Inställningar och förberedelser för Hälsoplaner

Snabblänkar

Allmänna inställningar

Enhetsinställningar

Återkommande betalningar med Nordhealth Pay

Inställningar för artiklar och rabatter som används i Hälsoplaner

Allmänna inställningar

Inställningar > Organisation > "Hälsoplan" (termen kan definieras i Anpassad term, se nedan)

Dessa inställningar styr hälsoplaner för alla enheter (om du har fler än en) i organisationen.

 • Anpassad term: Du kan lägga till en egen allmän term för "hälsoplan". Denna term kommer att visas i hela systemet och i alla kunddokument.
 • Tillåt att ändra artiklar: Med den här inställningen kan du välja om artiklar, såsom mediciner, lager eller foder kan ändras när du använder dem från hälsoplaner under en konsultation. Du kan till exempel tillåta att artiklar ersätts när de har slut i lager. De valmöjligheter som finns är aldrig, alltid, när lagret är lågt eller när det är slut.
 • Låg lagergräns: Om en artikels lagernivå ligger under denna gräns kan den ersättas med en annan artikel av samma typ, när alternativet när lagret är lågt har valts i föregående inställning. Om en artikels lagernivå är under denna gräns kan artikeln ändras.
 • Tillåt att ändra priser: Du kan välja om priserna för hälsoplanartiklar kan ändras på konsultationssidan.
 • Använd aktuella artikelpriser: När det här alternativet är markerat används alltid de artikelpriser som angetts i artikelinställningarna och inställningen Tillåt ändring av priser inaktiveras.
 • Signatur med verifiering: Du kan definiera ett uttalande för kunden att signera vid prenumerationskontraktet. Om fältet lämnas tom används ett standarduttalande: "Jag har verifierat informationen ovan och bekräftar att kundinformationen är korrekt och giltig. Genom att underteckna accepterar jag villkoren."
 • Rabatter för efterföljande planer: Om en kund har mer än ett husdjur som de vill skriva på en hälsoplan kan du ge rabatt för att ha mer än en prenumeration. Välj det här alternativet och definiera rabattbeloppet i fältet Rabatt i din valuta (inklusive moms). Om den första aktiva prenumerationen får statusen "förfallen" förlorar den andra prenumerationen rabatten.
 • Uppsägningsavgift: Med den här inställningen kan du ställa in en uppsägningsavgift (i din valuta, inklusive moms) för dina hälsoplaner. Avgiften läggs till på en annulleringsfaktura om kunden bestämmer sig för att avbryta planen före avtalets slut. Uppsägningsavgiften kan redigeras när du säger upp en kunds prenumeration.
 • Använd aktiv enhet för förskottsfaktura: När det här alternativet är markerat får den aktiva enheten förskottsbetalningar. Om det inte väljs får hälsoplanens huvudenhet betalningarna.
 • Använd aktiv enhet för Nordhealth Pay-fakturor: När det här alternativet är valt tar den aktiva enheten emot betalningar som görs via Nordhealth Pay. Om det inte väljs får hälsoplanens huvudenhet betalningarna.
 • Försök automatiskt på nytt om en återkommande betalning misslyckas: Gäller när Nordhealth Pay används för månatlig fakturering av hälsoplan.

Enhetsinställningar

Inställningar > Enhet > Hälsoplan

Dessa inställningar styr hälsoplaner för specifika enheter.

 • Aktivera hälsoplaner: Aktiverar Hälsoplaner för enheten och fliken Hälsoplaner blir synligt under Kund & Patient.
 • Ersätt artiklar automatiskt: När en behandlingsartikel som ingår i en patients hälsoplan läggs till direkt i en konsultation (och inte via dialogrutan för hälsoplanen), väljs artikeln automatiskt från hälsoplanen när den här inställningen är vald. Om inställningen inte väljs är det fortfarande möjligt att söka efter artikeln från Hälsoplaner, men den kommer inte att väljas automatiskt.
 • Skicka e-postaviseringar om misslyckade återkommande betalningar: Gäller när Nordhealth Pay används för månatlig fakturering för hälsoplanen.
 • Information i e-post för misslyckade återkommande betalningar: Du kan lägga till en e-posttext för misslyckade återkommande betalningar.

Återkommande betalningar med Nordhealth Pay

Nordhealth Pay kan användas för månatlig fakturering av en kunds hälsoplan och ett betalkort har sparats i kundens faktureringsinformation.

Dessa inställningar styr hur Nordhealth Pay hanterar misslyckade återkommande betalningar för Hälsoplaner

Inställningar > Organisation > Hälsoplan:

 1. Markera kryssrutan Försök automatiskt på nytt om en återkommande betalning misslyckas.
 2. För Maximalt antal automatiska försök, lägg till det maximala antalet gånger du vill att Nordhealth Pay ska försöka dra betalningen, om första försöket misslyckas.
 3. Ange Intervall för automatiska återförsök i antal dagar mellan de automatiska försöken.
 4. För Maximalt antal automatiska försök innan planen avbryts, lägg till antalet gånger Nordhealth Pay kommer att göra om betalningen innan hälsoplanen avbryts. Om du inte lägger till ett värde här, avbryts hälsoplanen när antalet gånger som lagts till i Maximalt antal automatiska återförsök har uppnåtts.

Inställningar > Avdelning > Hälsoplan:

 • Skicka e-postaviseringar om misslyckade återkommande betalningar: När det här alternativet är valt skickas e-postmeddelanden till kunden varje gång en återkommande betalning misslyckas.

Inställningar för artiklar och rabatter som används i Hälsoplaner

Artiklar för fakturering

Minst två artiklar behövs för att fakturera Hälsoplaner:

 1. En artikel som kompenserar för kostnaden av de artiklar som används vid besöken. Detta blir som en rabattartikel som visar kunden de avdrag som görs vid varje besök.
 2. En artikel som används för fakturering av den månatliga prenumerationsavgiften, alltså den summa som kunden faktiskt kommer till att betala.

Dessutom kan en uppsägningsavgift användas för fakturering vid uppsägning. Denna artikel är inte tvingande att använda, men den kan användas för att urskilja uppsägningen från andra avgifter.

Artiklarna lägger du till enligt följande:

 1. Gå till Inställningar > Artiklar & Listor > Artiklar.

 2. Välj Lägg till artikel > Lägg till åtgärd.

 3. Lägg till ett beskrivande namn för åtgärden, t.ex. "Kompensation hälsoplaner"/"Månadsavgift hälsoplaner"/"Uppsägningsavgift hälsoplan".

 4. Ange Momsgrupp och Kontonummer samt kryssa i Exkludera från ev rabatter

 5. Välj Spara.

Lägga till rabatter för hälsoplaner

För att kunna erbjuda rabatter som en del av dina hälsoplaner måste du ställa in rabatterna i förväg så att de kan användas när du skapar hälsoplaner.

1. Lägg till en tagg för rabatter på hälsoplan

Gå till Inställningar > Artiklar & Listor > Taggar och välj Lägg till

 1. Lägg till en beskrivande text för taggen, t.ex. "Rabatt hälsoplan", välj färger för text och bakgrund. Om applicerbart, definiera även till vilken enhet som taggen kommer att vara tillgänglig för.
 2. För Användbar på väljer du var taggen kan användas.
  • Om du vill att taggen endast ska användas för hälsoplaner väljer du  alternativet Patient under Kan användas i. Snart kommer möjligheten att välja Används endast för, då kan du välja Hälsoplaner. Dessa taggar som endast används för hälsoplaner läggs till automatiskt för patienter som prenumererar på en hälsoplan som innehåller taggen, och dessa taggar kan inte läggas till eller tas bort manuellt.
 3. Välj Spara.

2. Skapa en rabattplan

 1. Gå  till Inställningar > Artiklar & Listor > Rabatter och välj Lägg till under Rabattplan
 2. Lägg till ett beskrivande namn för rabattplanen, t.ex. "Hälsoplanrabatt" och andra relevanta inställningar, till exempel rabattprocent och de artiklar som rabatten erbjuds på.
 3. Under Till vem väljer du taggen för hälsoplan som du skapade i 1. Lägg till en tagg för rabatter på hälsoplaner.
 4. Välj Spara.

Mer information om hur du skapar rabattplaner finns i Create a Discount Scheme.

Lägg till artikelgrupper

Du kan använda artikelgrupper för att lägga till en grupp av relaterade artiklar, till exempel en grupp med avmaskningsmedel, i en hälsoplan. En lämplig artikel kan sedan väljas till en patient från alternativen i artikelgruppen. När artikelgrupper redigeras, till exempel om en utgången produkt ersätts med en annan, uppdateras automatiskt samtliga hälsoplaner som innehåller artikelgruppen.

OBS! När en hälsoplan innehåller artiklar med obegränsad användning eller artikelgrupper, då är artikelns totala kostnader och besparingar en uppskattning baserat på de inställningar du väljer. De faktiska besparingarna beror på hur många gånger en obegränsad artikel används och vilka artiklar som används från artikelgrupperna under prenumerationsperioden.

Du hittar artikelgrupper för hälsoplaner under Inställningar > Artiklar & Listor > Hälsoplan och Hälsoplan artikelgrupper.

Hur du lägger till en artikelgrupp:

 1. Välj Ny. Nu öppnas vyn Redigera Hälsoplangrupp
 2. Kryssa i Valbart för Hälsoplanmallar för att kunna göra det möjligt att använda artikelgruppen för hälsoplaner.
 3. Lägg till en beskrivande titel för din artikelgrupp.
 4. Välj från vilken artikellista som du vill välja artiklar (de flesta har bara en artikellista).
 5. Ange Antal användningar av artiklar. Här anger du maxantalet artiklar från artikelgruppen som en prenumerant får använda, ex tre valfria produkter ur artikelgruppen för kattfoder (samma produkt kan användas fler gånger). Om du inte vill begränsa användandet, kryssa i Obegränsad användning.
 6. Under Beräknat värde för artikelgrupp, välj hur du vill att det totala värdet ska beräknas:
  • Minimum: Beräknar det uppskattade totala värdet, baserat på det lägsta priset för artiklarna i gruppen och värdet för antalet artiklar som används.
  • Genomsnitt: Beräknar det uppskattade totala värdet baserat på det genomsnittliga priset för artiklarna i gruppen och värdet för antalet artiklar som används.
  • Maximum: Beräknar det uppskattade totala värdet baserat på det högsta priset för artiklarna i gruppen och värdet för antalet artiklar som används.
  • Eget värde: Du kan manuellt ställa in en uppskattning av ett totalvärde. Om du valde Obegränsad användning är det bara detta alternativet som går att välja, att lägga till ditt eget uppskattade värde.
 7. Under Artiklar, lägg till de artiklar som du vill inkludera i artikelgruppen. Använd sökfältet för att hitta dina artiklar eller använd knapparna för de olika artiklarna.
  Efter att ha lagt till en artikel till listan, använd pennan för att justera egenskaperna:
  • Antal: Antalet gånger som en prenumerant kan använda denna vara, ex tre fodersäckar.
  • Pris: Lägg till priset för den enskilda varan.
  • Extradagar: Det finns möjlighet att erbjuda artikeln till patienten trots att prenumerationen har upphört. Exempelvis, om en patient står på en medicin som tas månatligen, men av någon anledning missar en månad, då kan verksamheten ändå erbjuda den missade behandlingen i efterhand. Detta är alltså möjligt om ett antal dagar definierats i dessa inställningar.
 8. När alla önskade artiklar är tillagda, Spara.

Redigera och arkivera artikelgrupper

I Inställningar > Artiklar & Listor > Hälsoplan och Hälsoplan artikelgrupper, välj pennan för att redigera artikelgrupperna.

För att arkivera en artikelgrupp, och därmed exkludera dem från Hälsoplaner, kryssa ur Valbart för Hälsoplanmallar. För att hitta arkiverade artikelgrupper, använd filtret. Det går alltid att aktivera igen genom att använda pennan och kryssa i Valbart för Hälsoplanmallar igen.

Se även

Nordhealth Pay

 

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.