Jourpåslag

 

För att ställa in dina jourpåslag  gå till Inställningar → Enhet→ Jourpåslag

Lägg till en ny regel för jourpåslag:

Du behöver först aktivera funktionen.

Ange sedan ett namn, procentsats som ska läggas på samt definiera mellan vilka klockslag.

Du kan ange om jourpåslaget endast ska vara aktivt på publika helgdagar (röda dagar).

Definiera för vilka artikeltyper; åtgärder, medicin, lager, medicin, laboratorieanalyser och laboratorieprofiler, eller alla dessa.

Du kan också ange olika subgrupper.

Slutligen kan du också ange om jourpåslaget ska vara aktivt för specifika bokningstyper eller orsaksgrupper, detta kan vara för t ex akutfall.

1.png

Ovanstående inställning skulle få ett jourpåslag på 25 % på alla åtgärder och lager artiklar på helger (från och med lördag vid midnatt till midnatt på söndag).

Du behöver också ange om du vill att jourpåslaget ska läggas till beroende på när konsultationen startar eller när punkten läggs till konsultationen (För ambulerande hästklinik kan du kombinera inställningen konsultationens starttid med annan enhetsinställning använd konsultationens starttid när man lägger till artiklar behövde man bara vara försiktig med starttiden för att få priskorrigeringar på helger och kvällar för den ambulerande kliniken):

Konsultation påbörjad eller inlagd tid: Det betyder att om du påbörjar konsultationen på en söndagskväll kommer avdelnjourpåslaget ingstaxan att läggas till alla procedurer och förnödenheter som läggs till konsultationen om patienten stannar över natten. Men om det påbörjas på en fredag och patienten blir inlagd på sjukhus kommer inte jourpåslag att läggas till under helgen.

Artikel används: Det betyder att jourpåslag endast läggs till när en åtgärd eller lagervara läggs till inom den givna tidsramen, inte beroende på när konsultationen startar. Det betyder att du måste vara medveten om detta om du kommer ikapp med arbetet under helgen och lägger till artiklar/åtgärder du gjort under veckan, du kan backlogga (ställ in tiden när du lägger till artikeln i konsultationen om du väljer detta).

Rabatt: Jourpåslagen är tänkta att plussa på % men kan faktiskt också användas för – (negativa – 100%) summor för att ge vissa rabatter. Observera att Provet Cloud använder samma kolumn för rabatt och tillägg och måste testas noggrant om båda används för samma artikel samtidigt.

NOTERA: Om du använde 100 % radrabatt i artikelmallar åsidosätter det alla jourpåslag.

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.