Anpassa din användarprofil och ställ in dina preferenser

För att komma åt dina användaruppgifter klickar du på din användarprofil i det övre högra hörnet av Provet Cloud. Välj Min profil.

Redigera dina personliga uppgifter och profilbild

Du kan ändra din Provet Cloud-profilbild och uppdatera din personliga information som namn, kontaktadress, telefonnummer och önskat språk etc.

Det är möjligt att skapa en signatur, denna kan läggas till på utskrift för Vaccinationsintyg eller användas som platshållare i andra formulär.

För att redigera informationen i ett avsnitt, klicka på pennikonen bredvid avsnittets titel.

Ändra lösenord

Du kan ändra ditt personliga lösenord om inte din klinik använder en auktoriseringsintegration. Kontakta i så fall din lokala administratör för lösenordsinstruktioner.

Förhindra bokning utanför arbetspass

Under dina personliga uppgifter kan du ställa in att du förhindrar att någon kan boka in en tid utanför dina schemalagda arbetspass. Kom ihåg att detta kan försvåra flexibiliteten och hör gärna med din administratör innan du aktiverar detta.

Preferenser

Här kan du ställa in dina preferenser för kalendern och överblicken.

  • Visa raderade användare i filter: När detta alternativ är markerat, kommer användare synas i kalendern och rapporter även om dessa tagits bort ur systemet. Raderade användare kommer att visas med en genomstruken text.
  • Visa kalenderfilter på: För närvarande används inte detta alternativ.
  • Tema: Du kan välja mellan standard eller hög kontrast i Provet Cloud. Byter du till Hög kontrast kommer vissa visuella skillnader i användargränssnittet göras, färgerna blir skarpare, och det kan då vara enklare att särskilja text och statusfärger.
  • Överblick: Du kan välja att ha ordinarie Överblick som standard när du loggar in på Provet Cloud, eller tex byta till att istället komma till kalendern eller laboratorieöverblicken.
  • Kom ihåg den aktuell sidan: Om detta alternativ är markerat kommer den senaste sidan du hade öppen när du loggade ut från Provet Cloud att öppnas igen när du loggar in. Denna inställning kommer inte ta hänsyn till om du angett en annan sida som din Överblick (inställningen ovan).
  • Varaktighet för minne: Du kan definiera, i minuter, hur länge den senaste sidan ska kommas ihåg. Om du till exempel anger 10 minuter och loggar in igen efter 15 minuter, kommer inte den senaste sidan du var på under den föregående sessionen att öppnas längre (i stället öppnas din standardsida för Överblick).

Inställningar för widget

Här kan du ställa in om du vill inkludera sektioner för laboratorieanalyser eller laboratorieremisser på Överblicken.

Kalenderflöde

Du kan aktivera kalenderflöden för Provet Clouds arbetspass och tidbokningar. Kalenderflöden gör det möjligt för dig att enkelt se dina kommande bokningar från vilken enhet som helst. Flödena exporteras i iCalendar-formatet, vilket stöds av alla stora kalenderleverantörer såsom Google Calendar, Outlook och iCal. För mer information, se hjälpen under avsnittet Hur du använder kalenderflöden i Provet Cloud, detta hittar du i användargränssnittet intill inställningen.

Inställningar för uppgifter

I Provet Cloud hittar du dina uppgifter intill din användarprofil, men du kan också välja att få dina uppgifter skickat via e-post och SMS.

  • Meddela uppgifter via e-post: Om vald kommer du få uppgiften på e-post
  • Meddela om utgångna uppgifter: Om vald kommer du även få e-post om utgångna uppgifter, såvida ovan inställning är vald. Om du får uppgifter via e-post kan även bero på enhetsinställningar.
  • Meddela om nya uppgifter omedelbart med e-post/SMS: Om vald kommer du få uppgiften direkt när den skapas, via e-post (beroende på ovan inställningar) eller SMS.
  • Abonnenter: Här kan du välja ytterligare användare vars uppgifter även du vill få.

Inställningar för notiser

Du kan välja vilka händelser du vill få notiser om, och om du vill bli meddelad via Provet Cloud eller genom ett SMS.

Tillgänglighetsstatus

Här kan du ställa in när du ska visas som Ej tlllgänglig för andra. Om du skriver ett meddelande så kommer även denna att visas när andra vill skicka en uppgift till dig.

Direktutskrifts mjukvarukoppling

Om direktutskrift används i ditt system kan du möjligen själv välja om du vill aktivera direktutskrift eller inte. För ytterligare information om direktutskrift, se Setting up One-click Printing (Windows).

Mobilapp

Provet Cloud-mobilapp kan vara tillgänglig om den aktiverats i ert system. För mer information se Offline Mobile App.

Se även

Logga ni på Provet Cloud

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.