Skapa en uppgift

Introduktion

Uppgifter är en intern kommunikationsväg i Provet Cloud för att tex skapa personliga påminnelser, ge en användare en uppgift eller för att tala om för en användare att en uppgift är klar.

En uppgift kan skapas både som en engångsföreteelse eller återkommande händelser. Till exempel kan en uppgift skapas åt en användare som en påminnelse till en uppföljning av en patient eller så kan en användare ha en återkommande uppgift för att påminna om att denne ska skapa en dagrapport.

Uppgifter kan också skapas automatiskt till vissa händelser. Det kan då röra sig om att ett provsvar är klart eller att en kund som har obetalda skulder har bokat en ny tid för en patient. En uppgift kan användas som en digital "post-it" (kom-i-håg-lapp).

Skapa en ny uppgift

  1. Klicka på knappen för "Uppgift" som visas i samtliga fönster i den övre listen i Provet Cloud. mceclip0.png

  2. Välj "Ny uppgift".

  3. Ett fönster öppnas där du skapar själva uppgiften. Fyll i de fält du önskar. Tänk på att du kan sätta en deadline då uppgiften senast bör vara utförd, om det är viktigt, annars lämnar du datumfältet orört. Fyll i så mycket information du kan, för att underlätta för den som "får" uppgiften.

  4. Kom ihåg att "Spara".

Avdelning/enhet

Du kan välja en specifik avdelning vid tex triage (om ni använder det) för att göra det enklare för dina medarbetare att prioritera uppgiften i förhållande till patientens behov.

Återkommande uppgifter

Du kan skapa en återkommande uppgift, dagligen veckovis osv. När du kryssar i rutan för återkommande, öppnas ytterligare fält som du kan fylla i för att ange slutdatum mm. 

Överblick över uppgifter

Överblicken av uppgifter ger dig en bättre vy över vad som väntas eller vad som är utfört. Du kan filtrera på de olika statusarna.

Du kan se vad uppgiften handlar om genom att klicka på den blå texten i uppgiftesraden. Därifrån kan du ange om uppgiften är klar mm. Du kan även därifrån boka en konsultation om så önskas. 

För att enkelt ange att uppgiften är klar, kan du bara klicka på den gröna rutan med vita symbolen i.

mceclip1.png

 

mceclip2.png

Skapa egna inställningar

Påminnelse via SMS

IDu kan om du önskar, få ett SMS till din telefon (om ni har SMS påslaget i PVC) för att få en påminnelse på så vis om att en uppgift ska utföras. Ett SMS skickas varje dag en viss tid tills att uppgiften är markerad som klar.

Systeminställningar > Organisation > Avdelning > Inställningar uppgifter > SMS-påminnelser.

Systeminställningar > Organisation > Avdelning > Inställningar uppgifter > Skicka påminnelse om uppgift dagligen.

Användarrättighet

En användargrupp "Kan redigera uppgift" ger vissa användare rätt att redigera uppgifterna, men som standard kan alla användare redigera uppgifter.

Se också...

Uppgift för remiss

Uppgift för labremiss

Uppgift för avbruten kommunikation

Uppgift för obetalda skulder

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.