Översikt påminnelser

I Provet Cloud kan påminnelser användas för kundkommunikation och som ett internt verktyg för att hjälpa klinikpersonalen att hålla sig uppdaterad om patientvård. Följande påminnelser är tillgängliga i Provet Cloud.

Behandlingspåminnelser

Bokningspåminnelser kan användas för att påminna kunder om kommande bokningar och ge kunderna tillgång till förhandsregistrering (om kliniken använder det). Bokningspåminnelserskickas baserat på inställningarna för bokningspåminnelser. De kan skickas via e-post och SMS.

Du kan se en lista över alla bokningspåminnelsersom skickas till en kund på fliken Kommunikation på kundsidan.

Läs mer om Bokningspåminnelser (kommer snart på svenska).

appointment_reminders.jpg

Patientpåminnelser

Patientpåminnelser kan användas för kundkommunikation, till exempel för att påminna klienter om vaccinationer, laboratorietester som blod- eller avföringsprover, förebyggande vård som årliga undersökningar eller förebyggande vårdprodukter. Patientpåminnelser skickas baserat på påminnelseinställningarna. De kan skickas via e-post och SMS.

Klinikpersonalen kan också använda patientpåminnelser som interna påminnelser för att kontakta en kund per telefon och för att följa status för patientvård och patientservice.

Du kan se alla patientpåminnelser på fliken Kunder och patienter > Påminnelser eller på fliken Påminnelser på en specifik kunds sida. Färgkodning på påminnelsens förfallodatum hjälper dig att enkelt identifiera statusen för en påminnelse. Observera att färgkodning enbart baseras på förfallodatum och inte är kopplad till påminnelsens sändningsstatus.

  • Svart: Tjänsten är giltig och har ett utgångsdatum om 31 dagar eller mer i framtiden.
  • Gul: Utgångsdatumet kommer inom de närmaste 30 dagarna.
  • Röd: Sista utgångsdatum har passerat.

reminder_status.jpg

Manuella och automatiska patientpåminnelser

Patientpåminnelser kan skapas manuellt eller ställas in med automatiska påminnelseregler.

Manuella påminnelser skapas för en specifik klient och patient med ett manuellt definierat sändningsschema. Du kan använda en påminnelsemall för klientmeddelandet eller lägga till meddelandetexten manuellt. De sparade påminnelserna läggs till i en sändningskö och skickas automatiskt vid de angivna tidpunkterna.

Automatiska påminnelser utlöses och skickas baserat på påminnelseregler. Du kan skapa påminnelseregler för undersökningstjänster, vaccinationer, blodprov, olika diagnostik, rutininjektioner eller andra professionella tjänster. En påminnelse för nästa förfallna service utlöses automatiskt av de angivna villkoren och skickas till kunder enligt det definierade sändningsschemat. Automatiska påminnelser använder påminnelsemallar för kundmeddelanden.

Automatiska patientpåminnelser kan också användas som ett internt verktyg av klinikpersonalen. Du kan till exempel använda en automatisk påminnelse för att påminna personalen om att alltid kontakta en klient per telefon efter en patients operation. Påminnelser ger också ett snabbt sätt att kontrollera statusen för en patients tjänster. Om en patientpåminnelse visas i rött kan du enkelt se att tjänsten (som en vaccination) är försenad och att du inte behöver granska en fullständig patienthistorik för att kontrollera patientens servicestatus. Påminnelsens utgångsdatum uppdateras också automatiskt därefter när tjänsten är avslutad, så att påminnelsen alltid anger tjänstens aktuella status.

Se exempel på inställningar för automatiska påminnelser (kommer snart på svenska).

 

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.