Ställa in triage-funktionen

Introduktion

Triagefunktionen i Provet Cloud hjälper till att hantera och triagera akuta besök. Besöken kan kategoriseras efter hur brådskande de är så att klinikens medarbetare tydligt kan identifiera vilka patienter som kräver prioriterad uppmärksamhet.

Triagefunktionen är en tilläggsfunktion i Provet Cloud. För mer information, vänligen kontakta Provet Clouds säljteam.

Lägg till triageavdelningarna.

Gå till Inställningar >> Enhet >> Avdelning och lägg till avdelningen/avdelningarna som kommer att tilldelas för triageanvändning.

För att lägga till en ny avdelning, välj Lägg till. Namn och Regel krävs. Du kan om du vill lägga till en logotyp och även välja andra enheter som delar avdelningen. Om du inte väljer några andra enheter är avdelningen endast tillgänglig för den enhet där den lades till på.

Aktivera triage-funktionen.

 1. Gå till Inställningar >> Enhet >> Triage och tryck på pennan för att öppna inställningarna för redigering.
 2. Markera kryssrutan Aktivera triage.
 3. I Triage - avdelningar väljer du de avdelningar (skapade i steg 1) som ska användas för att hantera triagepatienter.
 4. I Triage-Klinisk anteckningstyp för triage kan du välja en standard klinisk anteckningstyp om kliniska anteckningstyper används i ditt Provet Cloud. Om du inte väljer en typ för klinisk anteckning i detta fält är inte klinisk anteckning aktiverad för triage.
 5. Från Statusfält för triagepatient, välj de patientstatusfält som du vill ska vara synliga under triage för utvärdering och övervakning av patienten. Tillgängliga patientstatusar definieras i Inställningar > Artiklar & listor > Listor. Om du inte väljer några statusar är patientstatusfält inte aktiverad för triage.
 6. Spara inställningarna.

Skapa triagekategorierna.

 1. I Inställningar >> Enhet >> Triage välj + Lägg till under Triage-kategorier.
 2. I fältet Sortering lägger du till sorteringsnumret för kategorin på triage-överblicken (Dvs. vilken prioriteringsgrad 1,2,3 osv.)
 3. I fältet Kod lägger du till en unik kod för kategorin.
 4. I fältet Namn lägger du till ett fullständigt namn för kategorin.
 5. I fälten Bakgrundsfärg och Textfärg väljer du de färger du vill använda för kategorin.
 6. I fälten Min tid och Max tid lägger du till väntetiden för kategorin. Om väntetiden för triage överskrider maxtiden, markeras väntetiden i rött på triage överblicken.
 7. Välj Spara.

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.