Registrera samtycke och aktivering av kund/djurhållare hos CDB

Som veterinär och om dina patienter är kor eller mer korrekt nötkreatur och du vill ladda ner CDB (Centrala Djurdatabasen) för dina kunder, behöver du ett samtycke från din kund. Det är en juridisk handling som krävs pga. den rådande dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft för en tid sedan. Samtycket ska tala om vilket organisationsnummer som står registrerat på det PPN (produktionsplatsnummer) där verksamheten bedrivs, syftet med nedladdning och vem som är ansvarig person samt underskrift med plats, tid och datum. Mer utförligare information hittar du här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32016R0679

När du har denna handling behöver du i Provet Cloud registrera detta. Det gör du genom att söka upp en kund (vilken som helst) och öppna kundkortet. Klicka på den bruna knappen som visas på bilden och välj; CDB (denna manual görs i testmiljö).

CDB.png

 

Kundens uppgifter som du registrerat på kundkortet i Provet Cloud visas i det fönster som öppnas. Klicka på knappen ” Medgivande” och följ instruktionen i rutan som öppnas.

Medgivande.png

 

När du registrerat medgivandet kan du återgå till Provet Cloud. Godkännande och nedladdning från CDB tar upp till 24 h om registreringen av medgivande är gjort innan kl:17:00.

Dagen efter att du registrerat medgivandet för din kund och det blivit godkänt av CDB, kan det se ut som i den röda rutan nedan i bild. Där kan du följa allt som sker på just denna kund.

Reg._samtycke.png

 

Om det är så att du har en annan djurslagslista i Provet Cloud än den Jordbruksverket använder sig av, kan du mappa djurskoden från SJV:s baslistor genom att trycka på det lilla kugghjulet i det övre högra hörnet. Välj det djurslag du vill mappa och ange koden som SJV kräver (se SJV:s hemsida för baslistor).

 

(Obs. För att kunna använda CDB, förutsätter detta att de grundläggande inställningarna är gjorda av Provet Cloud support).

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.