Automatiserade vårdavgifter

Beskrivning
Automatiska avgifter kan användas på två olika sätt. Antingen som en återkommande
avgift som debiteras en gång per dygn eller som en engångsavgift vid inskrivningen.
Oavsett vilket man väljer eller om man har båda, så görs inställningarna på samma ställe.
 
Återkommande avgift
Vill du att vårdavgifterna läggs till automatiskt när en patient skrivs in, finns en inställning
för detta under Inställningar > Enhet > Automatisk vårdavgift dygn.
Här kan du skapa en regel för automatiken där du väljer namn på regeln, vilken
avdelning/ar den ska gälla för, om avgiften ska vara återkommande eller endast läggas till
vid ett tillfälle. Om avgiften är återkommande, väljer du vilken tid den ska läggas till samt
vilken artikel som ska debiteras i konsultationen.
mceclip0.png
 
Avgiften triggas sedan igång av att patienten är i konsultation och markeras som inskriven på knappen
mceclip1.png på en viss avdelning (som du angivit i inställningarna). I exemplet ovan är det artikeln “Vårdavgift” som läggs till i journalen varje morgon kl:08:00 från det att patienten är markerad som inskriven på avdelningen “Vårdavdelning (VÅRD)” tills att konsultationen markeras som “Avvaktar utskrivning”.
 
Engångsavgift
Vill du att samma avgift ska läggas till direkt vid inskrivningen, kan du klicka i rutan “Använd som inträdesavgift”.   
mceclip2.png
 
OBS! Artikeln i en automatisk vårdavgift kan aldrig debiteras flera gånger per dygn, utan
endast en gång. Ex. patienten skrivs in kl: 01:00 och får en startavgift och samma avgift sedan är
markerad som återkommande att läggas till kl:07:00, kommer avgiften inte debiteras kl:07:00, då
det är samma dygn. Om du vill ha en startavgift vid tiden för inskrivning och en automatisk
avgift samma dygn, behöver dessa därför vara olika artiklar i olika regler. Ett dygn räknas i
Provet mellan 00.00 och 23.59. Vill du istället att en startavgift ska läggas till utan att störa den återkommande avgiften, skapar du en egen artikel och regel för startavgiften och lägger den som en
engångskostnad. Denna uppbyggnad kan du även göra för exempelvis dagavgifter där avgiften endast ska läggas till en gång.
 
mceclip3.png
 
Vad avbryter automatiken?
● När patienten byter avdelning till en avdelning där det inte ställts in automatisk vårdavgift
● När du markerar konsultationen som “Avvaktar utskrivning”. OBS! Även om du byter tillbaka statusen till “i konsultation”, är automatiken avbruten och vårdavgifterna måste läggas till manuellt.
 
Tips på uppbyggnad
Om du har flera avdelningar som ska ha olika nivåer av vårdavgifter och risken är att
patienten flyttas mellan avdelningarna, exempelvis om patienten skrivs in på vårdavdelningen och sedan flyttas till IVA, rekommenderas du att arbeta med en grundavgift och flera tilläggsavgifter. i praktiken kan det se ut som på bilden nedan, en vårdavgift debiteras oavsett vilken avdelning patienten skrivs in på (sista raden i bilden) och skrivs patienten in på en annan avdelning än just vårdavdelningen, ex. Isoleringen eller IVA, debiteras ytterligare en avgift vid samma tidpunkt varje dag. Detta möjliggör att
patienten kan flyttas mellan avdelningarna utan att man behöver byta ut “grundavgiften” för vården.
 
mceclip4.png
 
Hur kan du se om det skett ett handhavandefel?
När du upplever att en automatisk vårdavgift inte debiterats som den ska, kan du
kontrollera följande för att utesluta handhavandefel.
 
Artikeln har kommit in på en avvikande tid
Har artikeln lagts till i debiteringen på en tidpunkt som du inte angett i inställningarna för
automatiska vårdavgifter, kan du gå till artikeln och tryck på  mceclip5.png Då kommer informationsrutan för denna artikel upp. Notera längst ner i högra hörnet på Skapad /Modifierad vad det står.
 
Ser det ut som i bilden nedan, är artikeln automatiskt tillagd av systemet: 
mceclip6.png 
 
Ser det ut som i bilden nedan, är artikeln manuellt tillagd av en användare:
 
mceclip7.png
 
 
Skillnaden syns även direkt i konsultationen under åtgärder, det som är tillagt manuellt har
en signatur:
mceclip8.png
 
 
Artikeln verkar inte ha lagts till automatiskt alls
För att kontrollera vad som skett i konsultationen och leta efter en anledning till att en
automatisk vårdavgift inte lagts till, går du högst upp i konsultationen och trycker på “Logg för konsultation”.
mceclip9.png
 
Välj kolumnerna: Tidsstämpel, Status, Klar, Avdelning och Användare, har skapats för att kontrollera om konsultationen någon gång varit markerad som “Avvaktar utskrivning”, när det skedde och vem som ändrade detta. 
mceclip10.png
 
OBS! Om ni inte slagit på funktionen “Logg för konsultation”, behöver det göras först i Inställningar > Enhet > Konsultationens generella informationsinställningar.
Kom ihåg att ni själva behöver kontrollera att alla vårdavgifter är rätt inställda, så att rätt
debitering görs mot era kunder. 

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.