Preliminär prisuppgift på konsultation

Snabblänkar

Skapa preliminär prisuppgift för en konsultation

Använd preliminär prisuppgift på konsultation

Titta på preliminär prisuppgift

Skriv ut eller skicka preliminär prisuppgift via e-post

Introduktion

Preliminär prisuppgift kan användas för att kommunicera behandlingskostnader till djurägare innan ingrepp påbörjas eller när ytterligare behandlingar behövs under en längre sjukhusvistelse. Preliminär prisuppgift kan enkelt göras till faktiska fakturaposter.

Du kan skapa kostnadsförslag på flera ställen i Provet Cloud, inklusive instrumentpanelen, kund- och patientsidan, tidsbokningar, fliken Preliminär prisuppgift i vyn Kunder & patienter och på konsultation.

Dessutom kan du skapa preliminär prisuppgift för de mest använda prisuppgifterna så att du inte behöver skapa samma preliminära prisuppgift separat varje gång.

Preliminär prisuppgifter kan vara kopplade till specifika kunder, patienter och konsultationer, men behöver inte vara det.

Den här artikeln innehåller instruktioner för att skapa en preliminär prisuppgift från en konsultation. 

 

Skapa preliminär prisuppgift för en konsultation

1. Skapa och lägg till en preliminär prisuppgift på konsultation

Under avsnittet Allmän information på konsultation väljer du plusknappen på raden Preliminär prisuppgift .

2. Fyll i information

Fyll i grundläggande information för preliminär prisuppgiften.

3. Lägg till debitering och slutför preliminär prisuppgift

Du kan lägga till artiklar, såsom åtgärder, mediciner, foder och lagervaror till preliminär prisuppgift. Du kan söka efter alla tillgängliga artiklar med hjälp av sökfältet eller lägga till olika artiklar separat med +-knapparna (1). Du kan också använda artikelmallar om de finns tillgängliga.

Innan du slutför preliminär prisuppgift kan du fortfarande redigera och ta bort de tillagda artiklarna om det behövs. För att redigera en artikel, välj den pennknappen (2), ändra informationen i fälten och välj den bocknappen (3) för att spara dina ändringar eller x-knappen (4) om du vill avbryta dina ändringar. För att radera en artikel, välj den raderingsknappen (5).

När du är redo, välj Spara preliminär prisuppgift. Observera att efter att en preliminär prisuppgift har slutförts kan den inte längre redigeras. Slutförande är valfritt men rekommenderas när en överenskommelse har träffats med kunden.

Slutbehandling krävs när elektroniska signaturer används.

Använd preliminär prisuppgift på konsultation

När du skapar en preliminär prisuppgift från konsultation visas preliminär prisuppgift på konsultationssidan under Allmän information. Du kan också koppla en tidigare skapad preliminär prisuppgift till en specifik konsultation.

För att använda preliminär prisuppgift, klicka på preliminär prisuppgift länken.

I dialogrutan Kopiera preliminär prisuppgift väljer du de poster du vill kopiera in på konsultationen. Vid behov kan du ändra kvantiteter och priser. Du kan justera ett pris direkt i fältet Pris eller använda en procentandel i fältet Prisförändring (%) (skriv till exempel -50 för en 50 %-ig prissänkning).

När du är klar väljer du Kopiera. De kopierade objekten visas på konsultationen under Behandlingsartiklar och kommer att finnas med på fakturan.

Titta på preliminär prisuppgift

Förutom en preliminär prisuppgift kopplad till en konsultation kan du hitta preliminär prisuppgifter för en specifik kund och patient på kundsidan på fliken Finansiella uppgifter under Preliminär prisuppgift.

Du kan också se alla preliminär prisuppgifter på fliken Kunder & patienter > preliminär prisuppgifter där du kan använda en textsökning för att söka efter preliminär prisuppgifter, och filter för att se alla, aktiva eller arkiverade preliminär prisuppgifter eller grupper. För att spara din sökning och valda filter så att samma filter används nästa gång du visar preliminär prisuppgifter, välj verktygsknappen > Spara filter.

För att öppna en preliminär prisuppgift, klicka på knappen Preliminär prisuppgift i slutet av raden.

Skriv ut eller skicka preliminär prisuppgift
via e-post

Finn fram och öppna preliminär prisuppgiften du vill skriva ut eller mejla.

  • Skriv ut en preliminär prisuppgift: I det övre eller nedre högra hörnet av preliminär prisuppgiften sida väljer du Skriv ut. Den preliminär prisuppgiften öppnas på en separat webbläsarflik där du kan skriva ut den eller ladda ner den som en fil med hjälp av knapparna i den övre menyraden.
  • E-posta en preliminär prisuppgift: I det övre eller nedre högra hörnet av preliminär prisuppgiftens sida väljer du E-post. I dialogrutan Skicka preliminär prisuppgift via e-post lägger du till e-postadressen och meddelandet och väljer Skicka. Den preliminär prisuppgiften läggs automatiskt till som en bilaga till mejlet.

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.