Skapa, redigera och arkivera Hälsoplaner

Snabblänkar

Förberedelser

Skapa en Hälsoplan

Redigera en Hälsoplan

Arkivera en Hälsoplan

Förberedelser

Titta först gärna på filmen innan du börjar skapa hälsoplaner, och se till att du har gjort klart alla förberedelserna:

Skapa en Hälsoplan

1. Lägg till en ny hälsoplansmall

Gå till Inställningar > Artiklar & Listor > Hälsoplan (alternativt den term ni valt i inställningar) och välj Ny under Hälsoplanmallar.

 

2. Fyll i allmän information

 • Namn: Namnet på hälsoplanen som används internt i Provet Cloud.
 • Namn till kund: Namnet på hälsoplanen som används på kundutskrifter och annat kundmaterial.
 • Interna anteckningar: Eventuella interna anteckningar om hälsoplanen, till exempel när och hur planen bör användas. Denna information är endast till för personalen.
 • Beskrivning: Beskrivning av planen och dess innehåll som används på kundutskrifter och annan kundkommunikation.
 • Avtalsvillkor PDF: Ladda upp dokumentet med villkor och bestämmelser samt annat material som ska ges till kunden.

3. Enhet där hälsoplanen ska användas samt giltighetstid

 • Enhet: Välj den huvudsakliga enhet som hälsoplanen ska användas på. De flesta verksamheter har bara en enhet.
 • Ytterligare enheter: Det är möjliget att dela en hälsoplan mellan enheter, såvida samtliga enhter använder en gemensam artikellista. Notera dock att huvudenheten kommer att ta emot de månatliga betalningarna. Om kunden betalar i förväg för hela avtalet baseras betalningsmottagaren på om inställningen Använd aktiv enhet för förskottsfaktura är ikryssad eller ej i organisationsinställningarna.
 • Definiera om du vill erbjuda hälsoplanen under en begränsad tid genom att välja Period och ett datumintervall. Väljer du Pågående så kommer hälsoplanen att vara giltig direkt och utan ett utgångsdatum.

4. Vem är planen till för?

 • Art: Välj vilken djurart som planen ska användas på. Det går bara att definiera en art per mall, däremot så går det att sätta en prenumeration på vilken mall som helst oavsett art.
 • Vikt och åldersintervall: Om du vill skapa en hälsoplan baserad på patientens vikt eller ålder, lägg till minimi- och maximigränser. När du lägger till en prenumeration för en patient kan hälsoplaner filtreras baserat på patientens vikt och ålder.

5. Taggar för rabatt

För att lägga till rabatter som du vill erbjuda prenumeranterna, välj då en passande tagg som skapades till hälsoplansrabatterna. Taggen läggs till på patienten automatiskt vid prenumeration. När avtalet löpt ut kommer taggen att tas bort och rabatterna kopplad till taggen inaktiveras för patienten.

6. Artiklar och artikelgrupper som ska ingå i hälsoplanen

Artiklar

Du kan söka efter artiklar (1) med hjälp av sökfältet eller använda knapparna. Efter att ha lagt till en artikel i listan väljer du pennknappen längst ut på artikelraden för att redigera artikelns egenskaper.

 • Antal och Pris: Lägg till den mängd i antal som en prenumerant får använda av denna artikel under prenumerationsperioden (till exempel 3 påsar hundmat eller 5 kloklippningar). Priset anges per en enskild artikel (till exempel en påse mat). Ordinareie pris står som standard.
 • Per konsultation: Lägg till antalet artiklar som en prenumerant kan använda per konsultation. Detta begränsar mängden som kan säljas per konsultation så att en prenumerant inte kan använda samtliga artiklar på en och samma gång för att sedan avbryta prenumerationen.
 • Uppdatera till aktiva planer: Du kan använda detta alternativ när du redigerar en hälsoplan som redan har befintliga prenumerationer.
 • Kan användas efter att prenumerationen har upphört: Ibland kan en klinik vilja göra vissa artiklar tillgängliga för patienten även om planen har löpt ut. Till exempel, om patienten har en månatlig behandling men var tvungen att hoppa över en månad av någon anledning, då skulle kliniken kunna tillhandahålla den missade behandlingen. I så fall väljer du detta alternativ för månadsartiklarna och ställer in antalet dagar som artikeln kan användas efter det att prenumerationen avslutats.
 • Obegränsad användning: Kliniken kan vilja erbjuda vissa åtgärder, såsom kloklippning eller avgift för vanliga poliklinikbesök, utan några begränsningar för att uppmuntra kunderna att besöka kliniken oftare. Observera att detta alternativ endast gäller för åtgärder.

Artikelgrupper

För att lägga till en artikelgrupp (2), välj +Artikelgrupp.

Du kan använda artikelgrupper för att lägga till en grupp relaterade artiklar, såsom olika sorters avmaskningsmedel eller vaccin, i en hälsoplan. Lämplig artikeln kan sedan väljas för en patient från alternativen som erbjuds i artikelgruppen. När artikelgrupper redigeras, till exempel om en utgången produkt ersätts med en annan, uppdateras automatiskt alla hälsoplaner som inkluderar artikelgruppen.

7. Varaktighet och betalningsalternativ

 • Månader: Lägg till antalet månader som hälsoplanen ska vara aktiv.
 • Månadsavgift: Lägg till beloppet som ska betalas varje månad.
 • Första betalning: Du kan använda en initial betalning för att lägga till eventuella extra avgifter till den första månatliga betalningen (den första betalningen ska då motsvara den första månatliga betalningen samt de extra avgifterna). Om den första betalningen används genereras en kassaförsäljning när en patient börjar prenumererar på planen.
 • Hälsoplansartiklar: Här anger du de artikar som du förberett för fakturering, en Artikel för kompensation, Artikel för månadsvis fakturering och eventuellt en Uppsägningsavgift.
 • Planförnyelse - standardalternativ: Välj det standardalternativet som ska användas för att förnya hälsoplanen. Detta alternativ kan ändras när en prenumeration läggs till en patient. Observera att hälsoplaner inte uppgraderas automatiskt till nästa plan beroende på patientens vikt eller ålder.

En uppdelning av kostnaderna för planen med belopp och totala besparingar visas längst ned på sidan.

Observera! När en hälsoplan innehåller artiklar med obegränsad användning i mallen eller i artikelgrupper, är de totala kostnaderna för artiklarna och besparingarna en uppskattning baserad på artikelgruppinställningarna. De faktiska besparingarna beror ju på hur många gånger en obegränsad artikel i slutändan har använts och vilka utan artiklarna som används från artikelgrupperna under prenumerationsperioden.

8. Spara hälsoplansmallen

När du har fyllt i all nödvändig information, välj Spara. Hälsoplanen visas som 'Aktiv' i hälsoplanlistan under Hälsoplanmallar och kan nu väljas för prenumerationer inom den definierade giltighetsperioden.

Redigera en Hälsoplan

Observera! När du redigerar en hälsoplan som har befintliga prenumerationer, var då försiktig så att du inte gör ändringar som bryter mot avtalet. Observera att kostnaden för befintliga prenumerationer inte ändras automatiskt om du redigerar hälsoplanen.

För att redigera en befintlig hälsoplan gå via Inställningar > Artiklar & Listor > Hälsoplan under Hälsoplanmallar, välj pennknappen för att öppna hälsoplanen som du vill redigera.

Lägg till eller ta bort artiklar eller artikelgrupper

Observera! Om du vill uppdatera alla aktiva prenumerationer av en hälsoplansmall med en ny artikel, hitta artikeln med hjälp av artikelknapparna och markera sedan rutan Uppdatera i aktiva planer i dialogrutan. Om detta val inte markeras, då tillämpas ändringarna endast på nya prenumerationer. Om du söker efter en artikel med hjälp av sökfältet läggs artikeln direkt till i artikellistan utan möjligheten att uppdatera i alla aktiva prenumerationer.

Lägg till artiklar: Du kan använda sökfältet eller artikelknapparna för att hitta och lägga till nya artiklar

Lägg till artikelgrupper: Välj knappen +Artikelgrupp och hitta artikelgruppen du vill lägga till. Om du vill uppdatera artikelgruppen i alla aktiva prenumerationer, markera rutan Uppdatera i aktiva planer.

Ta bort artiklar eller artikelgrupper: Välj papperskorgen. Om du vill ta bort artikeln eller artikelgruppen från alla aktiva prenumerationer, markera rutan Ta bort från aktiva planer i dialogrutan. Du kan redigera innehållet i artikelgrupper i Inställningar > Artiklar & Listor > Hälsoplan.

Arkivera en Hälsoplan

 1. I Inställningar > Artiklar & Listor > Hälsoplan under Hälsoplanmallar, välj pennknappen för att öppna den hälsoplan du vill arkivera.

 2. Längst ner på sidan, välj Arkivera och bekräfta att du vill arkivera mallen.

För att hitta arkiverade hälsoplaner, använd filtret Arkiverad. Du kan redigera arkiverade hälsoplaner och återställa dem igen.

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.