behöver du mappa Läkemedel, Diagnoser/behandlingar samt Arter. Detta gör man en gång och därefter endast om något tillkommer.

Mappning av läkemedel

Endast antimikrobiella läkemedel behöver mappas och det går inte att komma vidare med rapportering om mappningen inte är gjord. Kom ihåg att alltid mappa nya antimikrobiella läkemedel som du lägger till i ditt Provet Cloud.

Klicka på
I fältet Välj Läkemedel söker du bland de läkemedel du har i ditt Provet Cloud. De behöver mappas mot motsvarande läkemedel i eHälsomyndighetens register VARA som du kan söka efter i nästa fält.

Mappning av Diagnoser/behandlingar

Alternativ 1 (rekommenderas)

Det går att göra mappningar av diagnoser och behandlingskoder i samband med rapportering. Du kan söka diagnosen med hjälp av namn eller kod i Pyramidions register som är kopplat till ditt Provet Cloud, som du sedan matchar med motsvarande behandlingskod i Jordbruksverkets register. När du mappar diagnosen i rapporten så kan du välja att spara diagnosen i dina inställningar och då behöver du inte mappa den igen nästa gång den används.

Alternativ 2

I applikationens Inställningar > Mappningar, klicka på

I fältet Regel söker du bland diagnoskoderna (här går det inte att söka på diagnosnamnet) i Pyramidions register som är kopplat till ditt Provet Cloud, som du sedan matchar med motsvarande behandlingskod i Jordbruksverkets register.

Exempel

Mappning av Arter/Djurslag

Klicka på

I fältet Välj djurslag söker du i den djurslagslista som du har aktiv i Provet Cloud. I nästa fält matchar du motsvarande djurslag i Jordbruksverkets djurslagslista.

 

Vi rekommenderar att du mappar alla de djurslag som du har i ditt Provet Cloud även om de, för närvarande, inte kräver rapportering. 

Ändra här för de djurslag som du inte vill skapa rapport för.

OBS! Det går även att göra mappningar av djurslag i samband med rapportering. När du mappar djurslag i rapporten så kan du välja att spara djurslaget i dina inställningar och då behöver du inte mappa den igen nästa gång den används.

 

Allmänt (2)

 

Här kan man bestämma om konsultationen automatiskt ska gå vidare till nästa status från Provet ej behandlade till Rapporter som är Väntande, Inskickade eller Tomma

 

Skapa rapporter

Konsultationer

De konsultationer som markerats i Provet Cloud att de ska rapporteras till myndigheter och där fakturan är fastställd, listas i applikationen Rapportera SJV under Provet ej behandlade - Konsultationer. Klicka på prickarna bredvid aktuell konsultation som ska rapporteras och Skapa rapport.

Har du aktiverat autogenerering kommer rapporten skickas automatiskt till Väntande, Inskickade eller Tomma beroende på om informationen är komplett i rapporten. 

PPN och veterinärnummer hämtas från konsultationen. 

 

E-recept

När du klickar på , hämtas alla recept som innehåller antimikrobiella läkemedel och dessa ska också rapporteras.

 

Väntande rapporter

Här finns rapporter som saknar någon uppgift för att kunna skickas. Välj att öppna rapporten 

Se exempel nedan. Här behöver du välja djurslag, ålderskategori (krav från SJV) samt enhet för medicinen.Fyll i de fält som saknar information. Behöver du läsa på om besöket så når du konsultationen via knappen “Öppna konsultation”, uppe till höger i sidan. När alla fält är ifyllda, välj skicka och rapporten sänds till Jordbruksverket.


Tomma rapporter

Här finns rapporter som saknar information om djurslag eller där läkemedlet inte angetts vara ett antimikrobiellt läkemedel. Om läkemedlet är antimikrobiellt så behöver det mappas. Klicka sedan på Generera på nytt för att uppdatera sidan på nytt.

 

Dispenserat läkemedel - ViLA

I de fall antimikrobiella läkemedel dispenseras (dvs lämnas ut till djurägaren) ska rapporten skickas in efter att veterinären angivit korrekt mängd i rapporten,efter avslutad behandling. När ett läkemedel läggs till i en konsultation för gårdsbesök i Provet Cloud och markeras som Utlevererad blir möjligheten att markera ViLA (utleverat under ViLA-delegering till djurhållare).

De som är markerade enligt ovan i Provet Cloud är synliga i applikationens respektive menyer, Ej behandlade - konsultationer, om autogenerering är aktiverat Rapporter - Väntande, Inskickade och Tomma. I kolumnen Källa är de benämnda som ViLA, du öppnar rapporten och anger mängd samt enhet för det läkemedel som använts. När all information är ifylld, skickas rapporten in.

 

Manuell rapport

Det finns möjlighet för en veterinär att manuellt skapa en rapport till exempel då en konsultation inte hamnat i applikationen. Välj Väntande och klicka på +Manuell rapport och fyll i fälten.

 

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.