Bokföringsunderlag, månadsrapport

Inledning.

Denna rapport är skapad för att vara ett bokföringsunderlag och för att du enkelt ska kunna spåra de transaktioner som görs genom Nordhealth Pay.

Ett underlag skapas automatiskt i början av varje månad, för den föregående månaden som summerar de ekonomiska detaljerna. Med tiden kommer underlagen att finnas i ett slags arkiv på denna sida, så att du när som helst kan återkomma till ett underlag om en fundering skulle uppstå.

Du hittar rapporten här Rapporter - Ekonomiska uppföljning - Rapport Nordhealth Pay (åtkomst till rapporter är rättighetsstyrt per användare i PVC). 

Sk_rmbild_20221221_113914.png

 

Rapporten kan visas med eller utan förklaring till varje summering. Klicka på knappen "Visa förklaringar" uppe i högra hörnet.  Den kan skrivas ut direkt från denna sida och du kan även ladda ner den för att bifoga i e-post till en ev. redovisningskonsult om så önskas.

Sk_rmbild_20221221_114145.png

Godkänd
Totala beloppet av de godkända betalningar som gjorts (dessa är dock ännu ej genomförda av banken). När en betalning är godkänd, räknas den som betald i Provet Cloud. Det betyder att du kan jämföra beloppet i PVC med NH Pays betalningar.

 

Avbruten
Totala beloppet av avbrutna betalningar. En betalning blir oftast avbruten eller nekad innan den hinner bli godkänd tex. om kunden ändrar sig och inte vill genomföra köpet.

 

Nekad
Totala beloppet av nekade betalningar. En betalning kan nekas av olika anledningar. De vanligaste är att belastat konto inte har täckning för beloppet, tekniska problem eller att kortet är spärrat.

 

Fastställd
Totala beloppet av fastställda betalningar. När en betalning genomförts hela vägen och pengarna överförts, är den fastställd. Avgifterna för dessa betalningar är också fastställda och det är klart för utbetalning till er i nästkommande utbetalning. En kortbetalning tar vanligtvis 1-2 dagar innan den är godkänd, men i vissa fall kan det dröja längre. Bokföringsunderlaget visar fastställt belopp under senaste kalendermånaden, baserat på transaktionens ursprungsdatum.

 

Återstående att fastställa
Totala beloppet av godkända betalningar minus de fastställda. På grund av den fördröjning som sker i samband mellan godkännandet och fastställandet, kan detta belopp variera över kalendermånaden, men de justeras i nästkommande månad (i efterhand).

 

Utbetalt
Totala beloppet som banken betalar till er efter att avgifterna dragits av för hela månaden.

 

Ackumulerade transaktionsavgifter
Totala beloppet för avgifter av betalningar som genomförts under månaden.

 

Odebiterade transaktionsavgifter
Totala ackumulerade beloppet för transaktionsavgifter som ännu inte debiterats under månaden.

Avgifterna dras av innan utbetalning sker. På grund av fördröjning mellan det att avgifterna ackumuleras till att de debiteras, kan dessa hamna på olika månader och justeras då i nästkommande månad.

 

Återbetalt
Totala beloppet som återbetalats till kunden. Dessa återbetalningar görs av säljaren.

 

Returnerat
Totala beloppet av det som returnerats till kund. Notera att detta inte är samma sak som återbetalt. Att returnera ett belopp görs av banken och kortföretagen.

 

Totalt ackumulerade avgifter
Totala ackumulerade beloppet för terminal- och transaktionsavgifter (exkl. moms). Även här kan fördröjning förekomma mellan ackumulerade avgifter och de som debiterats.

 

Totalt debiterade avgifter (exkl. moms)
Totala beloppet för terminal- och transaktionsavgifter.

 

Totalt odebiterade avgifter
Totala beloppet för odebiterade terminal- och transaktionsavgifter.   

 

Sk_rmbild_2022-12-22_134735.jpg

 

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.